NRK Meny
Normal

Fire av ti kvinner blir uføre

Fire av ti yrkesaktive kvinner blir uføre. Det viser tall fra NAV. Fagforbundet mener utviklingen truer hele velferdsstaten.

Eldreomsorg, sykehjem

Mange kvinner som jobber i eldreomsorgen ender opp som uføre. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Janerik Henriksson / Scanpix

Tallene gjelder for kvinner og alle yrkesgrupper er tatt med. Det gjelder blant annet også helsearbeidere som sysselsetter mange kvinner.

Sliter mye

Enhetsleder Torill Rugelsjøen på Ladesletta Helse- og velferdssenter i Trondheim ser også tendensen til at de ufaglærte og de med lav utdanning sliter mest.

– Sykepleiere og leger har en større mulighet til å velge andre jobber. Den muligheten er ikke like stor for en helsefagarbeider. Det handler jo om å ha motivasjon for jobben sin. Det er jo en veldig viktig faktor. Det å være på samme arbeidsplass i altfor lang tid hemmer motivasjonen, mener Rugelsjøen.

– Utfordringen i helsesektoren er jo bemanningen. Det er det problematiske. For det mangler jo folk, sier sykepleier Arne Hartvigsen til NRK.

Inkluderende arbeidsliv

Nå mener Fagforbundet at regjeringen må bruke milliarder av kroner på et mer inkluderende arbeidsliv i Norge.

– Dette er jo en skremmende utvikling, som utfordrer velferdsstaten og hele samfunnet vårt. Da er det viktig å diskutere hvordan vi klarer å snu trenden. Vi mener vi trenger mer penger til et mer inkluderende arbeidsliv istedenfor skattekutt, sier nestleder Edvin Helland i Fagforbundet i Trondheim.

Trondheim kommune hadde 13.638 personer i arbeid i 2015, og det året endte 217 av dem opp med uførepensjon. På Ladesletta Helse- og velferdssenter prøver de nå å legge forholdene bedre til rette for de ansatte ved hjelp av de nyeste tekniske hjelpemidlene.

– Vi ser jo at helsepersonell har for mange oppgaver utenom kjernevirksomheten. Det gir tidspress og de må gjøre vanskelige prioriteringer. Over tid gir det slitasje, sier enhetsleder Torill Rugelsjøen som i det siste har brukt mye tid på å strukturere arbeidet ved institusjonen.

Ladesletta Helse- og velferdssenter

Ved Ladesletta Helse- og velferdssenter forsøker nå ledelsen å legge forholdene bedre til rette for de ansatte.

Foto: Stein Lorentzen/NRK