Allskog: Veistenging gir 800 flere lastebiler med tømmer hvert år

Når Havneveien i Orkanger delvis stenges, blir det 800 flere lastebiler på veien årlig. Tømmertransporten må nemlig kjøre andre veier som følge av stenginga, og det betyr at bilene ikke kan ha fulle lasteplan.

Tømmertransport

Lastebilene kan ikke ha like mye tømmer med seg som i dag når de må kjøre rundt eller gjennom Orkanger sentrum for å komme til havna.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

I fjor ble det kjørt 2200 tømmerbiler til Orkanger havn, skriver Avisa Sør-Trøndelag. Denne transporten foregår døgnet rundt på ukedagene, noe som betyr at frakten av tømmer blir rammet av at kommunestyret i Orkdal har vedtatt å stenge Havneveien deler av døgnet.

Havneveien tåler fulle tømmerlass, eller 60 tonn totalvekt, men når tømmerbilene må kjøre rundt eller gjennom sentrum, må de lastes ned til 50 tonn, ifølge Allskog. Allskog mener dette kan bli kritisk for skogindustrien.

Anna Brustad Moe

Anna Brustad Moe i Allskog sier tømmertransporten går kontinuerlig, og at det stadig er behov for å øke transporten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Skogindustrien er en transportavhengig næring, og det tåles ikke mye høyere transportkostnader. Det er stor etterspørsel etter tømmer, så volumet kommer til å øke, sier næringspolitisk sjef i Allskog, Anna Brustad Moe, til Avisa Sør-Trøndelag.

Støy

Politikerne i Orkdal har valgt å stenge veien fordi det dårlige dekket på Havneveien gir ekstra støy. Allskog mener veien må rustes opp.

Tømmeret som fraktes til Orkdal havn kommer fra både Orkdal, Melhus og Skaun og fraktes med båt til Norske Skog på Skogn. Dette er en billigere måte å frakte tømmeret på enn å kjøre på E6.

Ombordlasting av rør på Orkanger havn

Tømmer blir lastet ombord i skip på Orkanger havn og fraktet til Norske Skog på Skogn.

Foto: Knut A. Solbakken