Hopp til innhold

Vil gi pasienter bedre oversikt over egen medisinbruk på sykehjem

Medisin skal ikke kompensere for lav bemanning, sier helseministeren. Flere krever at kommunene rydder opp.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol mener det er viktig med åpenhet og kunnskap om legemiddelbruk. Om få år blir det mulig å sjekke egen legemiddelbruk på sykehjem.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Det er helt uakseptabelt at mennesker med demens får enda sterkere medisiner fordi man ikke har nok bemanning.

Det sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (FRP).

Han sier det handler om verdighet, også for mennesker med demens.

Norsk Sykepleierforbund har nylig fortalt til NRK at antipsykotika gis til mennesker med demens på sykehjem, når det er få ansatte på jobb og uten at det er en faglig grunn.

Slike tabletter kan kun gis ved alvorlige psykoser og sterk uro.

Antipsykotika er en løsning som ofte velges om man ikke har den bemanningen som kreves.

– Det skal være medisinsk faglig begrunnet, og skal ikke kobles til bemanningssituasjonen, fastslår helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Nå vil helseministeren rulle ut en ny digital løsning slik at pasienter (og eventuelt pårørende) kan sjekke hvilke medisiner som gis til enhver tid.

Les også: Demenssyke får tabletter når det er få ansatte på vakt

Illustrasjon, medisinrom St. Olavs, klarert med modell
Illustrasjon, medisinrom St. Olavs, klarert med modell

Krever opprydding i kommunene

Bård Hoksrud mener ledelsen i kommunene må ta ansvar for å få en forsvarlig medisinbruk på sykehjem.

– Jeg mener at kommunene må rydde opp. Vi kan ikke akseptere at pasienter får medisiner fordi det ikke er nok bemanning. Da gjør ikke kommunene jobben sin, sier han.

Han forventer handling.

– Kommunene må sørge for å få på plass bemanning for at de som bor på sykehjem skal få en god og verdig behandling, sier han. Han sier at det er alvorlig at denne typen legemiddel gis til pasienter som ikke trenger det.

– Det handler om verdighet, og selv om man har blitt dement så skal man ha respekt for det menneskeverdet og den personen man er, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (Frp)

Nestleder i Helse–og omsorgskomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, sier ledelsen i kommunen har ansvar for at bemanning ikke skal styre tablettbruk på sykehjem.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse L. Snåre, er ikke kjent med at det er en gjennomgående praksis at tabletter gis uten at det er en faglig grunn.

– Normalen er ikke lav grunnbemanning – men, i pressede situasjoner og med høyt sykefravær og mange vikarer så kan utfordrende situasjoner oppstå, sier Snåre.

Trengs flere typer personell

SV har nylig lagt fram forslag i Stortinget om å få et krav til antallet ansatte som skal jobbe i eldreomsorgen i kommunene.

Helseminister Kjerkol mener at en bemanningsnorm ikke er løsningen for å sikre at grunnbemanningen er god nok på sykehjem. Hun sier at en opptrappingsplan i statsbudsjettet i år skal bidra til å sikre hele og faste stillinger.

– Her må det være riktig vurdering ut fra de lokale forholdene og en grunnbemanning som er tilpasset de beboerne man har på hvert enkelt sykehjem. Da trenger man å ta flere personellgrupper i bruk. Vi trenger flere helsefagarbeidere som kan jobbe godt sammen med sykepleierne, sier hun.

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mottar rapporten av Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim.

Leder av helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, overleverer rapport til Ola Borten Moe, forsknings- og utdanningsminister og helseminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Javad Parsa / NTB

Kjerkol har nettopp fått overlevert rapporten fra helsepersonellkommisjonen, som peker på oppgavedeling og bruk av ulike typer kompetanse.

– Spiseverter, musikkterapeuter, aktivitører – det er ulik kompetanse som trengs for å få til meningsfulle hverdager for de som bor på sykehjem og trenger tryggheten institusjoner gir, sier hun.

Miljøtiltak skal bestandig prøves før tabletter til mennesker med demens. Det er det som skaper ro og trygghet. Helseministeren kan ikke love at det blir stilt minimumskrav til aktiviteter på sykehjem.

Nå skal vi legge fram en helhetlig eldrereform i vår, hvor en av søylene er aktivitet og mobilisering av lokalsamfunnene rundt. Slik at musikkterapi, aktiviteter som håndarbeid med mer kan være med på å stimulere livene til de som bor på sykehjem, sier hun.

Sykehjem

Miljøtiltak og aktiviteter skal bestandig prøves før bruk av legemidler som antipsykotika hos eldre med demens.

Foto: Eivind Aabakken

Vil rulle ut pasientens legemiddelliste

NRK har fått mange tilbakemeldinger etter at vi har fortalt om mye bruk av antipsykotika på norske sykehjem. Tre kvinner med demens fikk alvorlige bivirkninger som skjeve rygger på et sykehjem i Namsos. Ektefellene forsto ikke hva som skjedde og at tablettene var årsaken.

– Det er veldig viktig å få god oversikt over all medisinbruk, og derfor har vi krav om at sykehjem skal ha jevnlig legemiddelgjennomgang av sine pasienter, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Nå planlegges et nytt nasjonalt tilbud for at pasienter selv kan følge med på hvilke legemidler de får til enhver tid.

– Vi jobber med pasientens legemiddelliste, som er en digital løsning for alle pasienter. Det skal bidra til at vi har god oversikt over bruk av legemidler. Det prøves nå ut i Bergen, og det ønsker vi nå skal rulles ut til alle innbyggere og alle pasienter, sier hun.

Innføringen av pasientens legemiddelliste starter i 2024 og skal være på plass i de fleste kommunene i løpet av 2029.

Les også: Tidligere statsråd og geriater: – Dette er et overgrep mot mennesker

Ei kvinne med skjev nakke og rygg går i en gang på sykehjemmet. Hun er i begynnelsen av 60-årene og har på seg sort bukse og hvit genser.
Ei kvinne med skjev nakke og rygg går i en gang på sykehjemmet. Hun er i begynnelsen av 60-årene og har på seg sort bukse og hvit genser.

Vil ha åpenhet om medisinbruk

Studier viser at det er store forskjeller i hvor mye antipsykotika som gis til pasienter med demens på norske sykehjem. Men det finnes ingen oversikt.

Nå har regjeringen økt bevilgningen til Folkehelseinstituttet (FHI) med 10 millioner kroner.

Vi vil utvide legemiddelregisteret til å omfatte legemiddelbruk hos pasienter i institusjon. I første omgang vil det gjelde bruk i sykehus, men målet er et komplett register på sikt. Det skal gi oss en bedre oversikt over bruken av medisin på sykehjem. Arbeidet vil starte opp i år, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun sier at det er viktig med åpenhet og kunnskap om legemiddelbruk på sykehjem.