– Vi har en vanskelig og krevende situasjon

Nok en lokalitet på Namdalskysten kan ha fått påvist fiskesykdommen PD. Nå frykter oppdrettsselskap i Nord-Norge at sykdommen skal spre seg videre nordover langs kysten.

Oppdrettslaks

Oppdrettere i Nord-Norge frykter at sykdomssituasjonen skal komme ut av kontroll langs Trøndelagskysten. De frykter blant annet at PD skal få fotfeste også i Nord-Norge.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

Bjørn Røthe Knudsen

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet mener de foreløpig har kontroll på alle sykdomsutbrudde på Namdalskysten.

Foto: NRK

– Vi har mistanke om PD på en lokalitet øst for Leka. Vi setter den mistanken i sammenheng med et mulig utbrudd av samme sykdom lenger sør som har fått fisk omplassert fra samme utgangsplass, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet til NRK.

Til sammen er det nå i overkant av 1 million fisk som kan være smitta av sykdommen på de to lokalitetene i Leka og Nærøy. Dersom de nye prøvene også påviser sykdommen, så vil de føye seg inn i rekka av flere utbrudd av sykdommen i Nord-Trøndelag.

– Vi har nå en vanskelig og krevende fiskesykdomssituasjon for oppdretterne og Mattilsynet i Nord-Trøndelag, sier Røthe Knudsen.

Røthe Knudsen mener de fortsatt har kontroll på situasjonen og at nedslakting av den smitta fisken vil forhindre smitte videre nordover langs kysten. Dersom det påvises PD nord for Bruholmråsa fyr, så skal den slaktes for å forhindre at sykdommen sprer seg nordover.

Ønsker raskere slakting

Snorre Jonassen i Cermaq

Snorre Jonassen mener trønderske oppdrettsbedrifter setter kortsiktig profitt foran langsiktig inntjening når de klager på vedtak om å slakte syk fisk. Han frykter sykdommen PD skal få fotfeste langs Helgelandskysten.

Foto: Cermaq

I Nord-Norge er man nå bekymra over alle sykdomsutbruddene i Nord-Trøndelag. Cermaq har lokaliteter flere steder langs kysten i landsdelen og frykter at oppdretterne og Mattilsynet skal miste kontrollen på PD-smitten i Trøndelag.

– Vi observerer at det har vært flere selskap i Nord-Trøndelag som ikke har ønska å slakte fisken og har klaga for å få omgjort disse vedtaka. Det fører til at risikoen for at sykdommen sprer seg blir større, sier Snorre Jonassen som er fungerende administrerende direktør i Cermaq.

Årsaken til at flere av de ramma oppdrettsselskapene anker vedtakene er at de risikerer å måtte permittere mange ansatte som følge av at de må slakte fisken sin. I tillegg taper de store beløp.

– Det er alvorlig å permittere, men viss man sprer PD videre nordover så vil man ramme enda flere selskap og true enda flere arbeidsplasser. Derfor må PD stoppes i Nord-Trøndelag, sier Jonassen.

Millioner på spill

Oppdrettsnæringa i Norge utfordres nå både av sykdom og mye lus. Samtidig ønsker regjeringa at næringa skal vokse seg inntil fem ganger større enn i dag. Samtidig foregår det en revidering av regelverket for måten man skal håndtere sykdommer.

Røthe Knudsen tror derimot man lander på at man beholder dagens regime.

– Det kan komme en endring, men vi er fortsatt ikke der at vi må det. Bekjempingsmodellen vi har nå har fungert rimelig godt i fire år. Den har vært en god og effektiv for resten av Nord-Norge, sier han.

Mattilsynet mener at å gi opp å bekjempe PD vil gi et tap på over 300 millioner bare i Nord-Trøndelag.

– Vi er overbevist om at den strategien vi har valgt skal videreføres. Så får smittesituasjonen i Nord-Trøndelag vise om det blir nødvendig å flytte grensa nordover dersom situasjonen kommer ut av kontroll. Foreløpig er den ikke det, sier Røthe Knudsen.