Hopp til innhold

– Mange som ikkje har jobb, er heilt på botn

Gjennom stiftinga Heilt med har nesten 300 personar fått fast jobb, og nå blir det enda fleire. Kongen felte tårer over arbeidet dei gjer.

Adam Berge og Sissel Kntusen Heggdal, HELT MED

Ordførar i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H) skåler med Adam Berge. Kommunen vil gi jobb til 20 menneske med utviklingshemming.

Foto: Thomas Ystrøm / nrk

Stavanger vil gi 20 menneske med utviklingshemming jobb i kommunen.

Dei har inngått eit samarbeid med Helt med. Det var gjennom denne stiftinga Adam Berge fekk jobb i 2020.

Det gjer noko med sjølvkjensla når du jobbar og tener dine eigne pengar, seier han.

Heilt med inkluderer personar med utviklingshemming og lærevanskar i det ordinære arbeidslivet.

Berge jobbar som vaktmeister på Eiganes skole i Stavanger. I tillegg er han frivillig i Helt med.

Han har sjølv ei lettare funksjonsnedsetting.

– Det er mange med funksjonsnedsettingar som ikkje har jobb og er heilt på botn. Dette er ein stor dag, seier han.

Adam Berge jobber HELT MED

Adam Berge jobbar for tida som servicemedarbeidar og assistent på Eiganes skole i Stavanger. – Det beste er alle dei varierte arbeidsoppgåvene, seier han.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Sissel Knutsen Hegdal: – Alle er velkomne i arbeidslivet

Avtalen om 20 nye arbeidsplassar inneber ti stillingar i kommunen og ti stillingar i private bedrifter som Stavanger kommune vil betale for.

Det er eit tydeleg signal om at vi ønsker å gjere ein solid innsats for å rekruttere fleire inn i arbeidslivet og ta tak i den store gruppa som vi veit opplever utanforskap, seier ordførar Sissel Knutsen Hegdal (H).

Sissel Knutsen Heggdal signerer HELT MED kontrakt

Ordførar Sissel Knutsen Hegdal (H) signerer Helt med-kontrakt som sikrar kommunen 20 nye arbeidsplassar gjennom stiftinga.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ho påpeikar at det er stort behov for arbeidskraft og ønsker å sende ut eit signal om at alle er velkomne i arbeidslivet.

– Vi må ikkje berre sjå på dei med mastergrad og perfekt CV. Vi har mange dyktige arbeidssøkarar som vil inn i arbeidslivet, men som ikkje får tilgang.

Dei nye arbeidsplassane kommunen gir, seier ho er eit forsøk på å nå dei og seie at kommunen har bruk for dei.

Det er rundt 50 kommunar som har eit samarbeid med Helt med, og så langt har nesten 290 personar fått fast jobb med deira hjelp.

Kongen felte tårer

Berge har kjempa for at fleire som han sjølv kan komme seg ut i arbeidslivet. For han veit kor mykje det betyr.

Nå har han flytta inn i ei leilegheit for seg sjølv.

Berge fekk lov til å fortelje om Helt med og erfaringane sine til kong Harald i 2022.

Det var eit så sterkt møte at alle saman felte tårer. Kongen òg, seier Berge.

Han seier kongen var interessert og ville høyre på det han sa.

– Kongen sa at viss det var nokon som klarte å gjere noko med dette, så var det oss.

Adam Berge HELT MED

Berge seier det har betydd svært mykje å få fast jobb. Han har fått bygd opp eit godt sosialt nettverk og har lyst til at andre som har ei utviklingshemming også skal få del i det same som han.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Heilt med får mange førespurnader frå arbeidsgivarar

Jarle Eknes er dagleg leiar i Helt med. Han seier det er mange i målgruppa som ønsker å komme inn i arbeidslivet, men som ikkje slepp til.

Vi får mange førespurnader frå arbeidsgivarar som ønsker å vere med. Dei som ønsker jobb kan enten søke på stillingane vi legg ut, eller komme på ein samtale og fortelje om draumane deira og ønsker, seier Eknes.

Jarle Eknes daglig leder HELT MED

Jarle Eknes er dagleg leiar i Helt Med. Eknes påpeikar at dei er spesielt opptatte av å fange opp dei yngre.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Han meiner at arbeidsinkludering er eit av dei sterkaste verkemidla for å styrke folk den psykiske helsa si.

Målet vårt er at dei kan gå direkte frå skole inn i fast jobb. Det er lett å miste trua på seg sjølv og eigne ferdigheiter viss ein ikkje kjem i jobb, seier han.

Tom Tvedt: – Vi må slutte å halde dei på utsida

Tom Tvedt er forbundsleiar i Norsk forbund for utviklingshemmede. Han seier det å få lov til å bidra i fellesskapen, gir ein eigenverdi gjennom å føle at ein bidrar.

Men også fellesskapen på jobb der ein treffer folk og blir venner betyr ekstremt mykje. Det skulle berre mangle at dei med ei utviklingshemming skal få ta del i arbeidslivet, seier han

Han meiner at det offentlege generelt sett er for dårlege til å legge til rette for arbeid til denne målgruppa.

Tom Tvedt med appell foran Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet om å få personer utenfor samfunnet i jobb.

Tom Tvedt med appell framfor Stortinget i samband med statsbudsjettet om å få personar utanfor samfunnet i jobb.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi må spørje og behandle folk som folk og leite etter arbeidsgleda som finst. Vi må slutte med å halde dei på utsida, seier han.