Hopp til innhold

Her skyldar foreldre nærare 200.000 kroner i ubetalte treningsavgifter

Fleire idrettslag slit med at kontingent og treningsavgift ikkje blir betalt. I Steinkjer FK nærmar denne summen seg 200.000 for førre år.

styreleiar i Steinkjer FK, Hermod Fledsberg

AUKA: De siste åra har summen av ubetalte avgifter auka kraftig fortel styreleiar i Steinkjer FK, Hermod Fledsberg.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Ein tendens dei siste to til tre åra er at fleire og fleire ikkje får til å betale.

Det seier styreleiar i Steinkjer Fotballklubb, Hermod Fledsberg.

Både ubetalt medlemskontingent og treningsavgift til fotballklubben utgjer dei nærmare 200.000 kronene som står ubetalt frå førre år.

Dette er summar styreleiaren ikkje trur at kjem til å bli betalt.

– Ingen skal bli kasta ut

Dei siste åra har summen av ubetalte avgifter til idrettslaget auka kraftig.

– No etter pandemien har det vore eit altfor stort hopp i dei ubetalte summane, forklarar Fledsberg.

Dette har konsekvensar for idrettslaget som må betale for leige av bane, innkjøp av utstyr og for apparatet rundt idretten.

– Då blir det mindre pengar me kan bruke på å lage aktivitet, seier Fledsberg.

Likevel er klubben oppteken av at dette ikkje skal gå ut over barna som har lyst til å spele fotball.

– Det skal ikkje gå ut over unge, lovande fotballspelarar. Ingen skal bli kasta ut av klubben fordi dei sjølv eller foreldre ikkje får betalt, seier styreleiaren.

Les også: Hørselshemmede barn fortviler over tolkemangel på fritidsaktiviteter

Aurora Nielsen Percy holder opp en tegning hvor det står at hun er sint og vil ha tegnspråk.
Aurora Nielsen Percy holder opp en tegning hvor det står at hun er sint og vil ha tegnspråk.

Uroleg for framtida

Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, seier at det Steinkjer FK opplever, er ein kjend problematikk.

Då fleire familiar fekk ein strammare privatøkonomi under pandemien, merka dei at fleire kutta i utgifter knytt til barn og unge sine fritidsaktivitetar.

Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets

– Det skal ikkje finnast barn som ikkje har mogelegheit til eit tilbod, seier Helland i Trøndelag idrettskrets. Han oppmodar difor idrettslag som slit, om å ta kontakt med dei i Trøndelag idrettskrets for hjelp til å finne støtteordningar.

Foto: Sunniva Skurtveit / NRK

– Me måtte gjere nye val og då var kanskje fritidsaktivitetar noko av det fyrste me valde vekk, forklarar Helland.

Og den aukande prisauken i samfunnet gjer at fleire ikkje har råd til å betale for barna sine fritidsaktivitetar.

– Eg er stygt redd 2023 kan bli enda meir krevjande, seier Helland.

Aukande bekymring

Norges idrettsforbund er smerteleg klar over problemstillinga som gjeld heile landet.

Idrettspresident Berit Kjøll skriv til NRK at idretten har prioritert arbeid mot økonomi som barriere i mange år.

– No er vi bekymra for at denne utfordringa berre vil auke. Fleire familiar møter økonomiske utfordringar, og det kjem til å bli fleire barn som ikkje har råd til å drive med idrett. Vi må ha gode hjelpetiltak for dei som treng det, og vere førebudd på å auke innsatsen – og bruke meir pengar – på dette.

Berit Kjøll

Berit Kjøll er bekymra for at utfordringa berre vil auke.

Foto: Håkon Mosvold

Kjøll viser til at staten og frivillige organisasjonar har skrive under på Fritidserklæringa. Der forpliktar partane seg til å jobbe for at alle barn skal ha mogelegheit til å delta jamleg i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Ho har tidlegare bedd regjeringa kome på banen.

– Eg opplever ein sterk positiv vilje hos både Kultur- og likestillingsministeren og barne- og familieministeren til å møte dei utfordringane samfunnet står overfor. Men det krev ein skikkeleg felles innsats der departementa og kommunane landet rundt bidreg saman med oss i idretten og frivilligheita, skriv idrettspresidenten.

Må stå saman for å finne løysingar

Steinkjer FK har gjennom forskjellige ordningar fått dekka om lag halvparten av dei ubetalte summane frå fjoråret.

– Me skal halde fram med å leggje til rette med utstyr, fotballsko, leggbeskyttarar og klede slik at dei som ikkje er vand med denne måten å drive idrettsaktivitet på, kan bli med.

Difor har dei ei eiga inkluderingsgruppe som jobbar med å søke støtteordningar.

Men utgiftene og mogelege støtteordningar varierer frå kvar i landet klubben held til.

Enkelte stader må klubbane betale for å leige av bane og hall. Andre stader eig klubbane hallen sjølv, eller får låne denne gratis av kommunen.

Og med det dei ser på som eit krevjande år i vente, håpar både Trøndelag idrettskrets og Steinkjer FK at idrettslaga, kommunane og det private næringslivet kan gå saman for å finne nye løysingar.

– Vi håpar det kan kome ordningar som gjer det lettare å få familiar med dårleg økonomi til å kunne betale og delta på denne typen aktivitet, seier Fledsberg i Steinkjer FK.

Les også: Skottland stopper heading på fotballtrening før og etter kamp

Fotballspilleren Jayson Molyumby header ballen oppe i lufta mens han holder tak i motspiller John McGinn. Bildet er tatt under en landskamp mellom Irland og Skottland i 2022.
Fotballspilleren Jayson Molyumby header ballen oppe i lufta mens han holder tak i motspiller John McGinn. Bildet er tatt under en landskamp mellom Irland og Skottland i 2022.