Hopp til innhold

Kritisk løsning manglet i journalsystem: – Rystet på vegne av pasientene

Helseplattformen hadde forsikret St. Olavs hospital om at det skulle være mulig å henvise pasienter til andre sykehus. Flere uker etter innføringen oppdaget sykehuset at den avgjørende funksjonen ikke var på plass.

Rachel Dille-Amdam

TILLITSBRUDD: Rachel Dille-Amdam er overlege i gastrokirurgi ved St. Olav hospital. Hun er rystet over at løsningen for å viderehenvise pasienter ikke var på plass da Helseplattformen ble innført.

Foto: Morten Waagø / NRK

Journalsystemet Helseplattformen har ført til mange problemer etter innføringen i fjor. Blant annet fikk en kreftpasient en måned forsinket behandling, fordi pasienten ikke ble henvist til Rikshospitalet for vurdering.

NRK har fått innsyn i SMS-dialogen mellom sykehusdirektøren og Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Der kommer det frem at det i Helseplattformen ikke var mulig å henvise pasienter til behandling ved andre sykehus.

Dette på tross av at IT-selskapet hadde forsikret sykehusledelsen om at denne kritiske funksjonen skulle virke.

– Styret vårt hadde satt det som forutsetning for å gå i gang med Helseplattformen. Det var avgjørende for oss at vi kunne det og den løsningen var ikke på plass, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Rachel Dille-Amdam er overlege i gastrokirurgi og har selv opplevd at pasienter hun har henvist videre har fått forsinket behandling.

– Jeg tenker nok en gang ramler det skjeletter ut av skapet til Helseplattformen. Man kan ikke unngå å bli rystet på vegne av de pasientene det gjelder, sier hun.

Les også Pasient døde av slag: Fylkeslege kobler dødsfallet til Helseplattformen

St. Olavs hospital

Utsatt behandling opp til en måned

Sykehusdirektør Aasved sier sykehuset ikke hadde tatt i bruk Helseplattformen i november hvis de hadde visst at dette ikke fungerte.

Denne tekstmeldingen sendte Aasved til Slørdahl samme uke som sykehuset oppdaget den manglende funksjonen for viderehenvisninger.

16. desember 2022

Grethe Aasved:Som beskrevet i mail sendt deg tidligere i uken var det ukjent for oss at løsningen ikke var bygget for videresending. Da det ble oppdaget ble funksjonen etablert av HP tirsdag denne uken og gitt opplæring til 2 sekretærer på Dokumentasjonssenteret (...)

16. des, 2022

Stig Slørdahl:Takk for info. Stig

Sykehuset oppdaget selv at journalsystemet mangla muligheten til å viderehenvise pasienter til andre sykehus noen uker etter at det ble tatt i bruk.

– St. Olavs hospital trodde denne delen var på plass da man tok i bruk systemet i november?

– Ja, og det fikk vi forsikringer om. Det var en forutsetning for styrets vedtak om at vi skulle ta i bruk Helseplattformen, sier Aasved.

Grethe Aasved

Aasved sier løsningen for å viderehenvise pasienter fortsatt ikke fungerer optimalt.

Foto: Morten Waagø / NRK

Dette har ført til at sykehuset i en periode verken har klart å henvise pasienter til andre sykehus, eller til private aktører.

Da det ble oppdaget begynte jobben med å sende alle usendte henvisninger i posten.

400 pasienter har blitt rammet av feilen. Alle disse har nå blitt henvist, men har fått behandlingen sin utsatt mellom 7–30 dager, sier Grethe Aasved.

Helseplattformen sier det ble gjort klart for St. Olav hospital at det ikke fungerte med viderehenvisninger i løsningen.

Grethe Aasved

Grethe Aasved er sykehusdirektør ved St. Olav. Hun sier en fungerende funksjon for viderehenvisninger var et premiss for at sykehuset skulle ta i bruk Helseplattformen.

Foto: Morten Waagø / NRK

Mener tilliten er brutt

Å henvise pasienter til andre sykehus er en stor del av hverdagen til overlege Rachel Dille-Amdam.

Dille-Amdam har selv erfart at henvisningen hun sendte, like etter innføringa, ikke nådde frem. Overlegen sier det dreier seg om et alvorlig pasienttilfelle med kreft, og at hun derfor varslet både St. Olav, Helseplattformen, Statsforvalter og Helsetilsynet.

Helseplattformen svarte Dille-Amdam at dette ikke skyldtes feil i løsningen, men at problemet lå hos dokumentasjonssenteret på St. Olav.

– Jeg har ikke lengre tillit til Helseplattformen. Den har de brutt nå. Gjentatte utfordringer er blitt tatt opp med dem, og man får tilbakemeldinger om at det er brukerfeil. Men det er jo ikke det. Det er jo beviselig ikke det, sier hun.

Dille-Amdam reagerer sterkt på at løsningen for viderehenvisninger ikke lå på plass da man tok i bruk journalsystemet.

Rachel Dille-Amdam

Rachel Dille-Amdam er overlege i gastrokirurgi på St. Olav. Dille-Amdam har selv opplevd at pasienters henvisninger ikke kom frem.

Foto: Morten Waagø / NRK

Les også Skylder på brukerne for at over 16.000 brev ikke kom frem

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

– Kan ikke ha flere overraskelser

St. Olav hospital varslet Helseplattformen om utfordringen, og en ny løsning for viderehenvisninger ble da klar etter kort tid, sier Grethe Aasved.

Den nye løsningen er tungvint, da ansatte ofte må sende vedlegg i posten, fordi de ikke kan sendes digitalt sammen med henvisningen.

Aasved sier saken om feil med viderehenvisninger og emeldinger er uheldig. St. Olav har derfor sendt brev til Helse Midt for å støtte at de utføres en systemrevisjon, og understreker at det haster å sjekke alt med meldingsflyt.

Vi kan ikke ha flere overraskelser nå, sier Aasved.

Les også Prøvesvar over to måneder forsinka – viste seg å være benkreft

St. Olavs hospital

Mener sykehuset visste

Det var kjent for St. Olav at det ikke var mulig å viderehenvise i Helseplattformen, før sykehuset vedtok å ta i bruk løsningen.

Det sier Trond Utne, konstituert som administrerende direktør i Helseplattformen. Utne tok over etter at tidligere direktør Torbjørg Vanvik gikk av som sjef med umiddelbar virkning.

Utne viser til at Helseplattformen gjorde dette klart i møter mellom fagansvarlige ved sykehuset allerede i desember i 2021.

I møtereferat går det frem at løsningen for viderehenvisninger ikke fungerte optimalt, og at det dermed var behov for at pasienter måtte henvises manuelt.

Konklusjonen fra møtet var at faglige ledere støttet at Helseplattformen ble innført, med en «manuell prosess for kopiering av data».

De ble også enige om at Helseplattformen måtte be leverandøren Epic utvikle muligheten for å viderehenvise i løsningen. I tillegg at den måtte komme på plass så snart som mulig, men senest til innføringen november 2022.

Denne løsningen ble tatt i bruk i midten av desember.

Trond Utne
Foto: Morten Waagø / NRK

Utne sier at det er løsningen med å henvise manuelt som ikke har fungert etter innføringa av Helseplattformen.

– Der har det vært utfordringer med opplæring og at ting ikke har vært på plass. Jeg kjenner ikke detaljene i hvorfor man ikke har klart å viderehenvise, men det er ikke fordi man ikke har kjent til at løsningen ikke fungerer, sier Utne.

– Hvem har skyld i det?

– Det er vanskelig for meg å gå inn i, det må jeg nesten komme tilbake til, sier Utne.

– Kjempebeklagelig

Etter at NRK har intervjuet St. Olav hospital og Helseplattformen har partene diskutert sine ulike versjoner om hva som skjedde med viderehenvisninger etter innføringen.

Partene sier de nå er enige om at det var en løsning på plass ved innføring, men at denne ikke fungerte, skriver St. Olav til NRK.

Utne sier Helseplattformen står i en kjempekrevende situasjon etter innføringen på sykehuset. Mye har fungert dårlig, som videresending av emeldinger, sier Utne.

– At det var alvorlige feil der, er kjempebeklagelig, og det skulle det absolutt ikke ha vært. Vi skulle absolutt ha gjort en bedre jobb i forkant med å teste og verifisere at dette var på plass og ville fungere som tiltenkt, sier Utne.

Trond Utne
Foto: Morten Waagø / NRK

Les også Prøvesvar over to måneder forsinka – viste seg å være benkreft

St. Olavs hospital