Trenger mer lokalt tømmer

Avispapirfabrikken Norske Skog på Skogn får hjelp fra skognæringa selv, til å få tak i mer tømmer fra nærområdet.

Norske Skog får hjelp av skognærinag selv til å få tak i mer lokalt tømmer.

Norske Skog får hjelp av skognæringa selv til å få tak i mer lokalt tømmer.

Foto: Frank Almås

Norske Skog på Skogn holder til i et skogrikt område.

Likevel må fabrikken bruke svært mye penger på frakt av tømmer fra Sverige og Østlandet.

Dyrt å frakte tømmer

Svikt i etterspørselen etter papir gjør at Norske Skog på Skogn har stanset ei av maskinene i to måneder, og 59 ansatte er permittert.

Det blir dyrt for Norske Skog å få fraktet tømmer fra Østlandet og Sverige.

Det blir dyrt for Norske Skog å få fraktet tømmer fra Østlandet og Sverige.

Foto: Frank Almås

Det blir dyrt for fabrikken å hente 1/3 av tømmeret utenfor Trøndelag.

- Konsekvensen for oss over tid er at det svekker konkurransekrafta vår, sier administrerende direktør Amund Saxrud på Norske Skog på Skogn.

Han forteller at det blir vanskeligere å drive lønnsom produksjon når tømmer må fraktes langt.

Fabrikken bruker flere titalls millioner kroner på frakt av tømmer.

Trond Rian

Pådrivere skal bidra til å få ut mer virke lokalt, sier skogbruksjef Trond Rian i Verdal.

Foto: Frank Almås

Hjelp fra skognæringa

Norske Skog får hjelp. Nå ansetter skognæringa egne pådrivere, for å få ut mer tømmer fra trønderske skoger.

- Vi skal ansette pådrivere i Innherreds-kommunene og i Namdalen. De skal bidra til å få tatt ut mer gammel skog og ungskog, forteller skogbrukssjef i Verdal kommune, Trond Rian.

Han forteller at pådriverne også skal jobbe for å få enda bedre skogsbilveger.

Sliter med å levere mer

I dag pågikk arbeid med å ta ut virke i et skogsområde i Volhaugen i Verdal. Fra denne kommunen havner 15.000 kubikk tømmer hos papirfabrikken på Skogn.

Men skogeierne sliter med å levere mer enn i dag.

- Det er fordi vi har en ubalanse i skogens alder. Det ble hogd for mye skog straks etter krigen. Vi har mye halvstor skog. I tillegg er det gammel skog som er vanskelig å ta ut, sier leder i Verdal skogeierlag, Jon Olav Skrove.

Skognæringa i Trøndelag ansetter en pådriver, for å få tatt ut mer tømmer i regionen.

Skognæringa i Trøndelag ansatter pådrivere for å få tatt ut mer tømmer i regionen.

Foto: Frank Almås