Hopp til innhold

PD-frykt for villaksens framtid

Spredningen av sykdommen pankreas disease (PD) i trønderske oppdrettsanlegg fører til frykt for villaksens framtid.

Laks

Eksperter slår alarm om villaksens framtid i Norge etter alle tilfellene av Pankreas Disease

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Daglig leder Frode Staldvik ved kunnskapssenteret for laks og vannmiljø i Namsos mener sykdommen må stoppes i Nord-Trøndelag.

– Det vi er redd for er det at om den etablerer seg i oppdrettsanlegg nordover, så kan det føre til en risiko for at villaks blir syk. Syk fisk må bort så raskt som mulig, sier han.

– Vet for lite

Frode Staldvik

Frode Staldvik daglig leder ved kunnskapssenteret for laks og vannmiljø i Namsos.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Både Frode Staldvik og Veterinærinstituttet slår alarm om villaksens framtid i Norge etter alle tilfellene av Pankreas Disease i midtnorske oppdrettsanlegg i det siste.

Staldvik sier de vet for lite om PD og dens påvirkning på villaksen, og ber myndighetene være føre var.

– Det er ikke påvist dødelighet av PD på Namdalskysten på villaks, men det betyr ikke at det ikke finnes. Det er komplisert å påvise, sier han.

Man kan tenke seg rømt oppdrettslaks som er syk og som smitter yngel i elva. Når den da vandrer ut som syk smolt kan den være svekket og dør.

– Det er det vanskelig å registrere, mener Staldvik.

– Urettferdig

Oppdrettere i Sør-Trøndelag og sørover slipper å slakte PD-syk laks, mens oppdretterne i Nord-Trøndelag må slakte fisken for å hindre spredning nordover. Det mener Svein-Gustav Sinkaberg i selskapet SinkabergHansen i Ytre Namdal er blodig urettferdig.

– Det med å begrense smittespredning har vi alltid vært opptatt av og vi gjør mange grep for å hindre det, men det å slakte fisken tar livet av bedriftene underveis. Så om vi skal overleve må vi få gjøre det på en annen måte og da nevner vi vaksine, dedikerte brønnbåter som frakter smolt, sonetekning og felles brakklegging og mange tiltak vi allerede gjør.

– Rammer hele næringa

Svein-Gustav Sinkaberg

Svein-Gustav Sinkaberg håper å unngå slakt av PD-syk laks.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Oppdretterne på Namdalskysten mener de taper store summer på å måtte slakte PD-ramma laks og at det setter hele næringa i fare, sier Sinkaberg.

– Ja, slik kan det ikke fortsette. Da lever ikke næringa over i Nord-Trøndelag. Det blir altfor store tap.

Frode Staldvik skjønner oppdretternes økonomiske problemer når de må slakte laksen.

– Ja, de økonomiske argumentene er sterke og velkjente, men villaksen må tas med i betrakning når en gjør vurderinger, og det er myndighetene som gjør vurderingene og setter krav.

– Går for sakte

Staldvik mener nedslaktinga av syk laks går for sakte, og at den økonomisk viktige oppdrettsnæringa ofte vinner fram på bekostning av villaksen.

– For oss som er mest opptatt av villaksens ve og vel så ser det slik ut. For oppdrettsnæringa er en veldig viktig distriktsnæring, sier Staldvik.