Jubel i Namsos – rektor undervurderte behovet for sykepleiere

Rektor ved Nord universitet har snudd, og studiestedet Namsos blir opprettholdt. Rektoren innrømmer nå at hun undervurderte behovet for sykepleiere i regionen.

Protesterer mot flytting av campus Namsos

Namdalingene demonstrerte for opprettholdelsen av studiestedet i Namsos 30. april.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I en pressemelding skriver Nord universitet at Namsos får fortsette med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin utsettes til neste år.

Lettet og glade

Kristen Okstad i Namsos

Tillitsvalgt Kristen Okstad i Namsos er glad for at studiestedet blir opprettholdt.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Vi er både lettet og glade. Dette er en seier for oss og hele Namdalen, men samtidig har vi litt blanda følelser for de 120 kollegene andre steder som blir berørt av dette, sier tillitsvalgt for sykepleierne i Namsos, Kristen Okstad til NRK.

For i innstillingen fra rektor Hanne Solheim Hansen går det fram at Nesna og Sandnessjøen blir avviklet. Bodø og Levanger blir campuser hvor det satses mest på oppbygging av sterke fagmiljøer, mens Namsos, Steinkjer, Stjørdal, Mo i Rana og Vesterålen blir studiesteder.

– Dette handler om å finne den beste løsninga for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, vi må ha høyere og lik kvalitet i utdanning, og vi må omdisponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling, skriver rektoren i en pressemelding.

Hege Skillingstad

Varaordfører Hege Bjørgum Skillingstad er glad for at Namsos får beholde studiestedet.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Varaordfører Hege Bjørgum Skillingstad (H) i Namsos er svært glad for at rektoren nå har snudd.

– Dette er en svært god nyhet for mange både i Namsos og i resten av Namdalen. Det har vært jobbet svært godt fra både politisk og faglig hold i saken, og det viser hvor stor betydning universitetet har for hele vår region, sier Skillingstad.

Rektor Hanne Solheim Hansen innrømmer at hun undervurderte behovet for arbeidskraft da hun først ville kutte kraftig ved studiestedet i Namsos.

– I vår tilleggsanalyse har vi fått dokumentert at vi har et større behov for sykepleiere i Namdalen. I forrige runde foreslo vi en samlingsbasert utdanning i Namsos, som vi mente ville ha dekket opp behovet. Men vi ser nå at behovet for å få utdannet sykepleiere er større enn det vi så da, sier Hansen i et intervju med NRK.

Medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal samles med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger. Geografi og sosiologi flyttes til de andre samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Levanger.

I løpet av høringsperioden kom det inn 263 høringsuttalelser, noe som ifølge rektor viser at studiestedsstrukturen engasjerer mange og bredt.

– God helhet

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet

Rektor Hanne Solheim Hansen har vært utsatt for sterkt press fra mange for å opprettholde studietilbudet i Namsos.

Foto: Nord universitet

– Alle innspillene har blitt tatt godt imot og nøye vurdert. Dette handler om å skape en helhet for Nord slik at vi kan vokse, og da har det ikke vært mulig å ta hensyn til alle, skriver Hansen i pressemeldingen.

Ifølge rektor berører innstillingen ca. 120 av totalt rundt 1 300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

I pressemeldingen heter det at omstillingsperioden vil bli på inntil tre år, og at alle studentopptak i 2019 går som normalt.

Samler fagmiljøene

Rektor Hanne Solheim Hansen vil samle flere av fagmiljøene, og styrke doktorgradsutdanninger og profilområder som blå- og grønn vekst, innovasjons- og entreprenørskap og helse, oppvekst og velferd. Heter det i innstillingen før onsdagens styremøte i Nord universitet, der saken endelig skal avgjøres.