NRK Meny
Normal

AMK-sentralen i Namsos berget

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i dag at AMK-sentralen i Namsos opprettholdes.

AMK-sentralen i Namsos
Foto: Kjartan Trana / NRK

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i dag å opprettholde virksomheten ved alle de fire AMKsentralene i regionen.

Jubel i Namsos

Brit Karlsen, leder ved AMK-sentralen i Namsos

Brit Karlsen er leder ved AMK-sentralen i Namsos.

Foto: Kjartan Trana / NRK
AMK-sentralen

Det var stor glede ved sentralen da nyheten kom.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Det var jubel ved AMK-sentralen i Namsos da det ble klart at sentralen er reddet. Leder, Brit Karlsen, er lettet over at det nå kan bli ro.

– Det var jo denne løsningen både administrasjonen og styret i Helse Nord-Trøndelag har gått inn for, og jeg er ikke i tvil om at dette er til det beste for pasientene, sier hun.

Helseregionen ønsker sterkere og mer robuste fagmiljøer, og ei arbeidsgruppe foreslo å samordne AMK ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Da ville AMK-sentralene i Namsos, Ålesund og Molde forsvinne.

Fortsetter som før

Det var Olav Georg Husby, styremedlem i Helse Midt-Norge, som foreslo at AMK-sentralene skulle bestå som tidligere. Dette forslaget fikk flertall i styret, og forslagstilleren er godt fornøyd.

– Jeg tror vi nå kan slå oss til ro med at virksomheten ved de fire AMK-sentralene i Helse Midt-Norge vil være sikra i overskuelig framtid, sier Husby til NRK.

Han forteller at det under styremøtet ble lagt fram både fordeler og ulemper ved sentralisert og desentralisert AMK, og at et stort flertall av styremedlemmene var enige om at fordelene var størst ved desentralisert løsning.

Styremøte i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge var samlet til styremøte i Stjørdal i dag.

Foto: NRK

- Et prinsipp

Tillitsvalgt i Namsos, Kristian Børstad gikk i forkant av styremøtet ut og sa et klart nei til forslaget fra arbeidsgruppen.

- For oss er det et prinsipp at det skal være en AMK i hvert helseforetak. Det er et prinsipp i strategien til helseregionen at det som kan desentraliseres skal være i distriktet, man trenger ikke sentralisere en nødsentral. Den fungerer når den ligger i Namsos, sier Børstad.

Politisk press

Politisk press på medlemmer i styret har gjort inntrykk. Hovedargumentene har vært at det vil sikre lokalkunnskapen, man vil beholde styringen på ambulansene ved Sykehuset Namsos og man frykter for sikkerheten til pasientjournalene. I dag har ikke helsepersonell adgang til pasientjournaler utenfor eget foretak.

Offentlig ambulansedrift fra 2013


Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtok også at helseforetakene selv skal drive ambulansetjenesten i de tre midtnorske fylkene fra 2013 av. Dagens private drivere vil snarlig bli invitert til møte for å drøfte konsekvenser av vedtaket.

AMK-sentral

Det vil fortsatt bli AMK-sentraler i Trondheim, Namsos, Ålesund og Molde.

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.