Hopp til innhold

Stiller krav om lav- eller nullutslippsferger innen 2023

Alle nye fergeanbud skal stille krav om lav- eller nullutslipp fra 2023, vil regjeringen. For hurtigbåtene skal kravet gjelde fra 2025.

Nye ferger til Molde-Vestnes

NULL UTSLIPP: Elferger som denne blir ett av alternativene som vil møte kravene fra 2023. Fergen på bildet er av typen som skal betjene Molde-Vestnes fra 2021.

Foto: Boreal

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Hvis vi skal være verdensledende, må vi også være det på grønn teknologi, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Statsminister Erna Solberg (H)

TROR PÅ JOBBER: Statsminister Erna Solberg (H) mener tøffe miljøkrav vil skape nye arbeidsplasser.

Foto: NRK

Kravene til utslipp fra ferger er en del av regjeringens varslede klimaplan. Denne skal etter planen legges fram en gang før jul.

Å kutte utslipp fra innenriks skipsfart er en viktig del av målet om å kutte 50-55 prosent av norske utslipp innen 2030. Solberg mener det også handler om ligge i front på det som antas å bli et stort marked i framtida.

– Vi skaper et skritt framover for norsk næringsliv, for norsk verftsindustri, for norsk maritim næring ved at vi stiller strengere krav, sier Solberg.

Ikke færre enn tre statsråder tok seg tid til å presentere lekkasjen fra klimaplanen. I tillegg til statsministeren var nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til stede.

– Norsk maritim næring er verdensledende i utvikling og implementering av lav- og nullutslippsløsninger, men står fortsatt på startstreken for den grønne omstillingen, sier Nybø.

Hun sier grønn omstilling av skipsfarten derfor er et prioritert område for regjeringen.

Fra venstre: Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg (H).

REGJERINGSTRIO: Tre statsråder måtte til for å lansere nyheten om utslippskrav. (f.v.) Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Eivind Molde / NRK

Ulike fartøy, ulike krav

Rotevatn sier krav om null- og lavutslippsteknologi vil komme på ulike tidspunkt for ulike fartøystyper.

  • For ferger vil kravet gjelder fra 2023

  • For havbruksnæringen vil kravet gjelde fra 2024
  • For hurtigbåtene vil kravet gjelde fra 2025

– Det er tøffe krav, men det er krav man kommer til å klare, sier Rotevatn til NRK.

Kravene vil gjelde nye anbud som lyses ut fra og med de respektive årene. Allerede inngåtte anbud med diesel- eller gassferger vil løpe som normalt.

Rotevatn sier strengere miljøkrav er noe den maritime næringen selv har etterspurt. Grunnen er at dette vil skape etterspørsel i en bransje som har blitt hardt rammet av koronapandemien.

– Da skaper vi arbeidsplasser, da ligger vi i front og da kan vi eksportere verdifull teknologi, sier Rotevatn.

Ukjent prislapp

Når man snakker om lav- og nullutslippsteknologi til sjøs, handler det til dels om løsninger som i liten grad er utprøvd på vannet.

Særlig gjelder dette løsninger basert på hydrogen og ammoniakk. Disse drivstoffene er aktuelle på strekninger der batteri alene ikke gir nok rekkevidde.

Men å ta i bruk ny teknologi koster.

– Hvem skal betale for dette?

– De som skal drifte dette skal selvfølgelig betale for noe, og noen av løsningene vil få støtte fra det offentlige, sier Solberg.

Hun viser til at blant annet fylkeskommunene får overføringer fra staten for å drifte ferger og hurtigbåter. I tillegg varsler regjeringen at totalt 89 millioner kroner skal fordeles på ulike prosjekter innen grønn skipsfart.

– Vil billettprisene gå opp for folk?

– Det er ingen grunn til å tro det, svarer Rotevatn.

– Vi ser at den grønne teknologien er konkurransedyktig, og at prisene faller hvert eneste år, legger han til.

– For slapt

Daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, mener det er bra at regjeringen vil stille miljøkrav til sjøs. Samtidig har han ikke bare ros å komme med:

– Tidspunktet de nye kravene skal gjelde fra er for slapt. Kravene må innføres og gjelde fra nå. Stortinget ba allerede i 2014 regjeringen om å sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette, skriver Holm i en e-post til NRK.

Han viser også til et stortingsvedtak fra 2015 (vedtak 59) som lyder som følger:

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som sikrer at alle fylkeskommunale og kommunale ferger og hurtigbåter benytter lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud og på ruter i egenregi.

Statens vegvesen og mange fergefylker har gjennomført dette siden 2015. Å ikke innføre kravet før i 2023/2025 vil være en svekkelse av det Stortinget vedtok tilbake i 2014 og 2015, sier Holm.

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, mener regjeringens krav hverken framstår som nytt eller ambisiøst:

– Regjeringen fremstår ikke oppdatert på hvor langt teknologien har kommet. Når det kommer til ferger og hurtigbåter, så er det ingen grunn til ikke å stille krav om nullutslipp ved fremtidige anbud, skriver Michelsen i en e-post til NRK.

AKTUELT NÅ