Hopp til innhold

Regjeringen krever flere klimavennlige busser – flere fylker følger ikke opp kravene

Klima– og miljøministeren krever en slutt på at fylker i nye bussanbud ikke stiller krav til miljøvennlig drivstoff. Likevel dropper en rekke fylker klimakrav i anbudene.

Eirik Strand, Opplandstrafikk

KUTTER KLIMAGASSUTSLIPPENE: I alle nye bussanbud i Oppland kreves det at bussene bruker det klimavennlige og fossilfrie drivstoffet, HVO. Leder i Opplandstrafikk, Eirik Strand, forteller at klimagassutslippene er kuttet med opp mot 90 prosent i år.

Foto: Eskil Andersen

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Når nye bussanbud lyses ut i Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland i år legges det opp til utstrakt bruk av vanlig diesel. Noen av disse anbudene varer helt til 2030.

Jeg mener alle fylker nå, når de har nye anbud, må strekke seg for å sørge for at det blir miljøvennlig drivstoff. Målet fra Stortinget og regjeringa at all kollektivtrafikk skal være fossilfri fra 2025. Så dette må være siste gangen man inngår denne typen anbud, sier klima–og miljøminister, Ola Elvestuen (V).

Elvestuen

KLIMAMINISTER SKJERPER KLIMAKRAVENE TIL FYLKENE: Klima– og miljøminister Ola Elvestuen (V) på klimamøte i Trøndelag i juni. Nå vil han ha en slutt på at fylker ikke stiller krav til miljøvennlig drivstoff i nye bussanbud som lyses ut.

Foto: Morten Andersen

Klimaminister vil ha endring

I alle nye bussanbud i Oppland stilles det strenge krav for å kutte klimagassutslippene. Bare ti prosent av bussene kjører nå på vanlig diesel.

Et klimavennlig drivstoff som HVO, som brukes i Oppland, koster 2 kroner mer per liter enn vanlig diesel.

– Vi bruker fem til seks millioner kroner ekstra i 2019 for å gjøre denne innsatsen for klimaet, sier leder i Opplandstrafikk, Eirik Strand. Utslippene av fossilt CO₂ fra bussene kuttes opp mot 90 prosent i år. De tilsvarer 9.500 tonn fossilt CO₂ hvert år.

Klimaministeren roser det som har skjedd i Oppland.

– Det er veldig bra. Vi trenger at fylkene går foran når de lyser ut bussanbud, sier Elvestuen.

Fyller HVO på buss

KLIMAVENNLIG DRIVSTOFF FYLLES PÅ TANKEN: Det fornybare og fossilfrie drivstoffet, HVO, fylles på tankanlegget på Lillehammer i Oppland. Drivstoffet koster 2 kroner mer per liter enn vanlig autodiesel.

Foto: Eskil Andersen

Fylker dropper klimakrav

Mange nye bussanbud er i ferd med å lyses ut i fylkeskommunene, som har ansvaret for mesteparten av kollektivtrafikken i Norge.

I Møre og Romsdal er det like før en busskontrakt verdt opp mot en milliard kroner skal tildeles. I Ålesund sentrum blir det ti elbusser. Men i kommunene Giske, Sula og Skodje skal det brukes vanlig diesel som i dag. Kontrakten varer til 2030.

I Trøndelag er AtB i ferd med å lage utkast til et bussanbud som skal lyses ut i hele Trøndelag, med unntak av Trondheim, i høst.

Her legges det opp til utstrakt bruk av vanlig diesel. Fylkespolitikerne har satt av 50 millioner kroner mindre per år til bussdrift fra 2021 og i anbudsperioden som trolig varer til 2029.

– Når vi har fått lavere tilskuddsramme, så ønsker vi å prioritere mange rutekilometer og et godt tilbud, sier administrerende direktør i AtB, Janne Solli.

Nordland fylke skal i høst lyse ut den største busskontrakten i landsdelen i høst.

– Det går mot elbusser i Bodø og vanlig tradisjonelt diesel i Salten og på langruter mellom Bodø, Narvik og Sortland, sier rådgiver Bjørn Revang i Nordland fylkeskommune. Anbudet varer til 2029.

Janne Solli Atb

LYSER UT NYTT BUSSANBUD I HØST: Administrerende direktør i det fylkeskommunale selskapet, AtB, Janne Solli, skal snart lyses ut et stort bussanbud i Trøndelag. Anbudet skal gjelde fra 2021. AtB anbefalte en blanding mellom ulike klimavennlige drivstoff. Tilskuddet fra fylkestinget ble for lite, og derfor blir det utstrakt bruk av vanlig diesel.

Foto: Rita Kleven

Forsvarer anbud

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), forsvarer at de ikke kommer til å stille krav til miljøvennlig drivstoff i det nye bussanbudet.

Alle bussene må ha den nye Euro seks teknologien

– Det er et kostnadsspørsmål, og de nye bussene slipper ut mindre enn før. Men i Trondheim skal alle bussene være utslippsfri. Der er det mange millioner flere rutekilometer enn utenfor byen. Utenfor byen er det et spørsmål om det skal gå en buss eller om det skal gå færre busser på HVO, sier Sandvik.

Fra august blir alle bussene i Trondheim klimanøytrale og bussene skal bruke biogass, eldrift eller HVO.

– Fylkene har et stort ansvar og må stille miljøkrav i sine anbud. Det må vektes tyngre enn i dag, sier klima– og miljøminister, Ola Elvestuen (V).

Trøndelag er et av fylkene som har erklært at det er en klimakrise- er du enig i det?

– Vi har en klimakrise, akkurat som vi har en krise med plast i havene. Det er ikke viktig at man gjør de vedtakene, men at vi setter i gang handling for å redusere utslipp. Det må vi gjøre på alle områder, inkludert å gjøre kollektivtransporten fossilfri og etter hvert utslippsfri, sier Elvestuen.

Elbuss

KLIMANØYTRALE BUSSER I TRONDHEIM FRA AUGUST: 36 nye elbusser tas i bruk i Trondheim i sommer. Her prøvekjøres en av bussene. Stortinget har vedtatt at all kollektivtrafikk skal være klimanøytral fra 2025.

Foto: Bent Lindsetmo

Vil ha minimumskrav i anbud

– Regjeringen bør innføre et minimumskrav. I alle anbud bør det legges opp til fossilfritt drivstoff, sier teknologiansvarlig i Zero, Marius Gjerset.

Fra 2025 skal all kollektivtrafikk i Norge være klimanøytral. Det vedtok Stortinget i 2015. Zero mener regjeringa nå må sørge for at vedtaket blir gjennomført.

Samferdselsminister Jon Georg Dale legger snart fram en handlingsplan om fossilfri og utslippsfri kollektivtrafikk.

– Vi mener regjeringa må forbedre støtteordningene til fylkene, sier Gjerset.

Grafikk

Så mye kan utslippene av CO₂ kuttes ved å skifte fra vanlig diesel (autodiesel) til mer klimavennlig drivstoff. Beregninger fra AtB viser at utslippene av fossilfritt CO₂ kan kuttes med 70.000 tonn de ti neste årene om bussene bruker HVO og ikke diesel.

Bussnæringa positiv

Busselskapet, Trønderbilene, er et av de store selskapene både i Oppland og Trøndelag.

– I Oppland kjører vi på HVO som er fossilfri diesel. Det som styrer dette er hva som kreves av oppdragsgiverne, sier administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.

– Generelt blåser det en sterk vind mot fossilfri drivstoff fremover og kollektivbransjen går foran. Det er positivt, sier administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.

Vidar Kjesbu, Trønderbilene

OPPLEVER STORE FORSKJELLER I FYLKENE: Administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu, foran nye busser som tas i bruk i Trøndelag i sommer. I Trøndelag kjører bussene på diesel, og i Oppland bruker selskapets busser det fossilfrie drivstoffet HVO. Alle nyere busser bruker Euro 6 – de har tretti ganger lavere utslipp av NOX enn eldre busser.

Foto: Rita Kleven

Siste fra Trøndelag