NRK Meny
Normal

Liten grunn til å kritisere Økokrim

Sivilombudsmannen ser liten grunn til å kritisere Økokrim i Birkeland-saken.

Arvid Birkeland tilbake til Norge

Arvid Birkeland klaget på saksbehandlingen til Økokrim, men får ikke støtte fra Sivilombudsmannen.

Foto: Karl Hans Johansen / NRK

Sivilombudsmannen (SOM) mener det ikke er grunnlag for å rette avgjørende kritikk mot Økokrim i saken til Arvid Birkeland.

Likevel vedgår SOM samtidig å ha begrenset kjennskap til rettssystemet i Brasil.

Arvid Birkeland klaget saksbehandlingen til Økokrim inn for Sivilombudsmannen i mars 2009. Da hadde han sittet to år i husarrest i Brasil etter at han ble arrestert og senere tiltalt for å ha hvitvasket penger.

Les også:

Arrestert pga foreløpig rapport

Arrestasjonen var basert på en foreløpig økonomisk rapport fra norske Økokrim som viste at Birkeland ikke hadde inntekter i Norge som kunne vært brukt til å investere i Brasil.

Først i oktober 2007 ble en endelig økonomisk rapport levert fra Økokrim til brasilianske påtalemyndigheter. Den viste at Birkeland hadde ført pengene lovlig ut fra Norge.

Les også:

Men bare deler av rapporten var oversatt til portugisisk og inneholdt fortsatt feil.

Birkelands brasilianske advokat mente også at rapporten ikke ble sendt den riktige formelle veien fra Norge til Brasil slik at den kunne legges fram som bevis. På grunn av dette ble rapporten sendt ytterligere to ganger fra Norge til Brasil, i april og oktober 2009.

– Man kan jo stille spørsmål rundt hvorfor dokumentene ikke kom fram. Hvis ikke vi hadde klaget saken inn for Sivilombudsmannen, så hadde dokumentene fortsatt ligget hos Oslo politidistrikt. Det er jo sendt to rapporter etter at vi klaget, og det er veldig positivt, sier Arvid Birkeland til NRK.

– Bør vise aktsomhet

Økokrim har vist til at Norge har tiltrådt FNs konvensjon om grenseoverskridende organisert kriminalitet og derfor er forpliktet til å bistå andre land i etterforskninger.

Sivilombudsmannen finner ikke rettslig grunnlag for å kritisere Økokrims behandling og forsendelse av rapportene.

Men i uttalelsen viser SOM til at:

«flere av de landene som er konvensjonsparter har helt andre rettstradisjoner og presumptivt dårligere utviklede rettsgarantier enn det som er tilfellet i Norge».

Og lengre ut i uttalelsen skriver SOM:

«Det kan etter mitt syn være grunn til å vise en viss aktsomhet ved utlevering av opplysninger som ledd i besvarelse av en rettsanmodning fra land
med en annen rettstradisjon og et straffesakssystem som står fjernere fra det vi er vant med».

Sivilombudsmannen vedgår også:

«Rettssystemet i Brasil har jeg bare begrenset kjennskap til».

Likevel vil han ikke kritisere Økokrims konklusjon om at det var «ubetenkelig» å svare på rettsanmodningen fra Brasil forut for Operasjon paradis.

– Håper vi kan legge dette bak oss

I en pressemelding skriver Økokrim-sjef Trond Eirik Schea at de er tilfreds med at SOM ikke retter kritikk mot deres fremgangsmåte i saken.

– Den har vært mye omtalt i media - ikke alltid like dekkende. Men som et etterforskings- og påtaleorgan er det problematisk å ha løpende offentlige ordskifter om enkeltsaker med kritikere, sier Schea.

– Jeg håper nå SOMs uttalelse kan bidra til at vi kan legge dette bak oss, sier Schea i pressemeldingen.

– Papirene er fortsatt ikke gode nok

Else-Marie Stolt-Nielsen klaget saken på vegne av Birkeland. Hun ser at ønsket om å rette opp i saken har vært til stede etter mars 2009.

– Økokrim hadde jo avsluttet saken. Intensjonen med å klage til Sivilombudsmannen førte jo til at Økokrim måtte ta tak i saken på nytt.

Stolt-Nielsen sier at det viktigste er at papirene nå har kommet fram til riktig mottaker.

– Det hadde de jo ikke da saken ble klaget inn. Vi mener fremdeles at papirene ikke er gode nok, men det har ikke Sivilombudsmannen tatt stilling til.

Birkeland sier han synes det er ganske interessant å se at Sivilombudsmannen ikke går inn på innholdet i de to økonomi-rapportene.

– Det må jo vurderes et eller annet sted. Det er jo derfor vi påklaget saken, sier Birkeland.

– Skapte vanskelig situasjon for Birkeland

Brasiliansk politi arresterte Birkeland i 2007 utelukkende basert på den første mangelfulle Økokrimrapporten.

Birkeland har hele tiden ment at det aldri hadde blitt reist noen sak mot ham dersom Økokrim hadde gitt brasiliansk politi riktige opplysninger om at han hadde ført penger lovlig ut fra Norge.

Les også:

Forretningsmannen fra Trondheim er norsk statsborger og venter fortsatt på dom i Brasil.

Siden Birkeland klaget saken til SOM før rapportene ble sendt til Brasil på nytt i 2009, har ikke ombudsmannen vurdert innholdet og utformingen av disse rapportene.

Likevel er det for Sivilombudsmannen fortsatt uklart hvorfor det har vært så vanskelig å få dokumentene fram til riktig instans i Brasil.

«Jeg kan forstå at dette har skapt en vanskelig situasjon for Birkeland», skriver SOM. Men han finner altså likevel ikke grunnlag for å legge skylda for dette på Økokrim.

– Jeg setter pris på at det finnes folk med empati i Norge, men noen har et ansvar og det ligger vel under betegnelsen norske myndigheter, sier Birkeland.

Kontrollkomiteen på Stortinget har tidligere avvist ønsket fra opposisjonen om innsyn i alle dokumenter i etterforskningen i påvente av Sivilombudsmannens behandling.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.