NRK Meny
Normal

– Skammelig dårlig satsing

NTNU-professor Lars Sætran mener det er skammelig at ikke Norge satser mer på å bygge vindmøller til havs.

Vindmøller til havs

Vindmølleparker til havs er omstridt i Norge, men bygges ut i andre land.

Foto: MICHAEL KOOREN / Reuters

Lars Sætran

Professor Lars Sætran mener Norge må satse mye mer på vindmøller ute i havet.

Foto: NTNU

Forskeren i Trondheim mener Norge har unike vindressurser, og mener landet må satse tungt på å bygge flytende vindmøller langt ute i havet, skriver forskning.no .

– Koster å utvikle

Lars Sætran er professor i energi- og prosessteknikk ved NTNU, og jobber med vindforskning. Han mener verden trenger all den energien som kan produseres.

– Behovet bare øker, og vindkraft til havs vil produsere energi som hele verden trenger. Samtidig må vi akseptere at det koster å utvikle ny teknologi, men på sikt vil det bli lønnsomt, forteller Sætran til NRK.

Professoren mener norske politikere og naturvernere er for navlebeskuende når det ikke satses mer på vindkraft i Norge.

– I en særstilling

– Norge er i særstilling. Her flyter energien som honning. Vi har mye elektrisk energi fra vannkraft, og vi har mye olje og gass. Vi tillater oss å være veldig dekadente når det gjelder å ta vare på de naturressursene vi har, sier han.

Han sier Norge har mer enn nok energi til eget bruk, og at vi har en forpliktelse til å utnytte det voldsomme potensialet vi har innenfor vindkraft.

Sætran mener det er skammelig at landet ikke satser mer på flytende vindmøller.

Enorme vindressurser

– Utenfor norskekysten herjer vinterstormene, og det blåser mer enn nesten alle andre steder i Europa. Se på Danmark, Nederland og Tyskland som satser mye på vindkraft til havs. Men vindressursene deres er langt dårligere enn i Norge, sier NTNU-professoren til NRK.

Lars Sætran mener Norge kunne ha solgt energi basert på vindkraft til de fleste land i Europa, og fått en slutt på forurensende gass- og kullkraftverk.

Utenfor Skottland og Irland herjer vindene like mye som langs norskekysten. Men i motsetning til i Norge, satser disse landene på store vindmølleparker ute i havet.

– Stabil og sterk vind

– Ute i havet er vinden stabil og sterk, men det er en veldig stor utfordring å få de store møllene til å flyte. Her må det satse på utvikling av teknologien, mener han.

Sætran oppfatter norske naturvernere og politikere som negative til vindkraft.

– Det er et paradoks fordi vindkraft kunne ha ført til et renere Europa. Jeg savner det globale perspektivet i den norske debatten, sier Sætran.

Sætran mener det må satses økonomisk på den nye teknologien.

– Se på utviklingen av datamaskiner. Det koster penger å utvikle, men det blir ikke så dyrt som mange mener, hevder NTNU-professoren.

Video fra Trøndelag

Nord i Trøndelag holder landets største sportsentusiaster til. Sigrid Rohde (54) fra Levanger er en av dem.
Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.