Får ikke slakte PD-syk laks – mange blir permitterte

Til tross for møter med fiskeriminister Per Sandberg og myndigheter får ikke oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen slakte sin egen PD-smittede laks. Det fører til permitteringer, og en usikker framtid for oppdrettsnæringen i Nord-Trøndelag.

Svein-Gustav Sinkaberg

Svein-Gustav Sinkaberg mener oppdrettere i Nord-Trøndelag blir urettferdig behandlet av myndighetene.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Pankreas disease (PD) er en svært alvorlig laksesykdom som ikke kan behandles med medisiner. Sykdommen er utbredt sør for Nord-Trøndelag og langs hele kysten. Her kan oppdretterne slakte smitta fisk i egne slakterier. Men det kan de ikke gjøre i Nord-Trøndelag som fungerer som en buffersone for å hindre smitte nordover.

– Straffes hardt

Nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i Sinkaberg Hansen mener de straffes urimelig hardt.

– Vi må ha samme regime for forvaltning i vårt område som lenger sør i landet. Vi må få drive fram laksen vår på samme måte som de andre. Vi kan ikke ha ei grense ved Buholmråsa som beviselig ikke hindrer spredning av virus. For nå har vi hatt ti tilfeller av PD i Nord-Trøndelag, sier Sinkaberg til NRK.

Bjørn Røthe Knudsen

Bjørn Røthe Knudsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: NRK

Næringa har hatt møte med fiskeriminister Per Sandberg og myndighetene for å klage på det de mener er en forskjellsbehandling. Men myndighetene har satt ei smittegrense mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Og den står fast, opplyser regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet.

– Grensa står fast

– Hver gang det oppdages PD i Nord-Trøndelag starter det en diskusjon om den grensa skal flyttes. Men så langt står grensa og strategien vår fast. Dette er også i samsvar med hva mange oppdrettere mener. For uten denne grensa kunne vi fått mange flere tilfeller av PD, mener Røthe Knudsen.

2,5 millioner fisk er PD-smitta hos Sinkaberg Hansen etter at sykdommen i høst ble oppdaget helt oppe i Tosenfjorden i Bindal kommune. Det er en tredel av hele årsproduksjonen til selskapet i 2017 som de nå ikke får slakte ut. De aner ikke hvor smitten kommer fra.

– Nei, vi skjønner ikke hvordan smitten kom helt inn i Tosenfjorden hvor vi har så strenge restriksjoner, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

– Undergraver næringa

Sinkaberg Hansen ønsker nå å flytte den smitta fiske til et anlegg ved Ålesund, men det vil ikke Mattilsynet være med på. De får heller ikke slakte laksen i eget slakteri, og derfor er det stille i slakteriet og rundt 100 ansatte blir rammet.

– Selv om vi får flyttet laksen får vi ikke slakte den i vårt eget slakteri. Det synes vi er helt uforståelig, og gjør det veldig uforutsigbart å drive så lenge vi ikke vet om vi får drive fram fisken og slakte den. Denne praksisen undergraver drift av oppdrett og slakteri i Nord-Trøndelag, mener Svein-Gustav Sinkaberg.