Hopp til innhold

Vedtok krav om erstatning etter PD-smitte

Oppdrettere som må slakte laksen på grunn av viruset PD bør få øke mengden fisk i anlegget etter at smitten er borte for å kompensere for store tap. Dette er enstemmig vedtatt på generalforsamlinga til Sjømat Norge.

Laksemærer på Trøndelags-kysten Frøya

Oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten. Siden januar har tre selskap fra Nord-Trøndelag fått pålegg om å slakte laksen etter funn av PD.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I Nord-Trøndelag og Nordland blir det gitt pålegg om full nedslakting etter funn av PD for å forhindre at sykdommen etablerer seg i regionen, mens det er begrensede restriksjoner i andre deler av landet.

Tre selskap i Nord-Trøndelag har siden januar fått påvist PD og har fått pålegg om å slakte laksen.

Generalforsamling om PD

– Det å pålegge et selskap å slakte ut fisken før tida er et svært alvorlig tiltak. Det finnes ingen kompensasjon for disse tapene, sier Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge til nettavisa iLaks.

Generalforsamlinga til Sjømat Norge krever enstemmig endringer i forskriftene slik at selskapene som må slakte kan øke den tillatte biomassen og dermed sette ut mer laks etter at smitten er borte.

– Vi setter i gang en faglig prosess, hvor detaljene skal utformes. Det skal spilles inn til departementet, forteller Grøttum.

Flest tilfeller av PD i Hordaland

I Norge ble det påvist 139 tilfeller av PD i oppdrettsanlegg i Norge i fjor. Flest tilfeller var det i Hordaland hvor det ble funnet PD i 52 anlegg.

– Fisk som er smittet av PD, vil normalt kvitte seg meg viruset etter en tid, men sykdommen er alvorlig. Infeksjonen vil gå ut over tilveksten og dødeligheten varierer, sier Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet til NRK.

Mattilsynet har arbeidet med en revisjon av dagens PD-forskrifter og fiskeriminister Per Sandberg har varslet en gjennomgang av dagens ordning.