Normal

Disse kommunene blir demensvennlige

Ti kommuner i Norge er i gang med egne prosjekt som skal få personer med demens til å leve et aktivt liv så lenge som mulig.

Lonely old man staring out of a window

Mennesker med demens trenger ikke bare gode omsorgstjenester og pleie. De trenger også å få hjelp til å leve selvstendig, være trygge når de er ute og gjør ærender eller går tur, og få en hjelpende hånd når det er vanskelig å orientere seg.

Foto: Viachaclav

– Det viktigste med denne kampanjen er at det blir lagt mer til rette for at personer med demens enklere kan ferdes rundt i hverdagen, men samtidig få hjelp og møte mer respekt, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt til NRK.

Vil ha mer forståelse

Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt.

Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

I 2013 gikk inntektene fra TV-aksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelsen i demenssaken. Etter aksjonen ønsket foreninga å gjøre flere tiltak, blant annet å få flere kommuner til å signere en kontrakt for å bli mer demensvennlig.

– Det er viktig å huske på at de aller fleste som har demens bor hjemme og at de skal være i stand til å leve et aktivt liv. Men mange har problemer med å orientere seg i hverdagen, gå på butikken, vite hvordan de skal komme seg rundt og så videre. Alt dette kan bli mye lettere hvis man blir møtt med mer forståelse, sier Rugtvedt.

De som foreløpig har signert kontrakten er Moss, Ulstein, Bærum, Askøy, Arendal, Løten, Hamar, Gjøvik, Grimstad og Åfjord. Små og enkle grep kan gjøre store forskjeller, mener generalsekretæren.

– Vi anbefaler kommunene å lage en liten arbeidsgruppe hvor man trekker med dem som er mest berørt, for eksempel pårørende og dem som selv har demens. Deretter vil vi at de tar en prat og finner ut hva de vil at skal skje i kommunen for å kunne tilrettelegge mer, sier hun.

Mange av kommunene velger blant annet å se på om de ansatte i dagligvarebutikkene kan få en spesiell type opplæring, for å vite hvordan de kan møte og behandle folk med demens.

– Kommunene må selv velge ut hvor de tror at skoen trykker, og finne ut hva de har kapasitet til å sette i gang med, sier Rugtvedt.

(Artikkelen fortsetter under):

De ansatte ved sykehjemmet i Åfjord serverer vaffel og kaffe til beboerne

Åfjord er en av kommunene som nå skal bli mer demensvennlige. Bildet er fra en tidligere anledning ved Åfjord sykehjem.

Foto: Ellen Omland / NRK

Har fokus på demens i nærmiljøet

Åfjord kommune i Sør-Trøndelag er en av de ti kommunene som nå skal gi mennesker med demens spesiell oppmerksomhet. En avtale med Nasjonalforeningen for Folkehelse er etablert, og skal nå settes ut i livet.

11. juni ble det avholdt et improvisert kommunestyremøte i en av de små stuene på helsesenteret i Åfjord, der saken var oppe til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Vi skal få mer fokus på demens i nærmiljøet, og at alle som jobber i de forskjellige bedriftene også får mer opplæring i hva demens er. For det kan ramme hvem som helst, når som helst og i alle aldre, sier institusjonsleder og leder for demens-teamet i Åfjord, Barbro Uggedal til NRK.

Uggedal mener dette vedtaket kan føre til at flere demente blir lengre i arbeid.

– Jo mer kunnskap vi har, jo mer kan vi takle det på en bedre måte. Da vet vi hvordan vi kan møte utfordringene, sier hun.