Helseforetak med store brudd på arbeidsmiljøloven

I 2017 er det forventet 156.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Helse Midt-Norge. – Det er helt utrolig, sier tillitsvalgte som mener lovbruddene er målt siden 2010.

Sykepleiere ved sykehus

Mange av bruddene går på at ansatte i foretaket må gå doble vakter.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helseforetaket i Midt-Norge hadde torsdag budsjettmøte. Det skjer uten at den politiske markeringen mot flere innstramminger på St. Olavs hospital onsdag, får store utslag.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand

Ola H. Strand er styreleder i Helse Midt-Norge.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Det vil bli enda strammere, ifølge styrelederen, som bedyrer at det vil bli bra til slutt.

Stig Slørdahl

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Foto: Pressebilde / Helse Midt-Noreg

– Det er tøft og krevende å stå i omstilling. Men jeg er sikker på at organisasjonen vil evne å gjøre de omstillingene som er nødvendig for å skape en best mulig helsetjeneste, som vi alle er opptatt av, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand til NRK.

– Helt, helt utrolig

På det samme møtet sitter tillitsvalgte og ser på grafen over brudd på arbeidsmiljøloven. I år er det ventet 156.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Sigmund Eidem

Sigmund Eidem er foretakstillitsvalgt i Fagforbundet.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Det er jo helt, helt utrolig. Hadde vi fått kunnskap om dette i år, så hadde det vært noe, men dette visste vi allerede i 2010. Det har vært målinger på dette siden da, og det går med museskritt framover, sier Sigmund Eidem, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet.

– Det er store tall når man ser på totalen. Så er det en utfordring å vite de reelle tallene. Det er viktig for oss å ned med disse tallene, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

– Dette bør vi ikke være kjent med

Onsdag ettermiddag møtte omtrent 1000 mennesker opp foran St. Olavs hospital i Trondheim. Her viste de sin misnøye med endring i arbeidstid. Unni Blakstad har jobbet ved sykehuset i 20 år. Hun mener de nye kravene er uaktuelle å gå med på.

– Jeg synes alle har rett på en vanlig arbeidsdag med normalarbeidstid. De vil ha oss på flere vakter med samme lønn, og det er ikke aktuelt. Det går også utover pasientsikkerheten, og noen må snakke for dem også, sier hun.

– En stor sum av bruddene omhandler dobbeltvakter, og det bør vi ikke være kjent med. Med den kvaliteten vi skal levere, så må vi ha friske og opplagte ansatte, og da kan vi ikke gå i doble vakter døgnet rundt, sier John Olav Berdahl, konserverneombud i Helse Midt-Norge.