NRK Meny
Normal

Færre dør i trafikken – også i Trøndelag

48 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av de første seks månedene i år. Fem av disse mistet livet på veiene i Trøndelag.

Blålys

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 % av dødsulykkene hittil i år.

Foto: / NRK

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at færre mister livet i trafikken i Norge. Årets tall er sammenlignbart med første halvår i 2015 – året med færrest trafikkdrepte siden 1947.

– Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er

Guro Ranes

Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen forteller at flere kvinner dør i trafikken nå enn tidligere.

Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Tallet på antallet omkomne i Trøndelag er per andre kvartal i år høyere enn samme periode i 2015. Likevel er det en nedgang sammenlignet med samme periode i 2016.

Som i tidligere år, er det flest menn blant de drepte. Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor. Men antall kvinner som er drept, har økt.

– 14 kvinner har mistet livet på veien hittil i år, det er fem flere enn på samme tid i fjor. Kvinneandelen er på nesten 30 % hittil i år. Det er en del høyere enn det har vært de to siste årene, og mer på linje med tidligere år. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi ser slike svingninger, sier Ranes.

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 % av dødsulykkene hittil i år.