– Målet er å forebygge og bekjempe PD i hele landet

Den fryktede laksesykdommen pancreas disease har fått fotfeste på Vestlandet og i Sør-Trøndelag. Nå ber oppdrettere i nord om at næringen og myndighetene tar grep.

Laks

Oppdrettere frykter at sykdomssituasjonen med PD skal komme ut av kontroll dersom den syke fisken ikke tas raskt ut.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– PD er en stor økonomisk belastning, ikke minst for oppdretterne som dessverre rammes. Det er et mål på sikt at vi skal forebygge og bekjempe sykdommen i hele landet, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings - og fiskeridepartementet (FrP) til NRK.

I midten av januar meldte Mattilsynet om en positiv prøve på sykdommen etter en rutinekontroll ved et oppdrettsanlegg i Lekafjorden i Nord-Trøndelag.

Viruset er i dag utbredt nord til Sør-Trøndelag, mens situasjonen i Nord-Norge og Nord-Trøndelag er under overvåkning.

Klar over uenighet

For tiden pågår det et arbeid med å revidere strategien og forskrifter for håndtering av fiskesykdommen PD. Regjeringa nå har satt i gang et ytterligere arbeid for å se på forskrift og lovverk, og avventer de faglige rådene fra Mattilsynet.

Roy Angelvik

Statssekretær Roy Angelsen i Nærings - og fiskeridepartementet.

Foto: Ole Christian Olsen

– Slik situasjonen er nå er næringa delt i hva som er den beste løsninga. Vi må se hvordan vi løser det på sikt, men det er viktig å få på plass en forskrift og et lovverk som er bærekraftig over lang tid, og som gir forutsigbarhet for næringa, sier Angelvik.

Han er klar over at det er uenighet innad næringa om hvordan problemet skal håndteres.

Hos Cermaq mener de det i dag ikke gjøres nok for å stanse spredning nordover.

– Fisk med smittestoffer vi ikke skal ha i området må tas ut raskt. Dessverre er enkelte oppdrettere mer opptatt av kortsiktig profitt enn av langsiktig inntjening, sier fungerende administrerende direktør Snorre Jonassen.

Etterlyser nye tiltak

Mattilsynet omtaler Pancreas Disease som en av de mest tapsbringende sykdommene i norsk havbruksnæring.

Sykdommen skyldes to ulike virusvarianter og i anlegg i Nord-Trøndelag og Nord-Norge skal all fisk slaktes dersom det blir påvist smitte.

– Skal vi sikre at PD ikke spres nordover, må vi være konsekvente og raskt ta ut fisk som er smittet. Derfor er det ekstra tragisk at vårt gode forvaltningssystem med klagemuligheter i slike situasjoner fører til ekstra skade. Virus og bakterier holder seg ikke i ro mens klager og anker pågår, sier Jonassen.

Han etterlyser et tydeligere regelverk og incentiver til de som må slakte ned anleggene sine.

– Derfor støtter Cermaq forslaget i fra Midt-Norsk Havbruk om at selskapene som er så uheldig å få pålegg om utslakting av syk fisk, skal få en kompensasjons MTB i 18 måneder etter at lokaliteten er sanert.

– Bekymret

Hos Mattilsynet er de enige i at det er all grunn til å følge situasjonen nøye, men de deler ikke inntrykket av at utslakting går for sakte i de tilfellene der det er påvist Pancreas disease.

– Vi er bekymret for mulighetene for at Pancreas disease kan spre seg til Nord-Norge, men vi deler ikke bekymringen om at nordtrønderne er spesielt sen med å

Bjørn Røthe Knudtsen

Regiondirektør Bjørn Røthe Knutdsen i Mattilsynet Midt-Norge.

Foto: Mattilsynet

foreta utslakting, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet i Midt-Norge.

Han mener samtidig at oppdrettsselskapene er i sin fulle rett til å påklage vedtak om nedslakting. Likevel har han lagt merke til at det er forskjeller på hvordan selskapene forholder seg til slike vedtak.

– Vi ser at enkelte selskaper alltid vil ønske å prøve denne klageadgangen og da går det litt lenger tid, mens andre selskaper responderer raskere og etter mer ideelle målsetninger, som vi har sansen for i Mattilsynet.