Hopp til innhold

Banker i distriktene rammes hardt av ny skatt

Småbanker og distriktene blir den store taperen med den nye finansskatten som foreslås i statsbudsjettet. Banknæringa håper forslaget ikke får flertall i Stortinget.

Jon Håvard Solum, Grong sparebank

Grong sparebank har 80 ansatte fordelt på filialer i distriktene. En ny arbeidsgiveravgift vil ramme hardt. Administrerende direktør, Jon Håvard Solum, ser ingen god grunn til å innføre den nye skatten som foreslås i statsbudsjettet.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Mange distriktsarbeidsplasser står i fare og arbeidsoppgaver vil bli flyttet til utlandet.

Det mener finansnæringen blir konsekvensene av statsbudsjettet som er lagt fram.

Lokalbanker rammes

Grong sparebank har vel 80 ansatte ved seks lokalkontor i Nord-Trøndelag og Nordland.

– Dette rammer de bankene som er ryggraden i norsk finansvesen, som holder til ute i regionene, og som finansierer små og store bedrifter i hele landet. Jeg skjønner ikke hvorfor man innfører denne arbeidsgiveravgifta. Jeg ser ikke en god grunn til det, sier administrerende direktør i Grong sparebank, Jon Håvard Solum.

Mens andre bedrifter skal betale 14,1 % i arbeidsgiveravgift, må finansnæringa betale 19 % i det nye forslaget til regjeringa i statsbudsjettet. Hver ansatt blir dermed om lag 40.000 kroner dyrere for bankene enn i dag.

Solum sier forretningsmodellen til Grong sparebank, som har kontorer rundt omkring i landet, er under press.

– Dette er en ekstra arbeidsgiveravgift og en ekstra skatt på arbeidskraft i finansnæringa på 1,8 milliarder kroner. For vår del utgjør dette nesten to millioner kroner. Da må vi drive mer effektivt og trolig ta ned arbeidsplasser, sier lokalbanksjefen.

Pål Hellman

Lederen i Finansforbundet, På Hellman, håper Stortinget ikke vedtar ny finansskatt. Han mener en slik skatt i praksis vil diskriminere bedrifter som satser på folk, og det gjelder særlig lokalbankene.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Mener Stortinget må stoppe forslaget

Lederen i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman, håper at forslaget stoppes når statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget.

Jeg tror ikke at man har tenkt langt nok. Finansnæringen er en viktig faktor i verdiskapningen. Ikke bare egen næring men også for alle andre næringer i Norge. Jeg håper Stortinget ser den opprinnelige intensjonen med å innføre moms, og at det er det man bør diskutere videre. Ikke en skatteinnretning som angriper lokalbanker i Norge og finansansatte, sier Hellman.

Finansnæringen mener 2500 arbeidsplasser settes i fare.

Jensen mener banknæringa vil klare skatt

Finansminister Siv Jensen er ikke bekymret.

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet. Hun sier at finansnæringa går med solide overskudd og at de har hatt fordeler ved at næringa har unntak fra merverdiavgiften.

Foto: NRK

– Finansnæringen gjør det bra og går med store overskudd. Da er det ingen grunn til at denne næringen skal ha en særskilt gunstig beskatning sammenlignet med resten av norsk næringsliv. Det vil påvirke næringen at de blir skattlagt hardere, men de har allerede en skattefordel på over 8 milliarder ved at de har unntak fra merverdiavgiften. Den nye skatten er mye lavere enn den skattefordelen på 8 milliarder, og jeg tror de klarer å takle dette, sier Jensen.

Hun frykter ikke masseoppsigelser.

– Finansnæringen har lenge varslet at med den digitalisering bankvesenet har vært gjennom vil det føre til færre filialer i den norske bankstrukturen. En næring som går med så solide overskudd evner en finansskatt som er lavere enn den skattefordelen de har hatt i alle år, som går på at de ikke har betalt merverdiavgift, sier finansminister Siv Jensen.

Stor vekst i kunder og ansatte.

Grong sparebank må betale 40.000 kroner mer per ansatt i økt arbeidsgiveravgift i regjeringas forslag til statsbudsjett. Denne saken ble sendt i august i år.