Hopp til innhold

Utlendinger arrestert etter klimaaksjoner – Listhaug mener de bør utvises fra landet

Frp-lederen ber justis- og beredskapsministeren ta grep.

Politiet fjerner aksjonister på Elgesæter bru

VIL STOPPE OLJELEITINGA: Aktivistene nekta å fjerne seg etter å ha sperra Elgeseter bru i Trondheim sentrum mandag. Politiet måtte bære dem bort, og de blei anmeldt.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det er på tide å sette ned foten for at disse aktivistene plager vanlige folk på vei til jobb rundt omkring. Mange av disse er utenlandske statsborgere, og det de holder på med er lovbrudd i Norge, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Klimaaktivister i «Stopp oljeleitinga»-kampanjen er i gang med såkalte aksjonsuker i Trondheim, hvor de hittil har demonstrert ved å sperre sentrale veier midt i morgenrushet.

Mandag satte de seg ned på Elgeseter bru, tirsdag slo de til på E6. De har nekta å fjerne seg, og aksjonene har dermed endt i arrestasjon og bøter.

Les også Her stopper aksjonistene trafikken i morgenrushet

Mange av demonstrantene er ikke norske statsborgere, men fra andre europeiske land. Flere av aksjonistene har også blitt arrestert for lignende tidligere.

Blant anna var det den samme gruppa som gjennomførte aksjoner på Sjursøya i Oslo (ekstern lenke) i mars og april.

Aksjonsgruppa er knytta til den internasjonale kampanjen «Just Stop Oil», og sier at de tross bøter og straff kommer til å fortsette fram til oljeleitinga er historie.

Flere mener at aksjonistene ødelegger både for seg selv og andre med disse demonstrasjonene, og blant dem finner vi også Sylvi Listhaug.

Utover konsekvenser i form av høye bøter til samtlige aksjonister, er Frp-lederen er klar på hva hun mener bør skje med dem som ikke er norske:

– Jeg håper de utvises.

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Sylvi Listhaug mener at de som ivrer for klimasaken heller bør engasjere seg i organisasjoner og politikk. – På den måten kan de påvirke på demokratisk vis, slik som alle vi andre gjør.

Foto: William Jobling / NRK

Listhaug har valgt å ta saken til justis- og beredskapsministeren, ved å stille følgende skriftlige spørsmål til statsråden:

«Kan statsråden bekrefte at hun har nødvendige virkemidler og tilstrekkelig handlingsvilje til å besørge at utenlandske borgere som bedriver utstrakt ulovlig aksjonsvirksomhet i Norge vil bli utvist fra landet og ilagt innreiseforbud?»

Aksjon i Trondheim

Mandag morgen satte flere aksjonister seg i vegen på Elgeseter bru i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Kan bli utvist for bøter

For å bli utvist fra Norge, må man ha brutt norsk lov. En utvisning betyr også et innreiseforbud for en bestemt periode, og er med det strengere enn en midlertidig bortvisning.

Det er politiet og UDI som kan fatte vedtak om å utvise noen.

– I norsk praksis er det nokså lav terskel for å utvise en person som er dømt, sier Katja Franko.

Hun er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og har forsket på nettopp utvisningssaker.

At personer blir utvist etter å ha fått bøter, er noe som skjer, sier hun.

– Men det vil alltid avhenge av en skjønnsmessig vurdering, hvor mange faktorer spiller inn. Det kan være tilknytning til Norge, om de har bosted eller familie her, alvorlighetsgrad av lovbruddet og historikk på lovbrudd, sier Franko.

– Når det gjelder aksjonister, kan det også ha betydning om de har kommet til landet kun for å demonstrere, og hvor mye man vektlegger ytringsfriheten.

Professoren understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag, da hun ikke kjenner til de aktuelle aksjonistene. Hun kjenner heller ikke til tilfeller hvor folk faktisk har blitt utvist etter demonstrasjoner.

Aksjonister plasser i politibil.

Aksjonistene blei arrestert og anmeldt for ordensforstyrrelse, og for å ha nekta å etterkomme politiets krav om å fjerne seg fra vegbanen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ikke så enkelt

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt, sier at spørsmålet om eventuell utvisning er noe som vurderes i forbindelse med aksjonene.

– I enhver sammenheng hvor utenlandske borgere er involvert i straffbare forhold, vurderer man om det er grunnlag for utvisning eller bortvisning, sier han.

– Men det er spesielle regler rundt mulighet for utvisning. Så vidt jeg kjenner til, er ikke dette folk som har kommet fra utlandet kun for å demonstrere, men de har en oppholdstillatelse i bunn, og da er det ikke like enkelt å utvise dem.

Les også Ny demonstrasjon i Trondheim – fire aksjonister satte seg på E6

Nardolokket

Nordtvedt sier videre at politiet ser alvorlig på demonstrasjonene.

– Vi mener det er betydelig risiko for at folk skal bli skadd som følge av at de sperrer veldig trafikkerte veier i morgenrushet, sier han.

– Derfor synes vi det er veldig uheldig at de velger å formidle sine synspunkter på en sånn måte.

Stasjonssjefen oppfordrer publikum til å varsle så raskt som mulig ved nye aksjoner, slik at politiet får fjerna demonstrantene raskt.

Nordtvedt mener også det er viktig at aksjonistene skal stå til rette for sine handlinger. Han håper at bøtene, som faktisk har økt fra 12.000 kroner ved den første aksjonen til 15.000 kroner ved den andre, vil ha preventiv effekt.

Stasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon, Arne Nordtvedt, sier politiet gjør det de kan for å unngå at det oppstår skader og andre uønska hendelser i forbindelse med demonstrasjonene.

Foto: NRK

Vil ta grep om ikke regjeringa gjør det

NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som har valgt å svare kort i en e-post. De henviser til UDIs regelverk om utvisning, og sier at de vil svare Sylvi Listhaug i tråd med fristen på seks hverdager.

Listhaug er tydelig på at om regjeringa eller politiet ikke tar grep, vil hun og Frp gjøre det, gjennom Stortinget.

– Vi kan ikke sitte og se på at man bruker ulovlige virkemidler i denne kampen. Her snakker man om å stenge norsk olje- og gassnæring – noe som utelukkende vil styrke autoritære regimer som er imot menneskerettigheter og som ikke er demokratier, sier hun.

– Hvis disse skal demonstrere, bør de finne seg helt andre land enn Norge å gjøre det i, og respektere de demokratiske spillereglene vi har her.

Les også Raser mot demonstrasjoner – aksjonistene varsler flere