6000 møtte opp til D.D.E.s protestkonsert

15 ordførere, flere tusen tilskuere, fylkesordfører og stortingsrepresentanter protesterte for å beholde Namsos som studieby.

D.D.E. holder protestkonsert

RØRT: D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo tok til tårene på grunn av oppmøtet til konserten. – Jeg tror ikke at folk kommer fordi det er D.D.E. og gratiskonsert. Jeg tror det er fordi dette betyr noe for folk. Folk skjønner alvoret. Dette handler om noe større enn jeg og vi er.

Foto: Morten Andersen / NRK

Forrige uke la Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet, frem et forslag om å legge ned avdelingene på Nesna og Sandnessjøen.

Det har vakt stort engasjement.

Rektoren foreslår også at det meste av aktiviteten universitetet har i Namsos, i tillegg til flere studieretninger i Steinkjer, flyttes.

– Tar du bort universitetet, så tar du etter hvert bort noen av avdelingene og tilbudet på sykehuset også. Kanskje ikke umiddelbart, men over tid forsvinner det. Det rakner, sier Bjarne Brøndbo.

Står sammen

Tirsdag kveld inviterte D.D.E. til gratiskonsert i protest mot Nord-rektorens forslag. Rundt seks tusen publikummere møtte opp. Det gjorde også de 14 ordførerne i Namdalen og ordføreren i Steinkjer. Aldri før har så mange vært samlet på Festplassen i Namsos.

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos (Ap), sier at det er helt avgjørende at de står sammen.

– Folk fra hele Namdalen er her. Det forteller at dette betyr noe for samtlige namdalskommuner, sier Holstad.

Ordførere protesterer

SAMLET PÅ SCENEN: Ordførerne i Namdalen og ordføreren i Steinkjer sto samlet på scenen da Arnhild Holstad, ordfører i Namsos (Ap), holdt appell fra scenen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Krever stans

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, var også til stede under kveldens demonstrasjon.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, krever at regjeringen er knalltydelig, og at en eventuell endring i studiestrukturen ved Nord universitet stanses. – Det er viktig for Namsos og det er viktig for Namdalen. Det rammer også mange studiesteder både i Nordland og ellers i Trøndelag.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det her er et 100 prosent politisk ansvar. Hvis du legger ned universitetet med sykepleierutdannelsen blir det fare for sykehuset i neste runde. Og det er det som er problemet når regjeringen slår sammen universitet og høyskoler. Da sentraliserte de makt, og nå ser du sentralisering av utdanningsplasser.

Han krever at forslaget om nedlegging og flytting av fagmiljø stanses.

– Her må man utvikle studiemiljøer og ikke avvikle de, sier Vedum.

Amund Hellesø, leder i Namdal regionråd, mener vi må beholde avdelingen fordi det betyr mye for samfunnsutviklingen i hele regionen.

– 80 prosent av dem som jobber som sykepleiere og vernepleiere i Namdalen har tatt utdanningen sin her, sier Hellesø.

Et lite håp

Et av argumentene for å legge ned avdelingene på Nesna og i Sandnessjøen er at universitetet på denne måten vil omdisponere 50 millioner kroner hvert år.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier derimot at universitetet har nok penger, og at økonomi ikke er grunnen til at studiestedene legges ned.

Ifølge forslaget til ny studiestruktur er en av utfordringene ved campus Namsos at det er få kvalifiserte søkere til utvikling av fagmiljøet. Det er også lite attraktivt for de beste studentene.

Aina Hildrum, studiestedsleder ved Nord universitet i Namsos, forteller at forslaget kom som et sjokk. Likevel har de et lite håp om at styret vil snu.

Styret ved Nord universitetet møttes i Stjørdal tirsdag formiddag. De ønsker nå grundigere undersøkelser av konsekvensene ved flytting av flere studier, der blant annet en videreføring av studietilbudet i Namsos utredes.

Styret skal bestemme ny studiestruktur 26. juni.

Protesterer mot flytting av campus Namsos

FULL PROTEST: «Stopp raseringa av Nord-universitetet i Namsos»​​​​​​​. Mange av dem som møtte til konserten bar på bannere og plakater.

Foto: Kjartan Trana / NRK