Hopp til innhold

Grunneier har tapt rundt 200.000 kroner på strenge fiske-regler

En prøvefisker mener forvaltningen har handlet i panikk: – De burde ringt meg for å få mer fakta.

I en av Norges mest populære lakseelver, Namsen, har fiskere lov til å dra opp kun én laks i døgnet nå. Ikke fire, som tidligere. I tillegg er hunnlaksen fredet.

Disse ekstraordinære reglene har Miljødirektorartet bestemt i samråd med daglig leder og styret i Namsenvassdraget elveeierlag.

Tiltakene er begrunnet med at laksebestanden må tas vare på.

Men laksen er ikke i fare – den lever i beste velgående, fastslår erfaren prøvefisker Leif Skorstad.

Nå fortviler grunneiere over store inntektstap basert på beslutningen de mener er både forhastet og basert på feil informasjon.

– Jeg har tapt et par hundre tusen kroner, sier grunneier Kjell Inge Asbøll.

Laksen venter

Kilenotfisker Leif Skorstad sier beslutningene fra forvaltningen ligner panikkhandlinger.

Kilnotfisker Leif Skorstad driver prøvefiske etter laks i Namsenfjorden

KILENOTFISKER: Leif Skorstad driver prøvefiske etter laks i Namsenfjorden. Han er sterkt imot de strenge restriksjonene for å berge laksen. – Laksen lever i beste velgående, sier han.

Foto: Rita Kleven / NRK

I åtte år har han drevet prøvefiske etter laks på oppdrag for Norsk institutt for naturforskning (Nina) i Namsenfjorden. Jobben hans er å gi et klart bilde av hvor mye villaks det er i fjorden og elva.

Ja, det har vært lite med fangst i det siste, sier han. Men han er helt sikker på at det ikke er fare for laksebestanden.

Laksen venter på å gå opp i elva, fastslår han.

Tallene til Skorstad er altså grunnlaget for beslutningene. Han er skuffet over at forvaltningen ikke tok kontakt med ham for mer bakgrunnsinfo før de bestemte å innføre de inngripende tiltakene i lakseelva.

– Jeg har ikke fått en telefon en gang, sier han.

Hvis de hadde ringt, ville han gitt sitt klare svar på hvorfor det er tatt unormalt lite laks i Namsen i vår og i sommer.

Aldri opplevd tørke som dette

– Laksebestanden er i god forfatning, fastslår han.

Dette handler derimot om forholdene i elva, fortsetter han:

– I min tid har jeg aldri opplevd lignende tørke og mangel på ferskvann som flyter oppover sjøen. Vi er totalt avhengig av dette for å få laks.

Leif Skorstad noterer alle fangstene i boka si.

NOTERER HVER FANGST: Leif Skorstad har vært prøvefisker siden 2013, og er nøye med å notere fangsten fra fisket.

Foto: Rita Kleven / NRK

Det er altså derfor laksen gjemmer seg lenger ut i fjorden.

– Den står og venter – den har ingenting å gjøre i ei elv som er liten og har vært veldig varm. Laksen merker det med en gang. Og når den får et ferskt vannspor å gå etter kommer vi til å merke ei forandring i elven også.

– Du er optimist?

– Jeg er ikke bare optimist. Jeg er helt sikker på at det er sånn, fastslår Skorstad.

Den siste uka har det regnet en del og vært kaldere – noe både han og andre laksefiskere sier de har merket godt på fangsten. Det gjør dem om mulig enda mer fortvilet på beslutningen om fiskestopp.

Drar opp kilknot i Namsenfjorden.

LAKS I NOTA: Dagen etter at NRK Skorstad ut på tur, fikk han åtte laks i denne nota.

Foto: Rita Kleven / NRK

Svært mange avbestillinger

– Vi skjønner ingenting av restriksjonene. Vi både ser mye laks og det tas mye laks i elva. Namsen er ei sykdomsfri elv med god reproduksjon, sier grunneier Kjell Inge Asbøll.

Han sier han har sett mye laks i elva også i den varme og tørre perioden, og påpeker at laksen er lite bitevillig når værsituasjonen er slik.

Avbestillinger fra laksefiskere er grunnen til at han har tapt rundt 200.000 kroner hittil i sesongen. Han tror også at koronasituasjonen har spilt noe inn på det økonomiske tapet.

– Det er ikke vits i å reise 50 mil fra sør- og østlandet, eller fra utlandet, for å ta én laks, sier Asbøll.

Han forteller at avbestillingene har rent inn både fra grupper og enkeltfiskere.

– Det samme opplever kollegene mine, fastslår Asbøll.

Ifølge ham er det flere grunneiere som har tapt mer penger enn ham.

Fra venstre Kjell Inge Asbøll og Jan Olav Tømmerås, grunneiere i Namsen, står utendørs med elva i bakgrunnen

KRITISKE: Kjell Inge Asbøll og Jan Olav Tømmerås er grunneiere i Namsen, og mener restriksjonene er basert på feil faktagrunnlag.

Foto: Rita Kleven / NRK

Les også:

Miljødirektoratet vil være føre var

– Jeg mener ikke at dette er forhastet i det hele tatt, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Helge Axel Dyrendal.

Rundt 10. juli viste overvåkningen i Namsfjorden og på Vikna i Trøndelag fangster på cirka halvparten av det som har vært vanlig for perioden de siste årene. I Namsen ble det tatt cirka 60 prosent av snittet.

– For å redusere mulighetene for vesentlig overbeskatning, valgte vi derfor – som et føre var-tiltak – å redusere fisket i elv og sjø ut sesongen.

Dyrendal bekrefter at de ikke har vært i kontakt med laksefiskerne før de fattet vedtaket.

– Vi har vært i kontakt med organisasjonen til sjølaksefiskerne, sier han til NRK.

Selv om prøvefisker Skorstad og andre laksefiskere er tydelige på at det ikke er fare for laksebestanden, sier Dyrendal at det nå er viktig å ta vare på bestanden.

– Så får fiske komme i andre rekke.

NRK har snakket med Niklas Högstedt, daglig leder i Namsenvassdraget elveeierlag. Han sier de har innført reglene fordi Miljødirektoratet påla dem å gjøre det.