Vedvarende lovbrudd – oppretter tilsyn mot barnevernstjeneste

Den aktuelle barnevernstjenesten har tidligere blitt straffet for slett arbeid.

Barnevern

BEKYMRET: Statsforvalteren i Trøndelag frykter mange barn lider som følge av alvorlige fristbrudd i barnevernet.

Foto: www.colorbox.com

Det er snakk om barnevernstjenesten i Midtre Namdal. De har måttet tåle kritikk opptil flere ganger i løpet av de siste årene.

Senest i februar i år kunne NRK skrive om det skyhøye sykefraværet. Dette førte til at over 100 barn stod i kø for å få hjelp.

Siden nyttår har den samme tjenesten hatt fristbrudd i 65 prosent av sine undersøkelsessaker.

Det er også en kraftig økning av alvorlige bekymringsmeldinger, noe som også skaper bekymring. Per april i år hadde antallet økt med nesten 70 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nå varsler Statsforvalteren tilsyn.

Vil se om driften er forsvarlig

Ifølge barnevernloven skal barnevernstjenestene undersøke barnets omsorgssituasjon innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen bli forlenget med inntil tre nye måneder.

– Vi mener det er nødvendig å undersøke om barnevernstjenesten i Midtre Namdal gjennomfører forsvarlige undersøkelser. I tillegg ønsker vi å få en bedre innsikt i hvilke barn som venter på undersøkelse. Det sier Marita Rendal Ugseth i en pressemelding.

Hun er seksjonsleder i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Havnet på bunn i kommunemåling

Tilsynet, som blir gjennomført i slutten av juni, vil være et såkalt stikkprøvetilsyn.

Dette vil gi oss innsikt i hvilke bekymringsmeldinger som ligger ufordelt, og hvordan tjenesten driver undersøkelsene i praksis, forklarer Ugseth.

Under et lignende tilsyn i 2012–2014 ble den samme barnevernstjenesten anmeldt. Dette skjedde blant annet på grunn av tjenestens praksis i å henlegge saker. Resultatet ble en foretaksstraff.

I 2016 havnet de også på bunn i Kommunal Rapports kommunebarometer.

En vanskelig situasjon

I februar i år ble det kjent at over 20 prosent av de ansatte i tjenesten var sykemeldt. Blant disse fant man både lederen og nestlederen, samt oppvekstsjefen i Namsos kommune.

Den gang sa kommunedirektøren i Namsos til NRK at situasjonen var vanskelig.

– Sykemeldingene og mange vanskelige saker, som krever mye tid, har gjort at vi har havnet i en situasjon som ikke er særlig bra, fortalte Jostein Grimstad.

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Frode Kvittem, sier de er bekymret.

– I verste fall kan fristoverskridelsene føre til at barna ikke får den hjelpen de har krav på.