Ny studie avslører at så mange som 1 av 3 kan slite med ukjent tilstand

Noen blir så påvirket at det begrenser dem i sosiale sammenhenger, forklarer forskningen.

Å sitte og se på noen som konstant vipper på en fot kan være ganske irriterende. Men hvorfor er det slik?

Morten Waagø/NRK

Se for deg at du sitter i et møte på jobb: Ved siden av deg vipper en kollega konstant med foten. På den andre siden av bordet sitter sjefen og tvinner tommeltotter.

Er du en av dem som lar deg irritere av slike små, gjentagende bevegelser?

Da er du absolutt ikke alene, ifølge ny forskning.

Det er mange som får noia av dette. Tilstanden har et navn og kalles misokinesi. Nå har forskere for første gang gått i dybden på det heller ukjente fenomenet.

– Resultatene våre kan tyde på at dette skaper en sosial utfordring for mange mennesker, og at det er lite anerkjent. Det sier Sumeet Jaswal i en pressemelding. Hun er doktorgradsstipendiat og en del av prosjektet.

Verre jo eldre man blir

Misokinesi blir beskrevet som et psykologisk fenomen. Det er en negativ reaksjon på synet av andres små og gjentagende bevegelser.

I studien, som er den første av sitt slag, deltok i overkant av 4000 personer i ulike aldre. Alle ble utsatt for en rekke eksperiment, bestående av repetrende bevegelser. På denne måten kunne forskerne kartlegge hvor påvirket deltagerne ble.

Omtrent en tredjedel rapporterte om en viss grad av ubehag. De fortalte at dette var noe som påvirket dem i deres daglige liv. Ifølge forskerne så man at ubehaget var større blant de eldste deltagerne.

Psykolog Rebecka Mikkelsen synes studien er interessant, selv om hun ikke har et forhold til misokinesi.

– Det er interessant at såpass mange mennesker kjenner seg igjen i denne tilstanden. Forskningen kan være et springbrett for videre studier, og da kan dette bli et anerkjent fenomen, sier psykologen til NRK.

Slike bevegelser kan være svært utfordrende for folk å takle.

Morten Waagø/NRK

Angst, sinne og frustrasjon

Deltagerne som ble mest påvirket av de små bevegelsene, forklarte at de kunne reagere med både sinne, angst og frustrasjon.

Det kunne også redusere gleden av å være i sosiale lag, samt det å gå på jobb.

Men hva er det som fører til disse store reaksjonene?

For å prøve og finne svaret, gjennomførte forskerne tester for å måle deltagernes følsomhet for synsopplevelser. Man vet fra tidligere at noen mennesker kan ha en manglende evne til å blokkere forstyrrende hendelser som skjer innen en viss rekkevidde.

Men dette kunne de ikke finne bevis for.

Forskerne tror heller det kan dreie seg om speilnevroner.

Speiler andre folks ubehag

Rebecka Mikkelsen, psykolog.

PSYKOLOG: Rebecka Mikkelsen synes studien er interessant, og sier det er flere spørsmål knyttet til denne tilstanden, som hun håper man kan besvare med videre forskning.

Foto: Privat

Hjernen vår har en evne til å speile andre folks bevegelser, som om det var oss selv som utførte dem. Dette gjør at vi blant annet forstår hverandres kroppsspråk.

Og det er her speilnevronene spiller en rolle. De er vesentlige i både imitasjon og empati.

– Man kan jo tenke at folk gjerne sitter og vipper med pennen eller foten når de er i en stresset situasjon. En person som lider av misokinesi vil kanskje selv speile disse følelsene og kjenne på ubehaget, forklarer Rebecka Mikkelsen.

Selv om det nye fenomenet er heller ukjent for psykologen, har hun hatt noen pasienter som sliter med det som kalles misofoni. Det er angst og hat for gjentakende og irriterende lyder.

– Misofoni ble vi først kjent med på 2000-tallet, og man vet at denne lidelsen kan skape problemer i både samliv og andre sosiale sammenhenger. Dersom misokinesi er noe tilsvarende, så er det bra at man forsker mer på det.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag

Ferske TV-nyheter fra Trøndelag