Arbeiderpartiet: Alle jordmødre bør få tilbud om full stilling

I kjølvannet av en jordmorstrid rundt St. Olavs hospital, tar Arbeiderpartiet til orde for at alle jordmødre i hele landet bør få tilbud om heltidsstillinger.

Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

MENER REGJERINGEN SVIKTER: Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener regjeringen ikke gjør nok med jordmortilbudet, og at alle jordmødre må få tilbud om heltidsstillinger.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det har vært borgerlig regjering i åtte år. Stortinget har gjort klare vedtak om at følgetjenesten skal være på plass. Her fins det ikke gode argumenter for hvorfor det ikke har skjedd, sier helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Hun viser til en pågående dragkamp mellom St. Olavs hospital og kommuner i Orkdalsregionen i Trøndelag. Her er seks jordmødre nylig omdirigert fra følgetjenesten, over til fødeavdelinga ved St. Olav.

Ved sykehuset er det prekær mangel på jordmødre i fire uker, disse hentes fra distriktet, hvor fødende kvinner nå får et redusert tilbud.

Ambulanse (illustrasjon)

JORDMOR FØLGER MED I AMBULANSEN: Følgetjenesten går ut på at kvinner som er i fødsel skal få følge av jordmor på vei inn til sykehuset. Hvert år fødes barn i ambulanse.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi tenker at dette er første steget mot nedleggelse av beredskapstjenesten slik som den er i dag, sier tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og jordmor i Orkland, Linn Holberg.

Deler budsjett med sykehuset

Kjerkol viser til at Stortinget har gitt norske kvinner lovfestede rettigheter. Fødende som har mer enn 90 minutters reiseveg har krav på følge av jordmor.

– Følgetjenesten er utrolig viktig. Man trenger tryggheten med å ha profesjonell fødselshjelper med seg. Denne ordningen fungerer ikke godt nok, og vi har mast på regjeringen i årevis, sier Kjerkol.

Hun mener følgetjenesten er sårbar blant annet fordi pengene tas over sykehusbudsjettet. Kjerkol mener det må utdannes flere jordmødre, og at alle jordmødre må få tilbud om heltidsstillinger.

– Det mangler fagfolk, de må vi utdanne. Det tar ti år å utdanne en spesialist i helsetjenesten, sier Kjerkol.

Jordmor i Orkland, Linn Holberg.

STARTEN PÅ SLUTTEN: Tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund , og jordmor i Orkland, Linn Holberg, mener tilbudet for fødende i regionen blir sterkt rammet når seks jordmødre beordres til St. Olav. Hun frykter det er starten på en svært uheldig utvikling.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Klinikksjef ønsker debatt

Klinikksjef på Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital, Kjell Åsmund Salvesen, mener også det er tid for å løfte problemstillingen opp fra regionalt plan.

– Jordmødre er jo en knapphetsressurs, og man kan stille spørsmål ved nytteverdien av en jordmor i følge og beredskapstjeneste, satt opp mot en forsvarlig bemanning ved fødeavdelingen. Det har jeg ingen forutinntatt mening om, men jeg syns nok problemstillingen bør løftes opp og drøftes på et nasjonalt nivå, sier Salvesen.

Han understreker at fødende kvinner i de fire kommunene som blir berørt, Orkland, Hitra, Frøya og Heim, er godt ivaretatt de fire ukene hvor jordmødrene skal jobbe ved St. Olav.

Klinikksjef ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital, Kjell Åsmund Salvesen

VIL HA NASJONAL DEBATT: Klinikksjef på Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital, Kjell Åsmund Salvesen, mener det er tid for å løfte problemstillingen opp fra regionalt plan.

Foto: Marita Solheim / NRK

Statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie, Anne Grethe Erlandsen, tilbakeviser kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Vi har en god og trygg fødsselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. I perioden fra 2013 til 2017 har jordmorårsverk økt i kommunene med 46 prosent. Samtidig har denne regjeringen gjeninnført lovkravet om at det skal være jordmor i hver kommune, noe Ap i sin tid fjernet, sier Erlandsen.

Hun viser også til at dette prioriteres av regjeringen. Og at når det kommer til hele stillinger så er det ulike behov.

– Det vil være ulike behov i ulike kommuner. Det er viktig det er jordmor der, både under svangerskapsoppfølgingen og etterpå, og selvsagt i følgetjenesten. Det er en viktig prioritering, sier Erlandsen.

Lensvik, Orkland

LANGT Å KJØRE: Lensvik er en av bygdene i Orkland som blir rammet av at jordmødre nå er overflyttet til St. Olavs hospital i en måned.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden