Kinesisk selskap kan likevel få bygge bru over Beitstadsundet

Det kinesiske selskapet som leverte anbud på å bygge bru over Beitstadsundet, men som i utgangspunktet ikke ble vurdert, får nå likevel være med videre i anbudsprosessen.

Beitstadsundet bru

Den nye Beitstadsundbrua skal binde Steinkjer og Verran sammen, og er et viktig symbol siden de to kommunene snart blir en.

Foto: Animasjon, Statens vegvesen

Det viser saksfremlegget fra Fylkesrådmannen, som NRK har fått tilsendt søndag kveld.

Saken handler om tilbudet som det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group ga for bygging av ny bru over Beitstadsundet på nye fylkesvei 17. Kineserne leverte det klart billigste tilbudet i anbudskonkurransen, men fylkesrådet i Nord-Trøndelag innstilte på at det skulle avvises.

Det var det opp til veieieren (Nord-Trøndelag fylkeskommune) å bestemme om tilbudet fra det kinesiske selskapet skulle vurderes. Dette fordi Sichuan Road and Bridge Group er fra et land utenfor EØS, og fordi Kina er uten handelsavtale med Norge.

Peker på risiko

Fylkesutvalget i Nord-Trøndelag valgte etter hvert å sende saken over til Fylkesutvalget i det nye sammenslåtte Trøndelag. De skal behandle saken førstkommende tirsdag, og sier trolig ja til at kinesernes tilbud skal være med videre i prosessen.

Fylkesrådmannen har nemlig nå vurdert saken, og kommet frem til at alle mottatte tilbud skal vurderes på like vilkår av Statens vegvesen i den videre anbudsprosessen.

Noe av begrunnelsen er risikoen Trøndelag fylkeskommune kan pådra seg hvis de ikke vurderer alle tilbud som har kommet inn.

Tilbudet fra kineserne var 41 millioner lavere enn nærmeste konkurrent. Likevel valgte fylkesrådet altså opprinnelig ikke å vurdere tilbudet.

Hålogalandsbrua

Det kinesiske selskapet bygger allerede bru i Norge. De jobber nå med ferdigstillelse av den nye Hålogalandsbrua ved Narvik.

Foto: NRK

Sichuan Road and Bridge Group er Kinas største brubyggerkonsern og har uttrykt skuffelse over at de ikke skulle bli vurdert. Det kinesiske selskapet mener nordtrønderske fylkespolitikere begir seg inn på utenrikspolitisk område ved å utelukke dem.

Selskapet opererer allerede i Norge: De vant konkurransen om bygging av Hålogalandsbrua i Narvik i en anbudskonkurranse, og er i full gang med byggingen der.

Mulig søksmål

Fylkesrådmannen skriver at det å ikke vurdere alle tilbydere vil kunne utløse krav om erstatning fra den tilbyderen som eventuelt utelukkes.

Dette er basert på at «utelukkelse av tilbud fra land som Norge ikke har handelsavtale med, ikke er kommunisert innen tilbudsfristens utløp. At samme selskap allerede er akseptert ifm. en anbudskonkurranse for Statens vegvesen mener Fylkesrådmannen bygger ytterligere opp under dette».

Det kinesiske selskapet har da også uttalt at de vurderer søksmål hvis de blir utelukket.

Videre bemerker Fylkesrådmannen at problemstillingen i saken i økenede grad virker å bli aktuell. Derfor tar Fylkesrådmannen med seg erfaringene fra saken i prosessen med utforming av en innkjøpsstrategi for Trøndelag fylkeskommune.

30.10: Saken er rettet på to punkter: 1) I en tidligere versjon av saken sto det at det kinesiske selskapet fikk nei fra Fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Dette er rettet til at tilbudet fra det kinesiske selskapet ikke ble vurdert på lik linje med de andre tilbudene da det kom inn. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag realitetsbehandlet aldri anbudet. 2) I en tidligere versjon kunne det fremstå slik at det er Fylkesutvalget i Nord-Trøndelag som skal behandle saken førstkommende tirsdag. Dette er presisert til at det er Fylkesrådet i det nye og sammenslåtte Trøndelag som nå skal behandle saken.