Birkeland dømt til 11 års fengsel

I fem år har trondheimsmannen Arvid Birkeland kjempet for sin uskyld i Brasil. Nå er han dømt til 11 og et halvt års fengsel.

Arvid Birkeland

– Dette er forferdelig, men dessverre som fryktet. Jeg har i natt lest den 217 sider lange dommen, og jeg ber nå Økokrim i Norge om hjelp, sier Birkeland til NRK.

Foto: TERJE SVAAN / Adresseavisen

Birkeland har i fem år vært etterforsket etter at han ble arrestert for hvitvasking av penger.

Bot på to millioner

Nå er han dømt til 11 og et halvt års fengsel i Brasil, og i tillegg må Birkeland betale en bot på to millioner kroner.

To brasilianske menn ble dømt til lange fengselsstraffer på flere år i samme sak.

Arvid Birkeland har hele tiden hevdet å være uskyldig. Tidligere i år ble Trygve Kristiansen fra Trondheim dømt for lignende forhold i Brasil.

– Som fryktet

– Dette er forferdelig, men dessverre som fryktet. Jeg har lest den 217 sider lange dommen i natt, og jeg ber nå Økokrim i Norge om hjelp, sier Birkeland til NRK.

Økokrim i Norge mener Birkeland ikke har hvitvasket penger, og hevder de har informert brasilianske myndigheter om dette.

I 2001 hadde Arvid Birkeland fem millioner norske kroner som han investerte i leilighet og restaurant i Natal. Dette var penger som han hadde tjent og skattet av i Norge. Pengene ble overført på lovlig vis til Brasil.

– Dommeren påstår at penger som er overført hit er illegale og stammer både fra B-gjengen og fra annen illegal virksomhet. Dette har Økokrim og norske myndigheter sendt dokumentasjon på at ikke stemmer, sier Birkeland.

Likevel ble altså Birkeland nå dømt i en brasiliansk domstol.

For tre uker siden skrev Arvid Birkeland brev til Riksadvokaten der han ba om hjelp.

Les også: Liten grunn til å kritisere Økokrim

– Skriv under

– Min bønn til førstestatsadvokat Geir Kavlie og Økokrim er at de må signere en erklæring på at jeg er uskyldig og sende den til Brasil. For her nede har de ikke forstått noe som helst av denne saken, hevder Arvid Birkeland.

Både Kristiansen og Birkeland vil anke dommene, men det kan ta lang tid å få ankesakene for retten i Brasil. Dommen er på 217 sider på portugisisk.

Birkeland kommer nå til å be den norske ambassaden i Brasil om hjelp til å oversette dommen til norsk.

Tidligere justisminister bekymret

– Jeg har hatt en uro hele tiden i denne saken om at dokumenter ikke har nådd fram og at det har vært krevende å nå fram til et annet land, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum til NRK.

Det er usikkert om den brasilianske dommen har tatt hensyn til Norsk økokrim sin konklusjon om at Birkeland ikke har hvitvasket penger.

Nå er Dørum bekymret over rettssikkerheten til Birkeland.

– Vi skal ikke påvirke et annet lands selvstendige domsvurderinger, men i Norge har vi et ansvar for at det vi mener og det vi legger fram av bevis og notater som kan brukes må håndteres tvers igjennom på en skikkelig måte.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med førstestatsadvokat Geir Kavlie.

– Økokrim og norske myndigheter har et betydelig ansvar

Per Sandberg

Per Sandberg har fulgt denne saken i tykt og tynt, og har vært og besøkt nordmennene i Brasil.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg, er rystet over avgjørelsen i Brasil. Han mener at Norske myndigheter har gjort for lite.

– Jeg trodde at vi ville få et positivt resultat denne gangen. Hvis ikke justismisiteren og utenriksministeren reagerer nå, så forstår jeg ingen ting av det norske rettsystemet og rettsikkerheten til norske statsborgere, sier Sandberg.

Han mener at norske myndigheter nå umiddelbart må ta kontakt med myndighetene i Brasil for å ordne opp.

– Her har norske myndigheter gjennom Økokrim indirekte satt Birkeland opp i denne situasjonen i Brasil.

Hvis ikke det skjer noe i nær fremtid vil Sandberg ta opp denne saken i Stortinget.

– Jeg har fulgt denne saken i tykt og tynt, og har vært og besøkt nordmennene i Brasil. Jeg vet hvilken situasjon de er i og jeg vet hvor defensiv norske myndigheter har vært i denne saken, sier Sandberg.