Hopp til innhold

Vil elektrifisere bane til Sverige – nå må togene kjøre i 20 km/t

Fare for avsporinger med passasjertog gjør at hastigheten er satt ned på store deler av Meråkerbanen mellom Trøndelag og Sverige. Nå kan hele den 70 kilometer lange strekningen bli elektrifisert.

Gamle sviller og slitte jernbaneskinner på Meråkerbanen

RÅTTENT OG SLITT: Mange steder på Meråkerbanen er tresvillene råtne og jernbaneskinnene nedslitte. Nå trengs 220 millioner kroner for å utbedre hele 30 kilometer av banen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tresviller er råtne og jernbaneskinnene er nedslitt mange steder, sier banesjef Geir Revdahl i Bane Nor.

Akkurat nå pågår arbeid med å legge nye jernbaneskinner på seks kilometer av strekningen. Men dette er bare én femtedel av behovet.

Banesjefen sier saktekjøring med togene vil fortsette om det ikke bevilges penger for å bytte ut tilsammen 30 kilometer med råtne tresviller og nedslitte skinner.

Gamle skinner byttes, Meråkerbanen

FORTSATT SAKTEKJØRING: Disse jernbaneskinnene byttes ut på Meråkerbanen, som har vært stengt hele uka på grunn av arbeid på sporet. Når arbeidet er ferdig er togene fortsatt nødt til å kjøre sakte på 4 kilometer av Meråkerbanen.

Foto: Vegard Woll

Må bytte 30 kilometer snarest

Meråkerbanen er en av åtte jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert. Nå planlegger Jernbanedirektoratet elektrifisering av Meråkerbanen og den 30 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Stjørdal.

– Nye beregninger viser at dette vil koste 1,8 milliarder kroner, sier sjefingeniør i Jernbanedirektoratet, Tor Nicolaisen.

Om det settes av penger blir klart når regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett 7. oktober.

Seks kilometer av Meråkerbanen må skiftes.

Arbeidet med å bytte ut seks kilometer av jernbanesporet på Meråkerbanen har startet. Råtne tresviller byttes ut med betongsviller. Totalt må 30 kilometer skiftes for at togene skal kunne kjøre i normal hastighet.

– Det er ei utfordring. Vi elektrifiserer og da er det kjedelig å kjøre sakte under ei ny kontaktledning. Totalt bør vi skifte ut 30 kilometer med skinner. De må byttes ut snarest mulig. Det er absolutt nødvendig, sier Revdahl.

Lekkasjer tyder på at det kan bli satt av 100 millioner kroner i oppstartsmidler til en elektrifisering av Meråkerbanen og deler av Trønderbanen fra Trondheim til Stjørdal i statsbudsjettet som legges fram 7. oktober.

Meråkerbanen

KAN BLI ELEKTRIFISERT: På 10,5 kilometer av strekningen har det i hele år vært saktekjøring for å unngå avsporinger og uhell. Jernbaneskinner er nedslitt og tresviller i sporet er råtne flere steder.

Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

Må kjøre sakte

To passasjertog går daglig fra Stjørdal. I fjor reiste det 47.000 mennesker på Meråkerbanen.

– Konsekvensene ved ikke å kjøre sakte kan være avsporing av et passasjertog, sier Revdahl.

Togene har kjørt sakte på 10,5 kilometer av den 70 kilometer lange banen. Hastigheten settes ned til 40 km/t. Forbi en usikker fylling er farten bare 20 km/t.

– Det viktigste er sikkerheten. Det å vite at tilstanden på banen er dårlig gjør at vi får mye saktekjøringer. Det er et av tiltakene vi har i tillegg til å stenge banen, sier Revdahl.

Nye jernbaneskinner byttes ut

STORT ARBEID: På et flere hundre meter langt sporombyggingstog er 70 personer i arbeid. Arbeidet som nå gjøres utgjør bare en femtedel av det som trengs, mener banesjef Geir Revdahl. Han mener 25 nye kilometer av jernbanesporet snarest må byttes ut. Det vil koste 220 millioner.

Foto: Vegard Woll

Må bevilges 220 millioner

– Trafikken på Meråkerbanen er ikke all verden. Vi har prioritert strekninger der det er langt flere tog og passasjerer. For eksempel Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer. Vi har en del utfordringer der også, sier han.

Hva vil dette koste å få 30 kilometer nye jernbaneskinner på Meråkerbanen?

– Vi har beregnet at dette vil koste 220 millioner kroner. Vi er avhengig av nye bevilgninger, sier banesjefen i Trøndelag, Geir Revdahl.

Nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Jon Gunnes (V) har vært i møte med Bane Nor i sommer.

– Dette ser jeg på som et vedlikeholdsetterslep som må tas. Når vi nå satser på Trønderbanen og Meråkerbanen så må vi også lage skinner slik at det kan gå tyngre og flere tog på banen, sier Gunnes. Han har tro på at det settes av penger til nye skinner.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029 har regjeringen som mål at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen i Norge reduseres med en tredjedel.

Riksgrensa ved Meråkerbanen

RIKSGRENSA: Her starter Meråkerbanen på grensa mellom Sverige og Norge. På svensk side er det satt opp nye kjøreledninger og gjort klar for elektrifisering helt inn til svenskegrensa. 38 millioner kroner er investert i elektrifisering fra Storlien i Sverige til grensa de siste årene.

Foto: Vegard Woll

Venter på norsk elektrifisering

Det svenske jernbaneselskapet, SJ, overtar trafikken på Meråkerbanen i juni neste år.

– Nå setter vi vår lit til at elektrifiseringen faktisk skal gjennomføres, sier ansvarlig for trafikk i SJ, Sverre Sletten.

Han mener det er avgjørende for å utvikle togtilbudet at det blir direktetog mellom Stochholm, Østersund og Åre og videre inn til Norge.

Ved riksgrensa har det svenske Trafikkverket satt opp nye kontaktledninger. Det er bare å koble på om Meråkerbanen blir elektrifisert.

– Dette ble ferdigstilt for bare noen uker siden, sier Sven-Olof Bergqvist i Trafikverket.

Elektrifisering