Hopp til innhold

Nord universitet vil legge ned på Nesna og i Sandnessjøen

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen vil satse mest på Bodø og Levanger, legge ned to studiesteder og gjøre store endringer ved de resterende fem. Hardest går det ut over Nesna, Namsos, Sandnessjøen og Vesterålen.

Nord universitet, Nesna

Når Nord universitet sliter med økonomien er Nesna ett av studiestedene som kan bli lagt ned.

Foto: Frank Nygård / NRK

Nesna er Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning.

Lærerstudiet ble etablert i 1918 og har overlevd krig og trusler om å bli lagt ned. Nå kan det for alvor være over.

I dag klokken 10.30 gjorde konstituert rektor Hanne Solheim Hansen kjent sin innstilling til ny studiestedstruktur.

Her kommer det fram at de to studiestedene som foreslås nedlagt er Sandnessjøen og Nesna.

– En helhetlig løsning

Det er universitetsstyret som tar den endelige avgjørelsen i slutten av juni. Nord Universitet har i dag ni studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Foto: Nord universitet

Dersom rektors forslag går igjennom vil man stå igjen med to campuser og tre studiesteder i 2022.

– Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.   

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur:

  • To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer
  • Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger
  • Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er til stede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes
  • Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet
Nesna Lærerskole 1922-23

«Nesna lærarskule» åpnet med 56 elever i 1918. Her fra 1922.

Foto: Tilhører Helgeland Museum

Trapper kraftig ned i Namsos

NRK erfarte tidligere i dag at også studiestedet i Namsos ville legges ned, men Namsos vil bestå som «utdanningssted for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er til stede».

Men selv om Namsos består, vil Nord trappe kraftig ned på utdanningstilbudet. Fagmiljøet i sykepleie og vernepleie flyttes til Levanger, mens fagmiljøet i paramedisin flyttes til Bodø. I tillegg utredes framtidig lokalisering av fagmiljøet i farmasi.

Likevel åpner altså universitetet for å opprettholde et desentralisert studietilbud i mindre omfang i Namsos. Forslaget skal nå ut på høring.

Også det samme vil langt på vei skje på Stokmarknes, hvor fagmiljøet i sykepleie flyttes til Bodø.

Tore O Sandvik

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag vil kjempe mot universitetsledelsens planer om å legge ned studietilbud flere steder i Trøndelag.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Vekker skuffelse og harme

I Trøndelag vekker forslaget fra universitetsledelsen skuffelse og harme.

– Det er dramatisk og fullstendig uakseptabelt. Man raserer fullstendig studietilbudet i Namsos, svekker kraftig i Steinkjer og man fjerner den nære tilknytningen til kulturmiljøene i Verdal ved å flytte teaterutdanningen fra Verdal.

Det sier Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører i Trøndelag.

– Dette skal vi stå opp i mot og slå tilbake, både på Stortinget og opp mot regjeringen.

Blant de ansatte ved Nord Universitet i Namsos er også skuffelsen stor, noe Reid Hole, prorektor ved Nord Universitet, har forståelse for.

– Namsos har gjort en veldig god jobb i mange år, men i dag er det nødvendig å samle fagmijøene i sterkere grad enn det som er gjort tildligere. Dette gjør vi for å få sterkere forskning, sterkere utdanning og få gode kandidater ut fra regionen, sier Hole.

«Badestudier»

Det er lærerutdanningen og de omstridte «badestudiene» som har gjort Nesna mest kjent.

Nylig vedtok fylkestinget i Nordland en enstemmig uttalelse der man ønsker å bevare studietilbudene her.

Frykter følgene

Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Meisfjord Jøsevold (SV) tror avgjørelsen utelukkende handler om økonomi.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Marius Jøsevold sitter på fylkestinget for SV. Han mener dette vil være en sorgens dag for Nesna. Her har Nord Universitet rundt 85 ansatte.

– Det er både sorg og vantro som slår meg. Det vil være er en katastrofe for kommunene på Helgeland. Og for Nesna som samfunn om styret vedtar å legge ned Nesna som studiested.

Jøsevold er selv fra Nesna og Helgeland - han mener en nedleggelse av studiestedet på Nesna vil ramme hele landsdelen.

– Vi er i en situasjon der Nordland mangler 600 sykepleiere og Nord-Norge mangler 900 lærere. Da har vi et ansvar om å utdanne fagfolk til distriktene.

Samtidig sliter universitetet økonomisk. Tidligere i år skrev Khrono om situasjonen for lærerutdanningene.

Fram mot 2022 viser prognosene at fakultetet vil mangle mellom 24 og 43 millioner hvert år for å gå i balanse, ifølge Khrono.

Vil gi styrking

Rektor Hanne Solheim Hansen mener at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet.

– Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet, sier Solheim Hansen.  

Hun sier at universitets mål er at alle ansatte skal få tilbud om jobb ved Nord universitet.

– Men det kan for noen ansatte innebære at de får lengre reisevei eller får endret arbeidssted.

Hun har forståelse for at enkelte medarbeidere synes dette er vanskelig.

– Men alle ansatte skal få en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Vi planlegger å bruke opptil tre år på omstillingen, slik at vi har tid til å finne gode løsninger på de fleste endringene, sier rektoren.

Vil kunne fullføre studiene

De studentene som har søkt studieplass og får tilbud om opptak vil kunne fullføre studiene der de blir tatt opp. Det samme gjelder de studentene som allerede er i gang med studiene.

Forslaget fra rektor skal behandles første gang i Nord universitets styre den 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil styret få saken til endelig behandling i sitt møte 26. juni.

Vil du møte noen du er uenig med? Meld deg på Hele Norge snakker!