Normal

Ber om historisk streng straff

Påtalemyndigheten ber Namdal tingrett dømme en gårdbruker i 30-årene til fengsel i ett år og seks måneder etter at 92 storfe sultet i hjel i et fjøs på Jøa i Fosnes kommune i fjor vinter.

Døde dyr i fjøset på Jøa

Det ble funnet 92 døde storfe i fjøset på Jøa 20. mars i fjor.

Foto: Politiet

Amund Sand

Amund Sand har vært aktor i straffesaken mot bonden fra Jøa.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Mannen er tiltalt for et grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at han sluttet å mate og stelle dyrene sine ved juletider i 2014. Tragedien ble først avdekket 20. mars i 2015 da politiet og Mattilsynet kom på besøk.

– Må dømme strengt

– Dette er en grov overtredelse av loven, og man kan ikke tenke seg en verre sak enn denne, sa aktor Amund Sand under avslutningen av rettssaken i Namsos tirsdag ettermiddag.

Sand mener de siste årenes skjerping av straffer for brudd på loven om dyrevelferd gjør at Fosnes-mannen må dømmes strengt i denne saken.

– Namdal tingrett bør ilegge den tiltalte en historisk streng straff og ta inn over seg de skjerpelsene som har skjedd de siste årene, sa Sand i tingretten.

Den tiltalte gårdbrukeren har under rettssaken forklart mangelen på stell av dyrene med personlige problemer.

Sadisme

– Det kan ikke retten ta så mye hensyn til. Samtidig kan ikke retten dømme mannen til maksimumsstraffen på tre år, fordi det kan komme verre saker som for eksempel sadisme. Men vi har ingen dommer på tilsvarende nivå i dag, og jeg mener retten ikke skal gjøre forskjell på om det er produksjonsdyr eller kjæledyr, sa Amund Sand i sin prosedyre.

Det ble også lagt ned påstand om forbud mot å ha dyr i minst ti år framover. I tillegg har Mattilsynet fremmet erstatningskrav på 63.000 kroner mot den tiltalte bonden for kostnader i forbindelse med oppryddingen på gården.

– For mild påstand

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener straffepåstanden burde ha vært strengere.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen mener påstanden om straff er for mild i denne saken.

– Vi mener det i denne saken burde vært lagt ned påstand om fengsel opp mot tre års fengsel. Det avgjørende her er hvordan dyrene har følt det, uavhengig om lidelsene skyldes sadisme eller ikke, mener Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Hun mener saken fra Jøa kan sidestilles med sadisme med tanke på de lidelsene dyrene har vært utsatt for over lang tid.

Den tiltalte mannens forsvarer, Bertil Smalås, mener derimot at påstanden fra påtalemyndigheten er for streng.

Bertil Smalås

Advokat Bertil Smalås er forsvarer til den tiltalte.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

– Jeg mener påstanden er altfor streng, sett ut fra foreliggende rettspraksis, sier Smalås til NRK.

– Jeg har antydet at tre til seks måneder kunne være riktig, men det er vanskelig å si, legger han til.

Dom i saken faller senere.