Hopp til innhold

Håvard har fire militære kamera rett utenfor stueveggen

Håvard Hoff føler seg overvåket av Forsvaret. Denne uka forklarte han for retten hvorfor han mener huset hans ikke er like mye verdt som før.

Håvard Hoff, Ørland

OMGITT AV KAMERAER: Håvard Hoff er omgitt av overvåkingskameraer når han er i sin egen hage. Han mener verdien på boligen hans har tapt seg med at kampflybasen på Ørlandet er opprustet til å ta imot de nye jagerflyene F-35.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det kan oppleves som om jeg sitter på åpen soning.

Slik beskriver Håvard Hoff følelsen han har når han sitter på sin egen veranda.

Rettssaken mellom staten og 230 grunneiere rundt kampflybasen på Ørlandet er inne i sin andre uke.

Les også: Støyen fra F-35 har nådd retten – over 200 grunneiere er i sak mot staten

F-35 tar av fra kampflybasen på Ørland
F-35 tar av fra kampflybasen på Ørland

Denne uka har retten vært ute på befaring blant de berørte, for å få et bedre inntrykk av hva etableringen av kampflybasen innebærer for dem som bor rundt den.

Håvard Hoff forklarte for tingretten hvordan det er å være hjemme hos seg selv og kjenne følelsen av alle kameraene som er plassert tett rundt han.

– Jeg mener at det er noe som ikke er som det skal være, sier Hoff.

Landbrukseiendom ved kampflybasen på Ørlandet

230 grunneiere rundt kampflybasen på Ørlandet i Trøndelag har gått til massesøksmål mot staten. 34 av disse har jordbrukseiendommer.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Doble gjerder i hagen

Hoff sitt hus er vegg i vegg med flybasen.

De siste årene er det gjort store ombygginger ved basen for å ta imot de nye jagerflyene F-35.

Blant annet er det satt opp doble gjerder, bygd voller og montert mye mer overvåkingsutstyr enn tidligere.

Håvard Hoff, Ørland

Hoff kjenner på at kameraene blir veldig tett på privatlivet hans. På toppen av dette doble gjerdet er ett av mange overvåkingskameraer som er montert rundt flybasen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Men den pågående rettssaken handler i all hovedsak om støy, og hvordan bråket fra den nye jagerflytypen F-35 påvirker de som bor rundt basen.

Norge går til innkjøp av 52 nye F-35 jagerfly som vil ha hovedbase på Ørlandet.

Så langt har 37 kommet til landet.

Les også: Vil spre jagerfly utover for å minske faren for at Norge blir utslått

Norsk F-35
Norsk F-35

– Jeg tror det er viktig for dommerne og for retten å få et inntrykk av hvilket støybilde vi har, sier Øyvind Næss.

Han er en av saksøkerne og en av de som er aller mest berørt.

Tirsdag var retten blant annet hjemme hos han.

– Det er sagt at det er bare 30 prosent av flyvingene som har kommet i gang enda, og at det skal bli 70 prosent flere i 2025. Det er noe av det vi har basert saken vår på, sier Næss.

Måling av støy under rettssak på Ørlandet

Denne uken er retten ute i felt for å oppleve flystøyen slik den er for de som bor rundt kampflybasen på Ørlandet. Forsvarsbygg stiller med ekstra støymåler.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Viser til naboloven

De 230 grunneierne viser til naboloven og hevder at støyen har forringet verdien av boligene deres.

Naboloven paragraf 2 fastsetter tålegrensen i naboforhold. Det vil si hvor mye en nabo må tåle av tiltak som påvirker dens eiendom.

Massesøksmålet er mot Staten ved Forsvarsbygg. Regjeringsadvokaten fører saken for domstolen for Staten.

De avviser at verdien av eiendommene blir lavere av aktiviteten ved basen.

– Vi mener at det ikke er noen forringelse av verdien. Snarere tvert om. Hadde ikke basen vært her, så kanskje verdien hadde vært annerledes, sier prosjektsjef Carl Oscar Pedersen ved Kapasitet luft i Forsvarsbygg.

Gjør seg klar til Europas største flyøvelse: Forbereder seg til å ta imot store styrker fra 12 land

Martin Tesli, sjef for 132 luftving på Ørland,
Martin Tesli, sjef for 132 luftving på Ørland,

– Det viktige er å få fram endringene fra F-16 til F-35.

Det sier advokat Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Han representerer 34 eiere av landbrukseiendommer og viser til at overgangen fra en flytype til en annen utgjør en markant økning av ulempen for dem.

– Høyere lyd per fly, og etter hvert også mye mer trafikk, sier Aalling.

Advokat Svein Aalling

Advokat Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS representerer de som har landbrukseiendommer i massesøksmålet. Majoriteten av de som saksøker eier vanlige eneboliger.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Vitneforklaringer neste uke

Retten har brukt flere dager denne uka på befaringer.

– Det er ikke noe nytt i våre øyne. Men det er alltid interessant å få det bredere belyst. Retten får også innblikk i hva vi snakker om og vi snakket også med de som bor der, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg mener også at kameraene til Hoff ikke utgjør en urimelig ulempe.

– Flystasjonen er jo omgitt av gjerder og kamera for å sørge for god sikkerhet. Så det er normalt. Og kameraene peker ikke ut, de peker langs gjerdet vil jeg mene, sier Pedersen.

Like ved kampflybasen på Ørlandet

Det er flatt på Ørlandet. Doble gjerder går rundt hele basen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Han viser til at dette spørsmålet er belyst og forklart tidligere, blant annet overfor kommunen.

Rettssaken varer fram til 12. mai.

I neste uke starter vitneavhør, før det blir prosedering den siste uka.

– Vitneavhør har vi neste uke med sakkyndige vitner som gjerne skal si noe om verdiutvikling av eiendommer når ulemper øker, sier Aalling.

For Staten stiller blant annet tidligere direktør i Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug og nestkommanderende i Luftforsvaret, Øyvind Gunnerud.

Carl Oscar Pedersen, Forsvarsbygg, Ørland

Staten ved Forsvarsbygg og prosjektsjef Carl Oscar Pedersen sier til NRK at de avviser påstanden om at eiendommene på Ørlandet er forringet i verdi etter etableringen av kampflybasen. Her er retten på befaring hos Hoff.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk