NRK Meny
Normal

Helse Nord-Trøndelag må kutte 70 årsverk: Unngår oppsigelser av ansatte

På et styremøte i Helse Nord-Trøndelag i dag legger direktøren fram sin innstilling der det går fram at ingen trolig blir oppsagt ved sykehusene i Levanger og Namsos. Tillitsvalgte er lettet.

Sykehuset Levanger

På et styremøte i Helse Nord-Trøndelag i dag legger sykehusledelsen fram sin innstilling etter et drøftingsmøte med tillitsvalgte onsdag. Ingen ansatte mister trolig jobben, reduksjonen i årsverk skal skje gjennom omstilling og naturlig avgang.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Det er store utfordringer knyttet til økonomien ved sykehusene i Levanger og Namsos og den siste prognosen er at det går mot et underskudd på 12 millioner kroner i 2017.

Det er 70 millioner kroner etter budsjettet.

For bare en måned siden kunne direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, ikke utelukke at det kunne bli oppsigelser.

Styret i Helse Nord-Trøndelag har vedtatt å redusere antallet årsverk med 70 til 90 før 1. april 2018.

Styremøte Helse Nord-Trøndelag

Styremøte i Helse Nord-Trøndelag er i gang. Fra høyre styreleder Alf Daniel Moen, direktør Torbjørn Aas og styremedlem Bjørn Arild Gram. Styret skal vedta hvordan nedbemanningen skal skje ved sykehusene.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Drøftingsmøte om nedbemanning

Under et drøftingsmøte mellom tillitsvalgte og sykehusledelsen onsdag kom det fram at klinikkene trolig vil klare dette hovedsakelig gjennom naturlig avgang.

Både hovedverneombud Tone Wanderås og foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Helse Nord-Trøndelag, Annbjørg Støa, sier til NRK at de er lettet.

Det ser ut som at vi skal klare oss uten oppsigelser og det er vi veldig glad for. Det kan bli omplassering av enkelte ansatte. Det er naturlig avgang som gjør at vi vil få til dette uten oppsigelser sier Wanderås. Hun sier tillitsvalgte vil følge nedbemanningsprosessen tett i månedene som kommer.

Travlere for ansatte

– Vil nedbemanninga gå ut over pasientene?

– I Helse Nord-Trøndelag er vi opptatt av pasientsikkerhet og vi er der for pasientene. Vi prøver å jobbe smartere og finne nye løsninger i hverdagen, sier Wanderås. Hun sier at pasientene skal føle seg trygge, men at noen sykehusansatte vil ha det litt travlere enn før.

Det er innført streng kontroll i forhold til ansettelser i Helse Nord-Trøndelag. Samtidig som det planlegges en reduksjon av årsverk i klinikkene.

I innstillinga som legges fram for styret i Helse Nord-Trøndelag torsdag formiddag står det at direktøren er bekymret for den økonomiske utviklingen i Helse Nord-Trøndelag.

Det jobbes nå både på kort og lang sikt for å forbedre de økonomiske resultatene i foretaket.

Sykehuset Levanger

Bra melding før jul. Ingen blir trolig oppsagt ved sykehusene i Levanger og Namsos. Men 70 årsverk skal bort gjennom naturlig avgang før 1. april neste år.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Unisont krav om mer penger fra staten

Foretakstillitsvalgt, Annbjørg Støa, i Norsk Sykepleierforbund i Helse Nord-Trøndelag sier at sykehusene i Norge må få tilført mer penger fra staten.

Ifølge Helse Midt-Norge har sykehusene behandlet flere og gitt mer helsehjelp de siste årene. Men veksten i pasientbehandlingen har vært større enn veksten i de statlige overføringene.

Støa sier tilbakemeldingen er den samme fra tillitsvalgte ved sykehus over hele landet.

– Vi er i en situasjon sammen med mange andre sykehus. Vi har økonomiske rammebetingelser som gjør det umulig for oss å klare å omstille oss og tilpasse tjenestetilbudet raskt nok for å møteet økende behov. Det er et unison krav over det ganske land om at sykehusene har for lite penger, sier Støa.