Sitter på én milliard miljøkroner

For andre gang får energiselskapet Enova kritikk for å bruke for lite penger. Én milliard kroner som skulle vært brukt til energibesparende tiltak, står ubrukt.

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier de har brukt for lite penger fordi det mangler gode energisparingsprosjekter.

Foto: NRK

Miljøvennlig byggeprosjekt

Enova støtter energibesparende byggeprosjekt.

Foto: NRK

I fjor måtte én milliard ubrukte kroner overføres til årets budsjett. Det betyr at Enova, som er Stortingets redskap for å få til store energikutt i norsk samfunnsliv, ikke har lyktes med å støtte mange nok energisparingsprosjekter.

Sparer ikke nok energi

Dette faller ikke i god jord hos Riksrevisjonen, kommer det frem i en ny rapport. Mens andre får kjeft for å bruke for mye penger, blir Enova irettesatt for å ha for mye igjen på bok.

– Da når man ikke klimamålene. Dette er et viktig bidrag til å redusere Co2-utslipp og nå klimamålene, sier ekspedisjonssjef hos Riksrevisjonen, Therese Johnsen til NRK.

Stortingets mål var at Enova skulle bidra til en mer miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh per år i årene mellom 2001 og 2011. Det ble fort klart at det ville bli vanskelig å nå det målet.

Olje- og energidepartementet har i sin nye avtale med Enova satt krav til at selskapet skal bidra til energi- og klimaresultater som tilsvarer minimum 6,25 TWh innen utgangen av 2015.

Brukte bare halvparten

I fjor greide ikke Enova å bruke opp mer enn halvparten av pengene som staten bevilget til klimavennlige energitiltak. Riksrevisjonen konkluderte også for tre å siden med at resultatene var for dårlige.

Kontrollmyndigheten ber også Enovas eier, Olje- og energidepartementet, om å følge nøye med om det statlige energisparingsselskapet når målene sine i fremtiden.

Gjør ikke jobben

Enova gir støtte til energitiltak både for bedrifter og privatpersoner. Nå mener Riksrevisjonen at noe av forklaringen kan være liten interesse hos bedrifter og privatpersoner for å søke om å få penger fra Enova. Riksrevisjonen peker likevel på Enova som selskap.

– Problemet kan også ligge hos Enova og at man ikke klarer å formidle nok penger ut. Én milliard er mye penger med tanke på de gode formålene som de skulle brukes til, sier Therese Johnsen.

Strømprisen avgjør

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

Foto: NRK

I Enovas kontorer i Trondheim sitter administrerende direktør Nils Kristian Nakstad og leser Riksrevisjonens rapport. Han forklarer at strømprisen avgjør mengden søknader fra privatpersoner og bedrifter.

– Usikkerheten nå er knyttet til den lave kraftprisen. Folk er avventende i forhold til de gode prosjektene på energi- og klimasiden, sier Nakstad til NRK.

Enovas budsjett viser at selskapet kan dele ut inntil to milliarder per år i en fireårsperiode. Når fjorårets tildelinger var gjort, satt Enova igjen med én milliard ubrukte kroner som ble overført til årets budsjett. Det er for mye, innrømmer direktøren.

– Det er et høyt beløp, men vi ser at for den resterende delen av fireårsperioden har vi planer og budsjetter som sier full tildeling av midlene, understreker Nakstad overfor NRK.

– Enova ligger dårlig an

Enova mener dermed at de kommer til å nå målene sine innen utgangen av 2015. Riksrevisjonen er imidlertid mer i tvil og vil følge Enova tett.

– Vi er usikre på om de når målene. De ligger dårlig an, sier Therese Johansen hos Riksrevisoren.

Riksrevisjonen varsler nå årlig oppfølging av det statseide selskapet fremover for å se om de lykkes. Enova-direktøren er glad for oppfølgingen.

– Det er helt naturlig at de følger med, sier Nils Kristian Nakstad.

Han er optimistisk med tanke på gode miljøprosjekter i årene som kommer.

– Vi har forløpende diskusjoner om hvordan midlene skal brukes og hva som skjer i markedet. Gode energiprosjekt er avhengig av at også andre vil investere i dem, sier Nakstad til NRK.

Enovas drømmehus.

Både bedrifter og privatpersoner kan be om støtte til energibesparende prosjekter. Dette er et bilde av Enovas drømmehus.

Foto: Plansje: Enova.no / NRK