NRK Meny
Normal

Fylkesveg 17 er fortsatt et betent tema

Kommunereformen, fylkesveg 17 og sentralisering var hovedtemaene som ble tatt opp under den politiske debatten i Namsos torsdag kveld. Det var debatten om fylkesvei 17 som nok hadde den høyeste temperaturen.

Valgtorg i Namsos

VIDEO: Se hele valgtorget fra Namsos på nytt igjen her.

Valglogo

Prestisjeprosjektet Fylkesveg 17 Steinkjer-Namsos har vært et hett tema lenge. Under torsdagens debatt ble det klart at politikerne fortsatt står langt fra hverandre i spørsmålet om hvordan man skal finansiere prosjektet og hvor veien skal gå.

– Hele prosjektet er kjørt i grøfta

Steinar Lyngstad

Steinar Lyngstad (Sp) har satt ned foten for fylkesvei 17-prosjektet

Foto: Privat

Stein Tore Wolff fra Namsos Fremskrittsparti mener hele prosjektet er kjørt i grøfta og at et krafttak må til. Ordfører i Namdaleseid, Steinar Lyngstad er enig med Wolff og mente nivået på bompenger ikke sto i forhold til nytten, hverken for privatbilismen eller næringslivet.

– Jeg er for vei. Men vi må få igjen for de pengene vi legger igjen. Jeg har ikke dårlig samvittighet for vedtaket som ble tatt, sa Lyngstad.

Arbeiderpartiets Arnhild Holstad var ikke ening med Wolff og Lyngstad.

– Vi må se framover. Vi bør gjøre et nytt og bedre forsøk. Vi må tørre å tenke store og luftige tanker. Dersom vi ikke gjør det blir det ikke gjort noe, sa Holstad.

Kjersti Tommelstad

Kjersti Tommelstad fra SV vil fortsette å jobbe for at AMK-sentralen ikke blir flyttet fra Namsos til Steinkjer.

Foto: Vegard Woll / NRK

Et av ankepunktene rundt fylkesveg 17-prosjektet er hvordan den skal finansieres.

– Ingen vil ha bompenger, men skal vi få til det vi vil, må vi ha bompenger, sa Holstad. Et argument Wolff måtte si seg enig i.

Arnhild Holstad, Statskog

Arnhild Holstad (Ap) mener det er behov for å utbedre fylkesvei 17 og at man må se fremover for å få til vegprosjektet.

Er det mulig å tenke seg bompengefinansiering?

– Jeg har egentlig ikke lov å si det, men ja, det er det. Hovedsaken er ikke bompenger, men en sikker vei, sa Wolff.

Ønsker kommunereformen velkommen

Høyres Amund Lien er positiv til kommunereformen, men er usikker på Norges hovedorganisasjons (NHO) forslag om sju kommuner i Trøndelag.

– Vi ønsker en slik reform velkommen, men jeg er mer usikker på om vi skal ha to kommuner i hele Namdalen. Kommunestrukturen slik den er i dag, er det på høy tid å skifte ut, sa Lien.

Geir Olav Knappe fra Venstre var av en annen oppfatning.

– Dette handler om sentraliseringa vi har sett i flere tiår nå. Vi må gjøre noe i Kommune-Norge for å få stoppet sentraliseringen. Hvorfor skal unge satse på et liv i Namdalseid hvis alt drar sørover, sa Knappe.

Benth-Erik Øyen Fossli fra Arbeiderpartiet mener regjeringa har sviktet.

– Regjeringa har sviktet veldig for å få på plass ordninger som skal drive reformen framover, sa Fossli.

Johan Tetlien Sellæg

Johan Tetlien Sellæg (Sp) er kritisk til politireformen og mener den politiet har for lang responstid mang steder.

Selv om mange er positive til kommunereformen tror stadig flere politiske kommentatorer at regjeringens kommunereform sprekker.

– Mange ordførere ser ikke behovet. Vi ser også at tjenesteproduksjonen i mange små kommuner er god, og folk har ingen oppfatning av at det er noen krise. De ser også at folk i de virkelig store kommunene ikke er mer fornøyde enn i de små. I utkantene frykter også mange at hvis kommunen forsvinner, vil det føre til tap av arbeidsplasser og en sentralisering, mener politisk redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen.

Bjarne Brøndbo har også engasjert seg i debatten om kommunereformen og er positiv til NHOs forslag om flere store kommuner.

– Ut ifra min 50-årige erfaring synes jeg forslaget med regional inndeling, når vi vet at det må kuttes i antall kommuner, er ei fantastisk løsning. Dette må være et forslag for framtida, med en storkommune bestående av Osen, Flatanger, Namdalseid, Namsos, Fosnes, Overhalla, Nærøy og Vikna, sier han til Namdalsavisa.

Sentralisering og AMK-sentral

Som en naturlig oppfølger til debatten om kommunereformen kom debatten om sentraliserting og hvor AMK-sentralen skal ligge.

– Namsos Høyre er ikke enig med Høyre i Nord-Trøndelag i at AMK-sentralen skal flyttes til Steinkjer. En AMK-sentral må ha lokalkunnskap og bør derfor være i Namsos, sa Høyres Amund Lien.

Dette var SVs Kjersti Tommelstad enig i.

– Vi har jobbet mye for at AMK-sentralen skal være i Namsos, det er viktig for sikkerheten til befolkningen i området.

Politireformen ble også diskutert i forbindelse med sentraliseringsdebatten. Slik det er i dag skal det ta 40 minutter fra en hendelse oppstår til politiet skal være på plass.

– Det ironiske med reformen er at den kalles en nær-politireform, sa Johan Tetlien Sellæg fra Senterpartiet.

– Det som sies er at det skal være maks 45 minutter ut til 80 prosent av befolkningen. Vi i Namdalen er ikke en del av den 80 prosenten. 90.000 havner utenfor dette, la Sellæg til.