Hopp til innhold

Foreslår at PD-smittet laks kan slaktes som normalt i Nord-Trøndelag

Lakseoppdrettere i Nord-Trøndelag taper millioner på å være buffersone for laksesykdommen pankreas disease (PD). I forslaget til en ny forskrift foreslår Fiskeridepartementet nå å åpne for at PD-smittet laks i Nord-Trøndelag kan fores frem og slaktes som normalt.

Laks

Mens PD-smittet laks sør for Nord-Trøndelag kan fores opp og slaktes som normalt, må PD-smittet laks i Nord-Trøndelag slaktes ned med en gang. Nå foreslår Fiskeridepartementet å endre på dette.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

John Bjarne Falch

John Bjarne Falch er avdelingssjef i Mattilsynet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

I et forslag til en ny forskrift om bekjempelse av laksesykdommen PD, åpner Fiskeridepartementet opp for at PD-smittet laks i Nord-Trøndelag kan bli foret frem og slaktet som normalt.

– Det vil gjøre at nordtrønderske oppdrettere får fore frem fisken til en størrelse som er markedsmessig attraktiv og at slakteriene får en kontinuitet i slaktinga, sier avdelingssjef i Mattilsynet i Namdal, John Bjarne Falch.

Taper mot 300 millioner kroner årlig

De siste årene har Nord-Trøndelag nemlig vært en buffersone for PD, slik at sykdommen ikke skal spre seg lenger nordover. Mens PD-smittet laks sør for Nord-Trøndelag kan fores opp og slaktes som normalt, må PD-smittet laks i Nord-Trøndelag slaktes ned med en gang.

Og PD kosteer oppdretterne dyrt. Ifølge beregninger fra Veterinærinstituttet er det i snitt ca. 100 PD-utbrudd i Sør- og Midt-Norge. De årlige kostnadene med PD for oppdretterne i Sør- og Midt-Norge er beregnet til 1,5 – 5,54 milliarder kroner.

«Nøkterne anslag tilsier at oppdretterne i Nord-Trøndelag (med en produksjon på ca. 70 000 tonn) bare på grunn av lengre produksjonstid ville hatt et produksjonstap på over 300 millioner kroner per år med PD i anleggene», skriver Fiskeridepartementet i sitt høringsutkast..

Svein-Gustav Sinkaberg i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen mener departementets forslag er godt.

– Det er en del tiltak som må gjennomføres for å få det til, men vi har tro på at det er en god måte å beskytte områdene nord om oss på, sier han.

– Fungerer ikke så veldig godt

Svein-Gustav Sinkaberg

Svein-Gustav Sinkaberg i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen støtter departementets forslag.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Den siste uka har det blitt meldt om to nye mistanker om PD-smitte i regionen, en av dem hos Sinkaberg-Hansens anlegg i Øksninga.

– Det er fryktelig beklagelig, og hvis smitten blir bekreftet så er det femte tilfellet av PD i området i 2017, sier Sinkaberg.

Sinkaberg ser mørkt på situasjonen og mener buffersonen fungerer dårlig som den er i dag.

– Hvis prøvene blir verifisert, så er området gjennominfisert. Da må vi kanskje erkjenne at kampen som startet på Vestlandet for 10–12 år siden, er den samme kampen vi har her, sier Sinkaberg.

– Så spørs det hvor lenge vi skal holde på som dette. Det fungerer ikke så veldig godt, synes vi.

– Bildet er ikke helsvart

Veterinærinstituttet er skeptiske til at nordtrønderne kan få fore frem og slakte PD-smittet laks, og avdelingssjef Falch i Mattilsynet sier det er vanskelig å si hva som blir resultatet når det nå skal lages en ny forskrift.

– Hvordan de ulike partene som lar seg høre vil reagere på situasjonen er ikke godt å si, men det viser jo med all mulig tydelighet at det er et press på nordtrøndersk oppdrett, sier Falch.

Mattilsynet er allikevel optimistiske, for andre steder skjer det mye positivt i bekjempelsen av PD.

– Vi ser at gjennom management og god planlegging så greier Sør-Trøndelag i større og større grad å unngå PD, til tross for at det er anlegg i nærheten som har det. Så bildet er ikke helsvart.