Hopp til innhold

Barnevernsleder og nestleder varsler søksmål: – Ble umulig å fortsette

Kirsti Myrvang så ingen annen utvei enn å si opp jobben som barnevernsleder. Hun mener kommunen må ta ansvaret.

Kirsti Myrvang og Bente Aune Bragstad

Barnevernsleder Kirsti Myrvang og fire andre ledere har sluttet den siste tida. Nå følges saken opp av Fellesorganisasjonen og fylkessekretær Bente Aune Bragstad (fra høyre)

Foto: Rita Kleven

– Jeg har aldri opplevd noe lignende i arbeidslivet, sier Kirsti Myrvang.

I sommer sa hun opp jobben som barnevernsleder i Midtre-Namdal barnevernstjeneste i Trøndelag. Også nestleder og tre teamledere har sluttet den siste tida.

Myrvang sier at utfordringene startet da Namsos kommune overtok ansvaret for barnevernstjenesten i 2020. Samme året var det medarbeiderundersøkelse, der noen ansatte kom med anonyme uttalelser.

Dermed satte hennes nærmeste ledelse i kommunen i gang ei gransking av henne som barnevernsleder.

Nå får kommunen kritikk for å ha hemmeligholdt resultatet av granskinga, som førte til rykter blant ansatte og krevende forhold på arbeidsplassen for flere.

Både tidligere leder og nestleder på barnevernskontoret varsler søksmål mot kommunen. De mener kommunen gjorde for lite for sent for å bedre arbeidsforholdene.

Det er en sjeldenhet at så mange slutter mer eller mindre samtidig, sier kommunedirektør i Namsos, Jostein Grimstad. Han sier at kommunen i lengre tid har forsøkt å løse utfordringene.

Hemmelig gransking uten grunn

– For meg ble det umulig å fortsette som ansatt i Namsos kommune, sier Kirsti Myrvang.

I høst startet hun i ny jobb som barnevernsleder i en annen kommune i Trøndelag.

Hun sier det ble utfordrende å samarbeide med kommuneledelsen i Namsos. NRK har fått se rapporten som ble laget etter granskinga av henne.

Her går det fram at alle de over 30 ansatte i barnevernstjenesten ble intervjuet (anonymt) og fikk spørsmål om lederen.

Kirsti Myrvang, som var barnevernsleder, skulle ikke være med. Hun fikk dermed ikke komme med sin versjon. Det bestemte kommunen på forhånd.

Myrvang sier hun er fornøyd med resultatet. Hun mener rapporten er hemmeligholdt uten grunn.

– Både jeg og ansatte har flere ganger siden bedt om åpenhet, noe som ikke har skjedd. Tilbakeholdelsen førte til rykter og historier. Det skapte krevende arbeidsforhold for flere i ansattegruppa.

Både jeg og ansatte har bedt om åpenhet, noe som ikke har skjedd.

Hemmelig rapport

Verneombud og tillitsvalgte fikk ikke se denne rapporten, men ansatte fikk en gjennomgang av deler av rapporten på et avdelingsmøte.

Foto: Rita Kleven

De fleste ansatte var fornøyd med henne som leder, viser granskinga som ble laget av bedriftshelsetjenesten på oppdrag fra Namsos kommune. Et mindretall ønsket endringer.

– Kommunen har ikke sagt noe om hva jeg som barnevernsleder eventuelt kunne gjort annerledes, i alle fall ikke til meg, sier hun til NRK.

Hun mener jevnlig og god kontakt mellom barnevernet og kommunens politiske og administrative ledelse er en forutsetning.

– Det fordrer åpenhet om hva som fungerer godt og hvor det trengs forbedringer, sier Kirsti Myrvang.

Kirsti Myrvang

Kirsti Myrvang mener det er en plikt for en barnevernsleder å stille høye krav til avgjørelser barnevernet tar. Barn og unge skal mulighet til å medvirke til valg som tas.

Foto: Rita Kleven

Hun har fått mange gode tilbakemeldinger for ryddejobben som er gjort i Midtre Namdal barnevernstjeneste. Hun ble ansatt etter at Riksadvokaten i 2014 ga bøter for grov uforstand og forsømmelse av barn som trengte hjelp.

Barnevernsarbeidet kom på fote igjen, antallet ansatte økte og det var et systematisk arbeid på alle plan.

Så ble Midtre Namdal samkommune lagt ned, og Namsos kommune overtok ansvaret for barnevernet.

Granskinga som ble satt i gang av henne som leder, gjorde henne svært usikker.

Hun fikk alvorlige stress-symptomer, og ble langtidssykmeldt. Også hennes nestleder på barnevernskontoret ble sykmeldt i lengre tid.

Jeg følte det nærmest som en hekseprosess

Rammer utsatte barn

Samtidig hopet sakene seg opp i Midtre Namdal barnevernstjeneste. Mange barn trengte hjelp.

Kommunen selv har rapportert om alvorlige fristbrudd i barnevernet. Derfor har Statsforvalteren hatt en særlig oppfølging av barnevernstjenesten.

Les også: Barnevernet slått ut av sykemeldinger – over 100 barn i kø for å få hjelp

Illustrasjon barnevern
Illustrasjon barnevern

Jeg har lenge vært fortvilet over situasjonen, og hvilke innvirkninger det vil ha for utsatte barn og unge i Midtre Namdal, sier Kirsti Myrvang og fortsetter.

Omkostningene i arbeidsmiljøet har ført til at flere slutter. Det er fortvilt i en tjeneste som sårt trenger all den fagkompetansen som kan hentes.

Hun roser sine tidligere kolleger, som har ansvaret for barn i kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger.

– De klarer å bidra til det beste for utsatte barn og unge.

Jostein Grimstad, kommunedirektør i Namsos

Kommunedirektør i Namsos, Jostein Grimstad, sier det er sjelden fem ledere slutter samtidig. I høst er det god utvikling i barnevernet, mener han.

Foto: Ole Morten Melgård / Namsos kommune

Kommunen forberedt på søksmål

Kommunedirektør Jostein Grimstad sier de nå har ansatt ny barnevernsleder i Midtre Namdal barnevernstjeneste.

– Vi ser klare forbedringer i høst og alle barn har fått en kontaktperson.

Han mener de har nok ansatte og en forsvarlig tjeneste. Grimstad forteller at de fortsatt jobber for å lukke avvik etter et tilsyn i barnevernstjenesten i fjor sommer.

Kommunedirektøren ønsker ikke å kommentere granskinga av den tidligere barnevernslederen og det som sies om hemmelighold av rapporten.

Årsaken er at LO-advokaten i et brev har varslet at både barnevernsleder og nestleder går til søksmål mot Namsos kommune.

Det ble lagt ned et veldig omfattende arbeid, med utstrakt bruk av bedriftshelsetjenesten og med fokus rettet framover, sier kommunedirektøren.

Les også: Vedvarende lovbrudd i Midtre – Namdal – oppretter tilsyn

Barnevern
Barnevern

Bente Aune Bragstad, fylkessekretær Fellesorganisasjonen Trøndelag

Fylkessekretær i Fellesorganisasjonen, Bente Aune Bragstad sier et godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde ansatte i barnevernet. Hun mener Namsos kommune ikke har gjort nok.

Alvorlig sak

Fylkessekretær i Fellesorganisasjonen, Bente Aune Bragstad, sier et godt arbeidsmiljø er viktig for å gjøre en god jobb i barnevernet:

– Vi ser veldig alvorlig på saken. Når arbeidstakere varsler om arbeidsforhold som ikke er bra for deres helse, så forventer vi at arbeidsgivere tar dette på alvor og håndterer det riktig.

Fastlegene har varslet Arbeidstilsynet om arbeidsforhold som førte til sykmelding både av barnevernsleder og nestleder i Midtre Namdal barnevernstjeneste.

– Vi vurderer å gå til søksmål fordi ansatte er blitt behandlet urett i forhold til lov og avtaleverk om arbeidsmiljø, sier Bragstad.

Hun mener at kommuneledelsen satte i gang ei gransking på et tynt grunnlag, og dermed undergravde autoriteten til barnevernslederen.

Da Kirsti Myrvang kom tilbake i jobben som barnevernsleder i vår, etter sykmelding og permisjon, var ikke alt som før. Det må Namsos kommune holdes ansvarlig for, skriver LO-advokaten i et brev til Namsos kommune.

Kirsti Myrvang og Bente Aune Bragstad

Flere ledere varsler søksmål mot Namsos kommune, som de mener gjorde for lite for sent for å bedre arbeidsforholdene. Her på kontoret til Fellesorganisasjonen, Kirsti Myrvang og Bente Aune Bragstad fra fagforbundet.

Foto: Rita Kleven