Hopp til innhold

Frykter lakselusa er ute av kontroll

Det har vært en sterk økning av av lakselus i oppdrettsanlegg denne sommeren, spesielt de to siste ukene. Mattilsynet sier oppdretterne ikke er langt unna å miste kontrollen.

Oppdrettsanlegg

Mattilsynet er bekymret over at fisken blir resistent mot lusemidlene.

Foto: Marine Harvest

Noen anlegg har drevet med for høye luseverdier i opptil ni uker sammenhengende. I Mattilsynets region for Trøndelag og Møre- og Romsdal har 45 av 162 lokaliteter for oppdrettslaks brutt maksimalgrensa for tillatt antall lakselus. Det er nesten femti prosent flere enn i fjor.

– Vi fryktet at det ville bli verre i år, så det er ikke helt uventet. Men vi ser alvorlig på situasjonen, sier seniorkonsulent i Mattilsynet, Mette Moen.

Nå sier både Mattilsynet og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening at nedslakting kan bli nødvendig.

Artikkelen fortsetter under kartet

Lakselusforekomst mai, juni og juli 2014

– Stor forskjell på firmaene

Grensen er 0,5 hunnlus per fisk, eller en lus for annenhver laks i mærene. Det er oppdretterne selv som hver uke teller og rapporterer lusetallene.

Laksemærer på trøndelagskysten

Laksemerder på Trøndelagskysten.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
Lakselus

Noen anlegg langs kysten har hatt for høye luseverdier i flere uker sammenhengende.

Foto: Odveig Stavnes

Hittil i sommer har Mattilsynet hatt 30 inspeksjoner og dokumentkontroller i Trøndelag og Møre og Romsdal. Mette Moen koordinerer arbeider med lakselus i regionen, og sier oppdretterne gjør mye for å forebygge og bekjempe lakselusa.

– Avlusing blir gjennomført i stor stil, men mange ganger lykkes de ikke. Det er også en god del slakting på gang for å redusere biomasse.

Moen sier det likevel ser ut som det ikke planlegges godt nok. Det er også stor forskjell på firmaene.

LES: – Lusekravene er altfor strenge

– Kan bli en utfordrende høst

– Har vi kommet dit at man har mistet kontrollen med lakselus i oppdrettsanlegg?

– Det nærmer seg i hvert fall. I forhold til kravet ser det ut til at det jevnt over er vanskelig å holde kontroll, sier Moen.

Allerede i et brev til Mattilsynet 25. juni advarer Havforskningsinstituttet sterkt om økende smittepress i juni og betydelige negative effekter også for oppdrettere på Vestlandet og i Midt-Norge utover sommeren.

Kjetil Rykhus

Kjetil Rykhus, liker heller ikke utviklingen i de siste ukene. – Det kan virkelig bli en utfordrende høst.

Foto: Tone Iversen / NRK

Spesialrådgiver i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Kjetil Rykhus, liker heller ikke utviklingen i de siste ukene.

– Det kan virkelig bli en utfordrende høst. Særlig sammenliknet med fjoråret, som var et godt år, sier Rykhus, som likevel mener de har kontroll.

Blir resistente mot lusemidlene

For å komme ned på nivåene de vil og må ha for å kunne fortsette å vokse, må bruken av legemidler erstattes med andre tiltak, sier Rykhus.

I en rapport fra juni skriver tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk at lusemidlene stadig mister sin virkning. Dette kompenseres ved for eksempel å øke doseringen eller konsentrasjonen. Landsverk mener dette forverrer resistenssituasjonen, samtidig som fiskevelferden reduseres.

Mette Moen i Mattilsynet sier de nå vurderer å ta andre virkemidler i bruk.

– Vi kan pålegge reduksjon i biomasse, noe vi vurderer sterkt for en del virksomheter.

FHL er enige med Mattilsynet i at nedslakting kan være nødvendig for å få ned lusenivået, enten frivillig eller etter pålegg fra Mattilsynet.

– Vi forventer at oppdretterne har reelle og effektiv planer for utslakting i slike situasjoner. Mange har det og slakter ut, men dessverre er det en hel del som ikke har det. Disse ødelegger både for seg selv, andre oppdrettere og vill laksefisk, sier Landsverk i Mattilsynet.