Hopp til innhold

Brua skulle ha vært ferdig for én måned siden – kinesisk byggeselskap får 200.000 i dagbøter

Den kinesiske brubyggeren SRBG har undervurdert hvor lang tid det tar å bygge bru, mener byggeledelsen i Trøndelag fylkeskommune.

Beitstadsundbrua

STORE DAGBØTER: De fleste av de 50 arbeiderne kommer fra Kina og selskapet SRBG. Den 580 meter lange Beitstadsundbrua skulle ha vært ferdig 6. desember. Siden da er det 200.000 kroner i dagbøter på hverdager.

Foto: Rita Kleven / NRK

Det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge (SRBG) hadde det laveste anbudet og vant kampen om å få bygge Beitstadsundbrua på fylkesveg 17 nord for Steinkjer i Trøndelag.

SRBG skulle vært ferdig med den 580 meter lange Beitstadsundbrua 6. desember.

Siden da er det 200.000 kroner i dagbøter på hverdager, bekrefter Trøndelag fylkeskommune. Dette beløpet skal endelig fastsettes i sluttoppgjøret når arbeidet er utført.

– Har undervurdert arbeidsomfanget

Arbeidet med brua startet for to år siden, og den vil sannsynligvis stå ferdig først i februar.

– For oss ser det ut som at de har undervurdert arbeidsomfanget. Det gjør at de ikke blir ferdig som opprinnelig avtalt, sier seksjonsleder for investering og fornying i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad.

I en e-post skriver SRBG at mange forhold har ført til forsinkelsene på brua.

«Når det gjelder dagbøtene på 200.000 kroner, så vil det bli en gjennomgang som avtalt med bakgrunn i kontrakten, skriver konstruksjonsleder i selskapet, Yang Dingjun.

Dingjun sier det er flere forhold som har forårsaket utsettelser. Det har blant annet vært en lang periode med bygging av brua og ulikt arbeid som har vært gjennomført under vannflaten. Værforhold har også utsatt arbeidene.

Blemmer i stålet, Beitstadsundbrua

DETTE FORSINKER BRUBYGGINGA: Blemmer som dette må fjernes. Det er stort behov for å bearbeide overflaten på stålkassen før siste malingsstrøk kan påføres. Dette har tatt lengre tid enn forventet.

Foto: Statens vegvesen

Krever også dagbøter for Hålogalandsbrua

Dette er den andre store bru-kontrakten SRBG har sikret seg i Norge de siste årene.

Hålogalandsbrua i Narvik ble åpnet av statsminister Erna Solberg i desember 2018 – to år forsinket.

Statens vegvesen har også krevd dagbøter av det kinesiske selskapet fordi Hålogalandsbrua ble to år forsinket.

«Vi er midt oppe i et sluttoppgjør med SRBG og ønsker derfor ikke å komme med så mye detaljer nå. Men det er korrekt at åpning av brua var forsinket. Dette skyldes delvis forhold som byggherren krever dagmulkt for og berettiget fristforlengelse», skriver prosjektleder for Hålogalandsbrua, Hans Jack Arntzen, i en e-post til NRK.

Stålkasse under kjørefelt, Beitstadsundbrua

ARBEIDER I TELT UNDER BRUA: Under kjørebanen på brua pågår arbeidet som har tatt lengre tid enn forventet for SRBG.

Foto: Rita Kleven / NRK

Produsert i Kina og fraktet hit

Bruelementene til Beitstadsundbrua er laget i Kina. De 12 elementene på 3000 tonn ble fraktet med båt fra havnebyen Nantong i Kina til Tjuin industriområde i Malm i Trøndelag.

Mye av arbeidet som nå forsinker bruarbeidet kunne vært gjort tidligere, mener Trøndelag fylkeskommune.

– Det vi opplever er at en del av det de gjør på brustedet med stålkassene nå kunne vært gjort en annen plass. Som på Tjuin eller Kina – før selve brumonteringa, sier Brønstad i Trøndelag fylkeskommune

Yang Dingjun og Meng Lei fra SRBG

HAR BYGGET TO BRUER I Norge: Konstruksjonsleder Yang Dingjun (fra venstre) har også bidratt med å bygge Norges lengste hengebru, Hålogalandsbrua i Narvik. Nå er han på plass her ved Beitstadsundet i Trøndelag for å bygge ferdig ei ny bru. På bildet også Meng Lei fra SRBG.

Foto: Rita Kleven / NRK

Planla åpning av brua – ble ikke noe av

I fjor høst planla Statens vegvesen stor åpningsfest. Først når brua er ferdig kan ny fylkesveg og to nye tunneler tas i bruk.

– I slutten av oktober så vi at fremdriften ikke var som ønsket. Da fikk vi etter hvert en dokumentasjon på at de ikke klarte å bli ferdige innen den tidsfristen som er avtalt, sier Brønstad.

NRK har fått innsyn i et referat fra et arbeidsmøte 21. november mellom Statens vegvesen og SRBG. Der kommer det frem at byggeledelsen i vegvesenet ikke er fornøyd med fremdriften på overflatebehandlingen:

«Det er lav fremdrift. Byggherre oppfatter at arbeidet ikke er godt koordinert».

– Frykter dere nye forsinkelser?

– Nei, jeg kan ikke si vi frykter det. Vi håper jo de klarer å holde seg til planene de har presentert, sier byggeleder i Trøndelag fylkeskommune, Kent Are Helden.

Jo Bernt Brønstad, Trøndelag fylkeskommune

GIR DAGBØTER PÅ 200.000 KRONER til SRBG: Seksjonsleder for investering og fornying i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad. mener det kinesiske selskapet har undervurdert tida det tar å bygge brua.

Foto: Rita Kleven / NRK

Kineserne har globale ambisjoner

NRK snakket i november med direktøren i Sichuan Railway Investment Group (SRIG), Sun Yun. Det er datterselskapet, SRBG, som bygger Beitsadsundbrua.

– Vi har allerede etablert oss på det norske markedet og denne posisjonen ønsker vi ikke å miste. Vi ønsker å gå dypere inn i utbygging, og utføre arbeidet enda raskere, sa Sun Yun til NRK.

Kineserne har bygget på kryss og tvers av sitt eget vidstrakte land, men nå begynner det lokale markedet å bli mettet. Landets globale ambisjoner øker i takt med saktere økonomisk vekst i Kina.

Fylkespolitikerne i daværende Nord-Trøndelag sa først nei til at SRBG skulle få anbudet, selv om selskapet leverte et anbud som var 41 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent. Det ble senere omgjort.

Byggeleder Kent Are Helden, Trøndelag fylkeskommune

FORNØYD MED BRUA: Byggeleder Kent Are Helden i Trøndelag fylkeskommune mener brua blir et løft for lokalsamfunnet. Ny fylkesveg og to nye tunneler kan tas i bruk når brua står ferdig.

Foto: Rita Kleven / NRK