Hopp til innhold

Batteridrevne tog kan bli tatt i bruk i Norge

Nye utredninger viser at det er fullt mulig å få utslippsfri togtrafikk ved å ta i bruk batteridrevne tog. Det er langt rimeligere enn å elektrifisere hele jernbanen.

Togtype satt i prøvedrift i Østerrike

BATTERIDRIFT PRØVES UT I HØST PÅ PASSASJERTOG I ØSTERRIKE: Jernbanedirektoratet har sett på forsøk med batteritog her i Østerrike. Nå utredes dette på alle jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert.

Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet

– Batteridrevne tog kan være en løsning på alle jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland til NRK.

Han sier batteridrevne tog kan bli tatt i bruk på deler av Trønderbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen.

Da vil det kun være nødvendig å elektrifisere deler av strekningene. Det vil gi store innsparinger.

– Foreløpige anslag viser at vi kan spare opptil 30 prosent, sier seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Dag Aarsland.

Jernbanedirektoratet er ennå i en tidlig fase i planleggingen og ingenting er vedtatt.

Prøves i utlandet

– Dette er svært interessant. Det er ingen tvil om at batteriteknologi skyter fart for alvor på jernbanen, sier Aarsland til Jernbanemagasinet.

Han har sett på det som skjer med batteritog som nå prøves ut både i Tyskland og Østerrike.

Da elektrifiseres bare mellom 25 og 30 prosent av banen.

Den største fordelen er at dette er langt rimeligere. Da trenger vi bare å elektrifisere deler av strekningen for å lade batteriene på togene, sier Horrisland til NRK.

Nye tall for 2018 viser at passasjer– og godstog slapp ut 45.000 tonn CO₂ på ikke elektrifiserte banestrekninger i Norge.

Trønderbanen

BATTERITOG PÅ TRØNDERBANEN: I dag kjører dieseltog mellom Stjørdal og Steinkjer. De kan bli byttet ut med batteridrevne tog, viser nye utredninger gjort for Jernbanedirektoratet.

Foto: Tariq Alisubh

Nullutslipp på Nordlandsbanen

Selskapet Stadler fra Sveits har på forespørsel fra Norske Tog AS vurdert flere norske strekninger med tanke på batteridrevne tog.

Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, sier at det er svært kostbart å elektrifisere hele Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø.

– Det viktig å se på alternativ hvis vi skal oppnå klimaeffekter. Nordlandsbanen er en av strekningen der vi vurderer batteritog. Det kan bli satt opp kontaktledninger enkelte steder som lader batteriene på togene, sier Horrisland.

Anslag viser at det kan være tilstrekkelig å elektrifisere 30 prosent av Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen

KLIMAVENNLIGE TOG PÅ NORDLANDSBANEN: Nullutslipp kan bli mulig på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø. Nå utreder Jernbanedirektoratet del-elektrifisering og batteridrevne tog.

Foto: Rune Fossum

Nye tog med batteridrift på Trønderbanen

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner for å komme i gang med elektrifisering av Meråkerbanen og 30 kilometer av Trønderbanen fra Trondheim til Stjørdal.

Men det er ikke satt av penger til elektrifisering på resten av den svært trafikkerte strekningen på Trønderbanen mellom Stjørdal og Steinkjer.

Nå utredes det om denne strekningen skal få batteridrevne tog.

Selskapet Stadler skal levere 14 nye togsett med såkalt bimodal drift til Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen som tas i bruk i 2021.

– Det er ikke noe problem å endre fra diesel til batteridrift når dere er klar for det i Norge, sier Stefan Baer til Jernbanemagasinet.

Horrisland bekrefter overfor NRK at de vurderer muligheten for del-elektrifisering og batteridrevne tog på Trønderbanen fra Stjørdal til Steinkjer.

Med batteritog vil det være nok å sette opp kontaktledninger på deler av strekningen mellom Levanger og Verdal og i Steinkjer, viser nye utredninger.

Nei til hydrogentog

Jernbanedirektoratet leter etter klimavennlige løsninger på de strekningene som fortsatt ikke er elektrifisert i Norge.

– Hva med hydrogentog i stedet for batteri?

– Vi har også sett på erfaringer med hydrogendrift. Vår holdning er at batteritog er mer interessant enn hydrogen, sier Horrisland.

Jernbanedirektoratet er i ferd med å utrede nullutslipp for ikke elektrifiserte jernbanestrekninger og skal være ferdig rundt årsskiftet. Da vurderes batteri, hydrogen, biogass og biodiesel. Jernbanedirektoratet vil komme med en anbefaling tidlig i 2020.

– Er det mulig med nullutslipp på persontog på alle jernbanestrekninger i Norge innen 2030?

– Skal jeg tippe så vil det være mulig, sier seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, Dag Aarsland til NRK.

Nye tog Trønderbanen

NYE TOG FRA 2021: Nye tog settes i drift på Trønderbanen. Toget kan kjøre både på diesel og strøm. Dieselmotorene som er plassert i mellomvogna kan enkelt byttes ut med batteripakker. Toget kan lades i fart på steder der det er kontaktledninger. En forutsetning er at hele strekningen fra Trondheim til Stjørdal blir elektrifisert slik det nå er planlagt.

Foto: Jernbanedirektoratet

Etterlengtet elektrifisering

Jernbanedirektoratet går nå i gang med å planlegge elektrifisering av Trønderbanen fra Trondheim til Stjørdal og Meråkerbanen. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,1 milliarder kroner. Så langt er det bare bevilget 100 millioner.

– Dette er etterlengtet. Det er viktig at det kom en investeringsbeslutning nå, sier regionsjef i Jernbanedirektoratet, Anne Skolmli.

– Det er ikke satt av penger til å elektrifisere resten av strekningen på Trønderbanen mellom Stjørdal og Steinkjer?

– Nei, men ny teknologi kan gi andre nullutslipps løsninger her. Nå jobbes det med batteri og ladeteknologi, bekrefter Skolmli.

Tog ved Steinkjer

VURDERER DEL-ELEKTRIFISERING PÅ TRØNDERBANEN: Dieseltoget på stasjonen i Steinkjer kan bli erstattet med batteridrevne tog og kontaktledninger på deler av strekningen.

Foto: Tariq Alisubh