Hopp til innhold

Fortsatt mye uklart tre måneder før anleggsstart på nye Trondheim spektrum

Mulige middelalderfunn, rørlegging, byggetransport og mangel på omkjøringsveier er noen av utfordringene for kommunen og byggeledelsen før massetransporten av rivings- og byggematerialer starter gjennom Klostergata.

Nidarø storhall

Storhallen skal stå ferdig til prøve-EM i håndball høsten 2019.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Veien frem til byggingen av nye Trondheim Spektrum er brulagt med usikkerhet. Ennå er det ikke avklart om det blir arkeologiske utgravinger av Klostergata, som går inn til området.

Under deler av Klostergata ligger nemlig ruinene av Elgeseter kloster fra 1100-tallet.

– Hvis det viser seg at det er omfattende, intakte, rester etter klosteret under selve gateløpet, og kommunen må ned for å bytte ut bærelaget under veien, ledninger og slike ting, så blir det utgraving, sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Sissel Skoglund.

Klostergata i Trondheim

Her i Klostergata ligger ruinene av Elgeseter kloster fra 1100-tallet.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Ikke mange omkjøringsmuligheter

Dersom det blir en større arkeologisk utgraving i deler av Klostergata, kan ikke gata brukes til byggetransport til og fra Spektrum, forteller Skoglund.

Sissel Skoglund

Dersom det blir en arkeologisk utgraving i Klostergata, kan den ikke brukes til byggetransport, forteller seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Sissel Skoglund.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Det er derimot ikke mange muligheter for omkjøring, ifølge prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen.

– Vi holder på med detaljene nå, og vi har en omkjøringsmulighet nærmest St. Olavs Hospital og den delen av Klostergata. Der er det en reell mulighet for omkjøring, men de andre gatene er ikke spesielt egnet, sier Nilsen.

Neste år skal det også legges nye vann- og avløpsrør i Klostergata. Det kan løses på flere måter, forteller teknisk sjef i Trondheim kommune, Anne Kristine Misund.

– Noen ganger kan vi bruke gravefrie løsninger, og det kan være en mulig løsning forbi klosterruinene. Vi kan legge grunne ledninger, slik at vi ikke trenger å grave oss nesten to meter ned, men legge de litt grunnere og frostisolere dem. Vi har også muligheter til å se på andre traseer for ledningen, for det er litt plass på siden av gateløpet, sier Misund.

– Så vi har en del muligheter å velge mellom for å prøve å gjøre inngrepet så skånsomt som mulig. Vi vil i størst mulig grad unngå at gata må stenges.

Skal stå ferdig 2019

Jørg Høyland

Leder i Øya velforening, Jørg Høyland, er bekymret for hvordan anleggsarbeidet vil påvirke bomiljøet på Nidarø.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Hvordan anleggsarbeidet vil påvirke bomiljøet på Nidarø uroer Øya velforening.

– Under byggeprosessen skal det jo fortsettes med idrett i resterende del av hallen. Hva med barna som skal til og fra trening? Det er jo en betydelig mengde barn som kommer hit hver ettermiddag, sier leder i foreningen, Jørg Høyland.

I tillegg er det heller ikke klart hvor mye forurensende masser som ligger under Klostergata og hva som skal skje med de verneverdige trærne som danner alleen inn mot messe og idrettshall.

– Er du trygg på at tidsplanen vil holde, med tanke på at anlegget skal stå ferdig i 2019?

– Det kan vi ikke si med hundre prosent sikkerhet her og nå. Det har vi også sagt tidligere, at det er en del usikkerheter som kan gjøre at vi ikke får den stramme fremdriften, sier Misund.