Beskylder trønderske fylkespolitikere for kinesisk boikott

Brubygger-selskapet Sichuan Road and Bridge Group mener nordtrønderske fylkespolitikere begir seg inn på utenrikspolitisk område når de boikotter det kinesiske selskapet.

Beitstadsundbrua

Den nye Beitstadsundbrua skal binde Steinkjer og Verran sammen, og er et viktig symbol siden de to kommunene snart blir en.

Foto: Statens Vegvesen

Selskapet er svært skuffet over at de nå står i fare for å bli utestengt av fylkespolitikerne i Nord-Trøndelag. Begrunnelsen var at fylkeskommunen ønsket oppdraget skulle komme mer lokale utbyggere til gode.

Firmaet fikk først høre om det gjennom media og etter at de hadde levert inn et anbud som var 41 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.

Hålogalandsbrua

Det kinesiske selskapet jobber nå med ferdigstillelse av den nye Hålogalandsbrua ved Narvik.

Foto: NRK

Fylkesråden vil ikke møte kineserne

Fylkesråd i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) vil ikke møte kineserne for en oppklarende runde før fylkesrådets møte tirsdag. På tirsdag skal det avgjøres hvem av anbyderne som får oppdraget.

I tillegg til det kinesiske selskapet, har det kommet inn anbud fra et østerriksk selskap og et svensk selskap.

Nå har kineserne engasjert en norsk advokat for å få nordtrønderne til å sikre bedre fakta og informasjon før de gjør sine vedtak.

I et brev til fylkesrådet i Nord-Trøndelag mandag kveld skriver advokat Robert Myhre i advokatfirmaet DLA Pipers Norway at de nordtrønderske fylkespolitikerne driver utenrikspolitikk de ikke har rett til å utøve:

"Etter Grunnloven § 26 og Stortingets forretningsorden
§ 16 er det regjeringen, i samarbeid med Stortinget, som har ansvaret for norsk
utenrikspolitikk. Fylkesrådet er ikke gitt en diskresjonær adgang til å utøve
utenrikspolitikk, ved å boikotte kinesiske selskaper."

Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleiar Nord-Trøndelag

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) gir ingen kommentar før etter fylkesrådsmøtet tirsdag.

Foto: NRK

Var 41 millioner billigere, ble likevel utestengt

Ledelsen i det kinesiske selskapet SRBG er svært spent før tirsdagens møte i fylkesrådet der det skal avgjøres hvem som får bygge Beitstadsundet bru mellom Steinkjer og Verran.

SRBG leverte et tilbud som var 41 millioner billigere enn det nest laveste tilbudet. Men fylkesrådet vil kun godta selskap som fylkeskommunen er forpliktet til å godta innen EU-området.

Kontraktsdirektør i det kinesiske selskapet, Alexandros Tsetsis er overrasket over det han kaller en boikott av selskapet.

– Vi er overrasket men heldigvis ikke uten makt eller muligheter når vi opplever en slik ekskludering. Vi håper at fylkesrådet går videre med oss i forhandlinger, eller utsetter saken slik at den kan bli bedre belyst, sier Tsetsis til NRK.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kritisere fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

– Men jeg antar det ville blitt opplevd som ryddigere dersom fylkeskommunen hadde satt nasjonalitetsbegrensninger da anbudet ble lagt ut, og ikke etter at anbudene ble vurdert, sier han til Trønder-Avisa.

Tidligere har også Nærings- og fiskeridepartementet opplyst til avisa at fylkeskommunen i Nord-Trøndelag står fritt til å velge om det kinesiske tilbudet i Beitstadsundet skal aksepteres.

Bygger bro i Narvik

Sichuan Road and Bridge Group er nå i innspurten med å bygge Hålogalandsbrua i Narvik. Et prosjekt som har foregått i fire år og som er det kinesiske selskapets første europeiske kontrakt.

Den nye brua i Beitstad er, ifølge selskapet, bare en tredjedel av prosjektet Hålogalandsbrua.

Advokat Myhre skriver i brevet til fylkesrådet at en videre avvisning av SRBG vil innebære en rettsstridig boikott.

Selskapets kontraktsdirektør, Alexandros Tsetsis, sier til NRK at han håper fylkesrådet vil snu i sitt møte tirsdag:

– Vi er ikke interessert i konflikt. Vi er interessert i å bygge den broa til glede for alle som bor i regionen, sier kontraktsdirektøren. Og vi vil bygge den i sammen med mange lokale underentreprenører og samarbeidspartnere. Som vi også gjør ved Hålogalandsbrua.

Hålogalandsbrua

Mye av produksjonen til den nye Hålogalandsbrua ved Narvik foregikk i Kina, blant annet under oppsyn av ingeniører fra industrimiljøet i Verdal.

Foto: NRK