NRK Meny
Normal

Investerer 17 milliarder på norsk sokkel

Det tyske oljeselskapet Wintershall investerer 17 milliarder kroner i leting og utvikling av olje- og gassfunn på norsk sokkel innen 2015, bekrefter ledelsen i selskapet.

Versorgungsschiff Stril Polar

FANT OLJE UTENFOR MIDT-NORGE: Denne boreriggen Transocean Artic ble brukt da Wintershall fant olje i april. Dette bildet er tatt like ved funnstedet på Kristin-feltet.

Foto: Ilja C. Hendel

Det er ikke mange dagene siden Wintershall gjorde et lite oljefunn 20 kilometer sør for Kristin-feltet i Norskehavet utenfor Midt-Norge.

Selskapet har de siste årene gjort flere vellykkede funn av olje og gass både på Maria-feltet og Skarfjell.

Selskapet leverte denne uka en plan for utbygging og drift av Maria-feltet i Norskehavet rett vest for Trøndelagskysten til Olje- og energidepartementet.

Investerer i Norge

Offshore Platform Brage

BEHOV FOR FLERE ANSATTE: Det internasjonale olje- og gass-selskapet Wintershall trenger flere ansatte i Norge i 2015.

Foto: Morten Berentsen / MBMultimedia.

Wintershall har hele 50 letelisenser og er en av de største lisenshaverne på norsk sokkel. I januar ble selskapet tildelt åtte nye lisenser.

– Nå investerer vi omtrent halvparten av budsjettrammene vi bruker på global leting på norsk sokkel. Samtidig fører også vellykkede funn til at det går mot utvikling og produksjon, forteller pressetalskvinne for forskning og utvikling i Wintershall, Katrin Rausch.

– De tre til fire siste åra og fram til utgangen av 2015 vil vi investerer opp til 17 milliarder kroner i leting og utvikling av våre funn på norsk sokkel, skriver selskapet selv i en epost til NRK.

Trenger flere ansatte

Wintershall Norge har behov for flere ansatte i 2015.

– Vi har et voksende antall ansatte og tallet på fast ansatte vil stige til mer enn 500 bare ved utgangen av året, sier Rausch. Selskapet trenger blant annet flere ansatte på Brage-plattformen og på et nytt kontor for offshore-operasjoner i Bergen.

Wintershall overtok som operatør på Brage i Nordsjøen i 2013, og overtok som operatør for Vega i den nordlige delen av Nordsjøen i mars i 2015.

Stor letevirksomhet

Letinga etter olje og gass fortsetter for fullt.

– Lisensene våre viser at vi fokuserer på områder hvor vi allerede produserer eller har feltutbygging. Dette inkluderer områder i Norskehavet, områder i Nordsjøen for eksempel utenfor kysten av Bergen og mer attraktive steder offshore i Norge, forteller Katrin Rausch, pressetalskvinne for forskning og utvikling i Wintershall.

Positiv til satsing

Oljedirektoratet ser positivt på at Wintershall satser i Norge.

– Norsk sokkel er fortsatt en attraktiv petroleumsprovins. Beregninger viser at det er store gjenværende ressurser på sokkelen og vi har produsert rundt 45 prosent av ressursene vi forventer kan produseres, sier direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, Ingrid Sølvberg.

Hun sier at Wintershall og rettighetshaverne Centrica og Petoro har vist evne og vilje til å drive fram et utbyggingsprosjekt i en utfordrende tid.

– Maria-feltet er et godt eksempel på hvor viktig det er med leting i nærheten av eksisterende felt, og på hvordan vi kan få til kostnadseffektiv utbygging ved å benytte tilgjengelig kapasitet på eksisterende infrastruktur, sier Sølvberg.

Det er i dag i overkant av 90 funn som blir vurdert for utbygging, og mange ligger i modne områder, opplyser Oljedirektoratet.

Brage offshore platform

WINTERSHALL PRODUSERER OLJE: I 2013 overtok selskapet som operatør på Brage-feltet i Nordsjøen.

Foto: Wintershall