Statsråden reagerer på drikkekulturen i fadderukene

– Fadderuka må ha mer fokus på aktiviteter og mindre på alkohol, sier høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Selv drakk hun ikke under egen fadderuke. Fortsatt må hun begrunne hvorfor hun er avholds.

Iselin Nybø

Statsråd Iselin Nybø ber studentene og utdanningsinstitusjonene gå i seg selv og se hva de kan gjøre for å få ned fokuset på alkohol under fadderuka.

Foto: Marit Gjellan / NRK

Tirsdag fortalte NRK om NTNU-student Wivi Amundsen som mener fadderuka i altfor stor grad dreier seg om fyll og fest.

– Det er på tide at noen er kontroversiell og snakker høyt om dette, slik at vi kanskje får en forandring, sa 21-åringen.

wivi amundsen, ntnu-student, fadderuke

Wivi Amundsen er overveldet over responsen etter å ha snakket om festkulturen i fadderuka. – Folk har skrevet til meg og takket for at jeg løfter dette synet.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Nå får studenten støtte fra øverste hold. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), er tydelig: Fyllefokuset må dempes i fadderuka.

– Mange studenter opplever ensomhet når de begynner å studere – at det er tøffere enn de trodde. Fadderuka har mye å si for hvordan de klarer seg videre i studieløpet, og da må alle inkluderes, fastslår Nybø.

Har tro på endret fadderukekultur neste år

Statsråden mener Amundsens utspill er modig, og ber utdanningsinstitusjoner og studenter som arrangerer fadderuka lytte – og forbedre seg.

Men krav om konkrete tiltak i fadderuka kan hun ikke komme med.

– Vi må ta disse stemmene alvorlig, men arbeidet med endring må skje på institusjonene. Jeg som statsråd kan ikke detaljstyre hvordan de legger opp fadderuka.

Nå ber hun alle som står i spissen for fadderuka ta dette med i evalueringen av årets studiestart.

– Det er mye bra arbeid som skjer i fadderuka, og mange legger ned enormt stor frivillig innsats. Men det er rom for forbedring. Jeg opplever at de er villige til å ta til seg tilbakemeldinger. Jeg er sikker på at de vil ta tak, sier Nybø.

Hun tar eksempel i at enkelte fadderukearrangører i år har iverksatt tiltak på bakgrunn av #metoo-kampanjen.

1 av 5 drikker ufrivillig

I en fersk undersøkelse fra Blå Kors kommer det frem at aldersgruppen 18 til 29 år skiller seg ut når det gjelder drikkepress.

Undersøkelsen viser at hele 1 av 5 heller sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker. Dette er en økning i forhold til samme undersøkelse for to år siden.

I tillegg opplever nesten 3 av 10 i aldersgruppen det som ubehagelig å takke nei til alkohol.

Hanne Backe-Hansen, Blåkors

Mange unge voksne synes det er ubehagelig å avstå fra alkohol. – Det har mye med fellesskapsfølelsen å gjøre, sier Hanne Backe-Hansen fra Blå Kors.

– Mange som ikke vil drikke føler de faller utenfor det sosiale fellesskapet, at de blir sett rart på og at det er veldig mye mas rundt det å takke nei, forklarer rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen.

Ifølge henne er det svært ulike årsaker til at folk ikke vil drikke.

– Det kan være alvorlige årsaker, som sykdom, medisiner eller rusmisbruk i familien. Men det kan også være at de rett og slett ikke har lyst, sier Backe-Hansen.

– Vi må slippe å begrunne at vi ikke drikker

Statsråd Nybø er selv avholdskvinne. Det var hun også under fadderuka i studietiden.

– Jeg drakk ikke alkohol i ungdomstiden, da det er vanlig å drikke bare for å drikke. Da jeg ble voksen og ville prøve alkohol, likte jeg det ikke. Derfor drikker jeg ikke i dag – og sånn er det med den saken, sier Nybø.

De fleste respekterer valget, sier hun, men hun må ofte «forklare seg».

– I dag oppleves det som spesielt ikke å drikke. Slik opplever også jeg det, at jeg hele tiden må forklare hvorfor jeg har tatt det valget. Jeg tenker at vi må slippe å begrunne det – ikke minst i fadderuka.