Hopp til innhold

Færre lovbrudd i Norge: Nedgangen er spesielt stor for en type

I 2021 ble det anmeldt nesten 22.000 færre lovbrudd enn året før. Det er den største nedgangen siden statistikken starta for 30 år siden.

Beslag i forbindelse med cannabis-produksjon i Trøndelag

24 PROSENT: Antallet rusmiddellovbrudd var i overkant av 30.200 i 2021. Det er en nedgang på 24 prosent fra året før. Bildet er av et beslag i forbindelse med cannabis-produksjon i Trøndelag.

Foto: Politiet

I løpet av 2021 registrerte politiet og påtalemyndigheten totalt 278.800 lovbrudd. Det er drøyt 7 prosent færre enn året før.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Knyttet til pandemien

Også i 2020 ble det registrert færre lovbrudd enn tidligere. Flere av tendensene knyttet til pandemi-tiltak gjelder fortsatt.

Det gjelder blant annet færre anmeldte lovbrudd begått i utlandet og mindre smugling. Noen typer vold og ordensforstyrrelser har også gått ned i forbindelse med nedstengning.

Den typen lovbrudd som omfatter smittevernloven og covid-19-forskriften er også mer enn tredoblet fra året før, fra 800 til 2800 i 2021.

– Nesten halvparten av økningen skjer i Øst politidistrikt, som har ansvar for både Gardermoen flyplass og de største grenseovergangene fra Sverige, skriver SSB.

Les også Ståle (59) er villig til å gå i fengsel for kampsaken sin

Ståle Prestøy

Historisk fall

Nedgangen er størst for lovbrudd som gjelder rusmidler.

Her ble det anmeldt 30.200 lovbrudd. Det er hele 24 prosent færre enn i 2020. De har sammenheng med et svært lavt omfang av anmeldte narkotikalovbrudd.

Antallet anmeldte er preget av en brå nedgang i april. Det skjedde etter nye retningslinjer for politiets bruk av tvangsmidler – særlig knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

I løpet av årets tre første måneder ble det i gjennomsnitt registrert litt under 1000 brudd på bestemmelsene som gjelder narkotika. Resten av året var gjennomsnittet per måned nesten halvert.

De 3.800 anmeldelsene for bruk av narkotika i fjor, er drøyt 75 prosent færre enn i toppåret 2013.

Det er også det laveste antallet i statistikkens historie, som går fra 1993.

Figuren viser at nedgangen i anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter siden det siste toppåret i 2013. Samlet sett er antallet narkotikalovbrudd redusert med nærmere to tredeler i løpet av denne åtteårsperioden, fra 47 300 anmeldelser i 2013 til 17 500 i 2021.

Figuren viser at nedgangen i anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter siden det siste toppåret i 2013. Samlet sett er antallet narkotikalovbrudd redusert med nærmere to tredeler i løpet av åtteårsperioden, fra 47 300 anmeldelser i 2013 til 17 500 i fjor.

Foto: SSB

Mulige forklaringer

Fallet i det totale antallet anmeldte lovbrudd skyldes en kraftig nedgang i eiendomstyverier siden starten av 2000-tallet.

Her har det vært en reduksjon på i underkant av 9 prosent fra 2020. Det henger sammen med 3000 færre anmeldte sykkeltyverier.

Endringene de aller siste årene gjelder for flere typer av lovbrudd, av flere grunner. I det siste året er det en stor reduksjon i anmeldelser av flere typer lovbrudd som i tidligere år har vært mange i antall, skriver Susanne Fjelldalen til NRK.

Hun jobber i gruppa for kriminalstatistikk i SSB.

Samlet sett blir det da en historisk stor nedgang – hvor både pandemi-tiltak og endringer i politiets kontrollvirksomhet omkring bruk og besittelse av narkotika er synliggjort som mulige forklaringer på disse samtidige nedgangene.

Les også Wadiar hengt ut som drapsmann i sosiale medier

Wadiar Ferdos

Størst økning

De ferske tallene viser også at antallet seksuallovbrudd har økt.

I løpet av 2021 er nær 5800 personer registrert som ofre. Det er 570 flere personer enn året før.

Økningen er størst for typen lovbrudd som omhandler seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og voldtekt.

Kvinner utgjør 85 prosent av alle ofre for seksuallovbrudd i fjor.

– Mange av anmeldelsene omhandler barn som utsettes for seksuallovbrudd via digitale flater. I enkelte slike saker er det snakk om én gjerningsperson som begår overgrep mot et stort antall ofre, sier John Magnus Løkenflaen i en artikkel på politiets nettsider.

Han er leder for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet.

John-Magnus Løkenflaen

John Magnus Løkenflaen er leder for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet. 

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Her skjer flest lovbrudd

Ifølge statistikken er det 51,7 anmeldte lovbrudd i Norge per 1000 innbygger. Det er store forskjeller mellom politidistriktene.

Oslo troner på toppen av lista, med 71,6 lovbrudd per 1000 innbygger. Agder tar andreplassen, med 57 lovbrudd per 1 000 innbyggere.

Lavest andel finner vi i Møre og Romsdal. Her ble det registrert 35,5 lovbrudd.

Ifølge politiet var andelen saker som ble oppklart i 2021 på 48,8 prosent. Det er en reduksjon på 0,6 prosentpoeng fra året før.

Hvis man ser dette opp mot snittet for perioden 2016-2020, er oppklaringsprosenten 2,9 prosentpoeng lavere.

– Både siste års nedgang og utviklingen siden 2016 har delvis sammenheng med den store reduksjonen i anmeldte og påtaleavgjorte narkotikasaker, som generelt har en svært høy oppklaringsprosent, forteller Løkenflaen.

Les også Bjørg ble påkjørt på fortauet – på elsparkesykkelen sto tre ungdommer

Bjørg Kristin Rønning ble påkjørt av elsparkesykkel