NRK Meny
Normal

Kan miste retten til å ha dyr

Jøa-bonden som er siktet for å ha sultet i hjel 92 storfe, risikerer streng straff og å bli fradømt retten til å ha dyr. Både Mattilsynet og politiet jobber nå med tiltalen mot mannen.

Henter ut døde kyr på Jøa

92 døde dyr ble hentet ut av fjøset på Jøa i mars.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Mona Holm-Ross

Mona Holm-Ross er jurist hos Mattilsynet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Denne uka er Mattilsynet ferdig med sine undersøkelser etter dyretragedien på Jøa, og på fredag overleveres anmeldelsen til politiet. Saken får imidlertid et omfattende etterspill på flere plan.

Bistår politiet

– I etterkant av en anmeldelse vil vi bistå politiet med faglige råd hvis de ønsker det. Vin vil også gå sammen med politiet og se på rettspraksis i forhold til straffenivået som vi har god oversikt over, sier jurist Mona Holm-Ross ved regionsjefens stab i Mattilsynet.

Det var i mars at Mattilsynet fant 92 døde storfe i et fjøs på Jøa i Fosnes kommune. Dyrene hadde sultet i hjel i løpet av vinteren, og bonden er nå siktet for brud på dyrevelferdsloven.

– Det har ikke vært så mange slike saker i Norge. Straffenivået har vært lavt, men både Riksadvokaten og politikerne ønsker et høyere straffenivå. De vil bruke de strafferammene som finnes, sier Holm-Ross til NRK.

Jøa-bonden risikerer nå en straff på inntil tre års fengsel og å bli fradømt retten til å ha dyr.

Strengere straffer

– Vi er nå ferd med å få flere saker med høyere strafferamme. Nylig ble en sak der en hund druknet et annet sted i landet, og det ga seks måneders fengsel. Det er faktisk en av de strengeste straffene i Norge når det gjelder brudd på dyrevelferdsloven, sier jurist Mona Holm-Ross.

Mattilsynet vil også stille som vitner i en kommende rettssak, men nettopp forebygging etter tragedien er mange nå opptatt av. Det bekrefter avdelingsleder John Bjarne Falch i Mattilsynet i Namdal som avdekket tragedien på Jøa.

– Vi merker en økning i tallet på bekymringsmeldinger som kommer inn til oss. Folk flest er blitt mer bevisste på dette og tar mer ansvar når de oppdager dyr som ikke har det så godt, sier Falch.