Gir klimaendringer skylden for laksedød

Onsdag ble det funnet over 70 døde laks i elva. Hetebølgen de neste dagene gjør at det er stor fare for mer laksedød.

Anton Rikstad

MÅ BRENNE VILLAKS: Fiskeforvalter Anton Rikstad sier at et varmere klima gjør at temperaturen i elva stiger. Dette øker faren for at laks smittes og dør av furunkulose. Her brennes død laks fra elva Ferga i Namdalseid onsdag.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Det er godt sommervær over hele Norge og høyest er temperaturen i Midt-Norge der det ligger an til over 30 grader de neste dagene.

Det er ikke gunstig for laksen i en rekke av de mindre elvene i landsdelen.

– Det dør mye laks og det er et trist syn, sier fiskeforvalter i Trøndelag, Anton Rikstad.

Klimaeffekt

Langs elva Ferga i Namdalseid ble det plukket over 70 døde laks onsdag, og mer kan det bli de neste dagene.

– Utbruddet av furunkulose skyldes høy temperatur og lav vannføring. Det blir mindre oksygen og fisken blir mer stresset. Utbruddet kommer lettere når det er vamt i været. Vi frykter dette er en klimaeffekt, fordi vi de siste årene har hatt utbrudd nesten hvert år. Sånn var det ikke tidligere, sier fiskeforvalteren.

Varmen som er meldt de neste dagene gjør at han er redd for nye utbrudd av sykdommen i flere lakseelever.

Død laks

FOR VARMT: 70 døde lakser er plukket langs elva Ferga i Trøndelag onsdag. Prøver av en del av laksen er sendt til Veterinærinstituttet, men alt tyder på at dette er et utbrudd av furunkulose.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Må overvåke lakseelv

Mattilsynet ber grunneiere følge med.

– Det er stor fare for at dette eskalerer. Nå er det kjempeviktig at grunneierne tar dette på største alvor og overvåker elva. Først og fremst må de plukke død laks og kjøre den til deponi eller destruere den lokalt, sier John Falch, avdelingssjef i Mattilsynet.

Mesteparten av den døde laksen fra elva Ferga i Namdalseid ble brent onsdag for å hindre at smitten spres.

Endring i klimaet

Forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Line Sundt-Hansen, sier de ennå ikke vet hvilken effekt klimaendringer vil ha på villaksen.

– Vi er midt i en fase der det skjer store endringer i klimaet, og vi vet enn ikke alt.

Hun sier at perioder med ekstrem-temperaturer og lav vannstand om sommeren kan få store følger for laksen og føre til sykdommer.

– Dette er en av de store kunnskapshullene.

I en studie har forskere ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, sett på hvordan klimaendinger kan påvirke villaksen.

Tor Bøgseth

TUNG JOBB: Grunneier Tor Bøgseth forhindrer at smitten spres, og den døde laksen brennes på bålet onsdag.

Foto: Solvår Flatås

Høyere temperatur i elva

– Den siste uka har vi hatt gode temperaturer og vannstanden blir fort lavere. Dette kombinert med en sterk oppgang av laks er veldig ugunstig for et økt smittepress i elva, sier John Falch i Mattilsynet.

Furunkulosen kom til Norge med infisert smolt fra Skottland i 1985.

– Når laksen kommer opp kan den bli smittet av sykdommen som ligger latent i fjorder og elver, sier han.

– Vi har rundt 20 grader i elva og det er lite vannføring. Det ser ut til å være nok til at vi har fått dette utbruddet, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.