Forgrep seg mot hunder – dommen kan bli svært viktig for norsk rettspraksis

For første gang har en person blitt dømt til fengsel for seksuelle overgrep mot hunder i Norge. – Kan være en rettesnor for lignende saker, sier politiadvokat.

Sal 102 i Nedre Romerike tingrett

DØMT FOR OVERGREP: Saken mot mannen har foregått i Nedre Romerik tingrett. Mannen forgrep seg mot hunder.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Det er en dom som omhandler seksuell omgang med dyr, og tar utgangspunkt i over 20 tilfeller fordelt på åtte år. Det er et stort omfang.

Morten Lundén er politiadvokat og har ført saken mot en mann i 30-årene som nå er dømt for overgrep mot hunder.

Saken har gått i Nedre Romerike tingrett. Dommen er nå klar, men ikke rettskraftig.

Fem måneder ubetinget fengsel. En dom som kan få stor betydning i framtiden.

Unik sak

Fra 2012 til 2020 forgrep mannen seg mot flere hunder.

Hundene skal ha blitt tvunget til å utføre seksuelle handlinger på mannen. Også hundene ble utsatt for overgrep mot egen kropp. Mannen har selv erkjent å ha forgrepet seg på dyrene, men har nektet straffskyld for andre punkter i tiltalen.

Politiadvokat Lundén ønsket i utgangspunktet åtte måneders ubetinget fengsel.

– Dommen er litt kortere enn det vi mente var et riktig utgangspunkt.

Saken kan også kalles unik. Det finnes svært få saker i Norge som omhandler overgrep mot dyr på denne måten. Derfor kan en rettskraftig dom i denne saken, ha stor betydning.

– Blir den stående, vil den få en viss vekt i rettssystemet. Den kan være en rettesnor for andre domstoler som skal avgjøre lignende saker.

Morten Lundén

FÅ LIGNENDE SAKER: Politiadvokat Morten Lundén sier han kjenner til få saker som er lik denne. Dommen kan derfor bli viktig.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Begrenset rettspraksis

Fra 1972 og fram til dyrevelferdsloven kom i 2009, var det heller ikke forbud mot seksuelle overgrep mot dyr i norsk lov.

Det er nok noe av grunnen til at det finnes få eller ingen lignende saker i Norge, mener Lundén.

Det har derfor vært utfordrende for politiet å finne ut hvilken straff de skulle be om.

– Det er begrenset rettspraksis når det gjelder straffeutmåling, sier Lundén.

Det er ennå ikke avgjort om de ønsker å anke saken.

Lignende saker pågår

At en dom kommer nå i disse dager, er også interessant for lignende saker.

NRK og andre medier har omtalt flere saker fra både Rogaland og Trøndelag der flere personer er siktet for overgrep mot hunder.

I noen av tilfellene, skal en person i Trøndelag har tilbudt sine egne hunder til andre som ønsket å forgripe seg mot dem.

I Trøndelag har tre personer fått bøter for hendelsene. Den mest omfattende saken har ennå ikke endt med tiltale.

Tar betenkningstid

Ilir Mehaj er forsvarer for mannen i Nedre Romerike tingrett. Han sier også at saken er unik, og at dommen derfor kan bli viktig for videre rettspraksis.

– Det er jo den første dommen som sier noe om straffeutmåling i en slik sak. Så det er vanskelig å si om det er korrekt eller ikke.

I tillegg til fengsel, mister den dømte muligheten til å ha hund i en tidsbegrenset periode. Han har bedt om betenkningstid før han bestemmer seg for å godta eller anke dommen.

Ilir Mehaj

VANSKELIG SAK: Forsvarer Ilir Mehaj sier det er vanskelig å si om straffeutmålingen er riktig, siden det mangler rettspraksis på slike saker.

Foto: Kristin Jacobsen / Kristin Jacobsen

Ønsker strengere dom

Organisasjonen NOAH som kjemper for dyrs rettigheter har i flere år kjempet for strengere dommer for overgrep mot dyr.

De er ikke fornøyd med dommen på fem måneders ubetinget fengsel.

– Vi mener det er høyst kritikkverdig at strafferammen på tre år for grove eller gjentatte brudd aldri er blitt benyttet. Vi kan ikke helt se hvorfor straffene til stadighet legges i det nedre sjiktet av rammen, til tross for at det er snakk om både grove og gjentatte brudd, skriver leder Siri Martinsen.

NOAH har siden i fjor høst samlet inn snart 40.000 signaturer for strengere straffer mot dyremishandling i Norge.

– Det strider mot folks rettsfølelse at man kun får noen måneders straff for overgrep mot dyr over lang tid. Dersom strafferammen på tre år aldri brukes, er det et signal om at rammen må økes for også å øke straffene i realiteten.

Siri Martinsen, NOAH

MISFORNØYD: Siri Martinsen i NOAH mener dommen burde vært strengere.

Foto: Robert Hansen / NRK